Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Oppland. Miljømål: God økologisk og kjemisk tilstand Grunnvann: God kjemisk og kvantitativ tilstand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Oppland. Miljømål: God økologisk og kjemisk tilstand Grunnvann: God kjemisk og kvantitativ tilstand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Oppland

2 Miljømål: God økologisk og kjemisk tilstand Grunnvann: God kjemisk og kvantitativ tilstand

3 Fylkesmannen i Oppland Aktiviteter

4 Fylkesmannen i Oppland Møtet i dag Presentere karakteriseringsarbeidet så langt det foreligger Samle kunnskap / data fra deltagerne Veien videre

5 Fylkesmannen i Oppland

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Overvåkingsplan (Hva, hvor, når og hvem betaler) Årlige målinger av bakterieinnhold, fosfor og nitrogen Biologisk befaring/undersøkelse hvert 4. år Miljøgifter Forurenset grunn – Jevnaker, andre steder Avrenning fra RV4 – undersøke evt. belastning av vegsalt og miljøgifter Overvåke utvikling i forekomster av kransalger Fisk – ungfiskregistrering i storaureelver Uttak av vann / tørrlegging av elver Utvikling i kantvegetasjon langs vassdrag Avrenning fra landbruket (arealavrenning og punktutslipp) Spredt avløp Kommunalt avløp


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Oppland. Miljømål: God økologisk og kjemisk tilstand Grunnvann: God kjemisk og kvantitativ tilstand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google