Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Angell og Henriksen, Fysisk institutt Å beskrive naturen med matematikk Empirisk-matematisk modellering i skolefysikken Carl Angell Øystein Guttersrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Angell og Henriksen, Fysisk institutt Å beskrive naturen med matematikk Empirisk-matematisk modellering i skolefysikken Carl Angell Øystein Guttersrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Å beskrive naturen med matematikk Empirisk-matematisk modellering i skolefysikken Carl Angell Øystein Guttersrud (UiO) Ellen Karoline Henriksen (UiO) Per Morten Kind (Durham University) Landskonferansen for fysikkundervisning Gol 10. – 13. august 2008

2 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Å beskrive naturen med matematikk FYSIKK 1 lage en eller flere matematiske modeller for sammenhenger mellom fysiske størrelser som er funnet eksperimentelt bruke matematiske modeller som kilde for kvalitativ og kvantitativ informasjon, presentere resultater og vurdere gyldighetsområdet for modellene FYSIKK 2  analysere ulike matematiske modeller for en fysisk situasjon, med og uten digitale verktøy, og vurdere hvilken modell som beskriver situasjonen best

3 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Bakgrunn Et syn på fysikk som “modeller av virkeligheten”: –Fysikk dreier seg om å lage (matematiske) modeller av virkeligheten –Å arbeide med fysikk dreier seg i økende grad om å utvikle, teste og bruke modeller. –Dette bør reflekteres i skolens fysikkfag Modellering som metode for å lære fysikk –Modellering som metode kan bidra til å løse en del utfordringer i fysikkfaget

4 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Seks utfordringer som motiverte prosjekt FYS 21 Bruk av, og veksling mellom, ulike representasjoner av fysiske fenomener Eksperimentets rolle i fysikken Forholdet mellom matematikk og fysikk Å forstå “naturvitenskapens vesen” Fruktbare læringsstrategier for å oppnå forståelse i fysikk Trening i vitenskapelig arbeids- og tenkemåte

5 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Undervisningsmateriell for FYS 21 Elevhefte –Hva er fysikk? –Fysikkens mål: “forklaring” eller beskrivelse? –Naturvitenskapelig arbeids- og tenkemåte –Modelltyper –Matematiske modeller Lærerhefte –Plan for skoleåret –Om modeller og modellering –Forslag til modelleringsaktiviteter –Naturvitenskapelig tenkemåte http://www.fys.uio.no/ skolelab/FYS21/

6 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Modelleringsaktiviteter i FYS 21 Første “obligatoriske” modelleringsøvelse: finn en sammenheng for nedbøyningen til en plastlinjal som funksjon av belastningen. Linjalen festes til et bord. Belastningen kan være forskjellig antall like gjenstander (for eksempel spiseskjeer Belastningen måles i antall gjenstander

7 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Modelleringsaktiviteter i FYS 21 Kraft på seigmann som funksjon av forlengelse –Ulik “fjærkonstant” for ulike farger? –Ulik “fjærkonstant” for første i forhold til for annen gangs strekking? –Intervall for linearitet?

8 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Modelleringsaktiviteter i FYS 21 Kraften mellom to magneter De fleste elevene fant en - avhengighet der n var mellom 1 og 2, og x var avstanden mellom magnetene.

9 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Kraften mellom to Neodymiummagneter (se også The Physics Teacher, September 2007)

10 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Modelleringsaktiviteter i FYS 21 Innføring av bevegelsesligningene basert på forsøk: “Trilling av lærer i trillebår med konstrant fart” på Nesbru Generell tilnærming: Eksperiment  graf  Modell (uttrykt som formel) Lengde (m) Tid (s)

11 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Galilei kunne ikke studere fritt fall direkte. Han utviklet en metode for å måle fritt fall indirekte ved hjelp av kuler som rullet på et skråplan. MODELLERING Galileo Galilei (1564 – 1642)

12 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Introduksjon til Modellus http://modellus.fct.unl.pt

13 Angell og Henriksen, Fysisk institutt Bevegelse med konstant fart s = v∙t … og så til Modellus …………..


Laste ned ppt "Angell og Henriksen, Fysisk institutt Å beskrive naturen med matematikk Empirisk-matematisk modellering i skolefysikken Carl Angell Øystein Guttersrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google