Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOORDINATBEREGNING GENERELT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOORDINATBEREGNING GENERELT"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOORDINATBEREGNING GENERELT
Geodata er informasjon stedfestet ved koordinater. Oppmåleren må ha grunnleggende forståelse og kjenne til prinsippene for beregningene som data- utstyret utfører.

2 KOORDINATBEREGNING KOORDINATMETODEN Direkte stedsangivelse
ved hjelp av definert koordinatsystem.

3 KOORDINATBEREGNING Grader Sirkelen inndeles 400g, hvor g står for gon. 1g = 360/400 = 0.900o Gon

4 KOORDINATBEREGNING En rettvinklet trekant danner grunnlaget for de matematiske beregningene.

5 KOORDINATBEREGNING En hjelpetrekant kan tegnes på et kart ved først å trekke en linje mellom to gitte punkter (A-B).

6 KOORDINATBEREGNING KOORDINAT-TILVEKSTER
Dx og Dy kalles for koordinattilvekster. Legg til koordinat- tilvekstene fra et kjent punkt mot et ukjent, så får du de koordinatene til det ukjente punktet.

7 KOORDINATBEREGNING Det må brukes to aksesystemer.
Det ene er kartets aksesystem med punktenes absolutte koordinater, mens det andre er hjelpeakser til bruk for beregningene.

8 KOORDINATBEREGNING ANGREPSPUNKT (A) OG BORTE-PUNKT (B) FOR BEREGNINGER
Beregninger måles fra A. Det alltid minst ett B-punkt å regne mot.

9 KOORDINATBEREGNING TALLEKSEMPEL Eksempel på koordinattilvekster fra A til B. Dx = XB-XA = = - 50 Dy fra A til B: Dy = YB-YA = = 60

10 EKSEMPEL PÅ FØRINGSSKJEMA
Ved beregninger med kalkulator, bør det brukes et skjema. Skjemaene i Stikningsboka viser formler som brukes.

11 BEREGNING AV KOORDINATER
Koordinatbestemelse utføres enten ved plukking på kart eller ved beregninger. Beregninger (og felt- målinger) som vises i dette avsnittet kalles for fremskjæring.

12 KOORDINATBEREGNING TALLEKSEMPEL 1A
Punkt A er angrepspunkt for beregningene, og må da være et kjent punkt. Punkt B er et bortepunkt som du skal finne koordinatene til. Stor X og stor Y er kartets akser, mens liten x og liten y er hjelpe-akser.

13 KOORDINATBEREGNING TALLEKSEMPEL 1A
Delta (D) er en retningsbestemt delavstand i X- og Y-retningen, kalt koordinattilvekst (Dx og Dy). Når en søker koordinatene i B, må Rv (f) og L fra A til B være kjent. Kjent: XA=100,00 og YA= 150,00 f = 65,595g og LA->B = 291,547 m

14 KOORDINATBEREGNING TALLEKSEMPEL 1A

15 KOORDINATBEREGNING TALLEKSEMPEL 1B
Kjent: XA=100,00 YA= 150,00 f = 65,596g LA->B = 291,375 m

16 KOORDINATBEREGNINGER

17 KOORDINATBEREGNINGER

18 KOORDINATBEREGNINGER

19 KOORDINATBEREGNINGER

20 KOORDINATBEREGNINGER
5b) Beregn senterkoordi-natene til de tre bygningene ved å måle retningsvinkler og lengder fra PP1 på kartet. PP1 er angrepspunkt for beregning av alle senter-punktene, som da blir å betrakte som bortepunktene B1, B2, og B3. 5c) Før på koordinater i kartets aksesystem. Fornuftig? 5d) Plukk koordinatene til senterpunktene og sammen-likn med beregningene i skjemaet ovenfor.

21

22


Laste ned ppt "KOORDINATBEREGNING GENERELT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google