Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS"— Utskrift av presentasjonen:

1 NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Doping utenfor organisert idrett: Hvilke stoffer brukes og hvordan brukes de? John Henninge Oslo universitetssykehus HF

2 NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Hva regnes som doping? Innenfor organisert idrett er det WADAs gjeldende dopingliste som definerer hva som er doping (se Utenfor organisert idrett er doping regulert i ”Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler” med hjemmel i Straffelovens §162b Disse to listene har stor grad av overlapp, men de er ikke identiske Noen grupper av legemidler i WADAs liste er utelatt i forskriften Mange stoffer på WADAs liste er oppført i ”Forskrift om narkotika” (Narkotikalisten) I tillegg finnes legemidler som ikke er klassifisert i ovennevnte lister, men som kan misbrukes til andre formål enn det som er akseptert medisinsk praksis – doping eller uetisk legemiddelbruk?

3 Dopingbruk utenfor idretten
NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Dopingbruk utenfor idretten Hovedhensikten er vanligvis å endre/forbedre utseende, ikke å øke fysiske prestasjoner Liten eller ingen risiko for å bli testet Komplisert og uensartet bruksmønster, vanskelig å definere ”den typiske dopingbruker” Svært vanlig å kombinere ulike preparater og stoffklasser, både til samme tid og på ulike tidspunkter gjennom en kur Kurens sammensetning og varighet avhenger av målsetning (økt muskelmasse, økt styrke, vektreduksjon?) utgangspunkt og tilgang på preparater Relativt vanlig med blandingsmisbruk av dopingmidler og rusmidler

4 Dopingmidler – ulike stoffklasser
NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Dopingmidler – ulike stoffklasser Anabol-androgene steroider og andre anabolvirkende stoffer Antiøstrogener og aromatasehemmere hCG Veksthormon og IGF-1 Insulin og insulinanaloger Sentralstimulerende midler Sterke smertestillende medikamenter (opioider) Prostaglandinanaloger Stoffskiftehormoner Melanotan (”bruningsmiddel”) Benzodiazepiner og GHB

5 Anabol-androgene steroider (AAS)
NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Anabol-androgene steroider (AAS) En gruppe stoffer med liknende kjemisk struktur og fysiologisk virkning som testosteron Anabol-androgene steroider har varierende grad av både anabole og androgene effekter Anabol effekt skyldes oppregulering av proteinsyntesen i cellene To hovedgrupper: Tabletter og injeksjonspreparater AAS i tablettform er kjemisk modifisert for å hindre at de brytes raskt ned i leveren (bl.a. 17α-alkylering), dette fører til økt levertoksisitet AAS i injeksjonsform er kjemisk modifisert (fettsyreester) og oppløst i vegetabilsk olje for å gradvis frigis fra et ”lager” i en muskel Svært vanlig å kombinere tablett- og injeksjonspreparater i en kur, sjelden rene tablettkurer

6 De mest brukte AAS Tablettpreparater:
NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS De mest brukte AAS Tablettpreparater: Metandienon – ”Russere”, ”Thai-russere”, ”D-bol”, ”Dianabol”, ”Naposim” Stanozolol – ”Winstrol”, ”Winny” Oksymetolon – ”Okser”, ”Oxydrol”, ”Anadrol”, ”Anapolon” Oksandrolon – ”Anavar” Dehydroklormetyltestosteron – ”Oral-Turinabol”, ”OT”, ”Turanabol”, ”T-bol” Injeksjonspreparater: Testosteron – ”Sustanon”, ”Omnadren”, ”Propionate”, ”Enanthate” osv. Nandrolon – ”Deca”, ”Hurtig-deca” Trenbolon – ”Tren”, ”Parabolan”, ”Tri-Trenabol” Boldenon – ”EQ”, ”Equipoise”, ”Boldabol” Drostanolon – ”Masteron” Metenolon – ”Primobolan”

7 Preparater for å redusere bivirkninger
NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Preparater for å redusere bivirkninger Tamoksifen (Nolvadex), toremifen (Fareston) og klomifen (Clomid): Antiøstrogener (SERM) som brukes for å hindre/redusere bivirkninger av AAS som omdannes til østrogener i kroppen. Påstås også å gi raskere normalisering av androgenproduksjon etter AAS-bruk (mangelfullt dokumentert). Tamoksifen og toremifen brukes medisinsk ved behandling av brystkreft, mens klomifen brukes i fertilitetsbehandling. Anastrozol (Arimidex), letrozol (Femara) og eksemestan (Aromasin): Aromatasehemmere som hindrer omdannelse av AAS til østrogener. hCG (Pregnyl): Gonadotropin som bidrar til å vedlikeholde normal testikkelfunksjon under AAS-kur, tross suppresjon av LH. Produseres under graviditet og brukes medisinsk i fertilitetsbehandling.

8 Andre vanlige preparater
NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Andre vanlige preparater Clenbuterol: Opprinnelig et astmapreparat (også for hester!) som har fettforbrennende og svake anabole egenskaper. Tyroksin (T4) og liotyronin (T3): Tyreoideahormoner som øker basalmetabolisme og som dermed kan brukes til vektreduksjon. Brukes medisinsk ved behandling av hypotyreose (lavt stoffskifte). Insulin: Har betydelig muskelbyggende potensiale, men er svært risikofylt å bruke og krever nøye kontroll med dosering i forhold til blodsukker, matinntak og fysisk anstrengelse. Veksthormon (hGH): Har moderat muskelbyggende effekt, men hevdes å virke fettforbrennende. Brukes gjerne i kombinasjon med T3 og insulin. IGF-1: Foreløpig lite utbredt, men rapporteres å ha både muskel-byggende og fettforbrennende effekter. Brukes helst sammen med AAS.

9 NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Kurbegrepet En kur med AAS innbefatter oftest flere ulike preparater (”stacking”) og har gjerne en varighet på mellom 4 og 16 uker, avhengig av målsetning og preparattyper. Vanlig å bruke tablettpreparater i bare første del av kuren (”front”) pga. raskt innsettende effekt, men relativt høy giftighet. Kuren etterfølges normalt av 2-6 uker med såkalt ”PCT” (post cycle therapy) med antiøstrogener og evt. hCG. Hensikten er å gjenopprette testosteronproduksjonen raskest mulig. Hyppighet av kurer varierer fra én per år til nærmest kontinuerlig bruk året rundt. Det fleste anbefaler minst 2-3 måneder mellom kurer.

10 Eksempel på kur Uke 1 til 3:
NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Eksempel på kur Uke 1 til 3: Oksymetolon tabl. 50 mg ed (ed = hver dag) Metandienon tabl. 30 mg ed Trenbolonenantat inj. 150 mg e2d (e2d = hver 2. dag) Testosteronpropionat inj. 150 mg e2d Tamoksifen 40 mg ed ved behov (gynekomasti) Uke 4 til 8: Trenbolonenantat inj. 150 mg e2d Uke 2, 4, 6: hCG 1000 IE ew (ew = hver uke) Uke 8-10: Klomifen 100 mg ed Uke 10-12: Klomifen 50 mg ed


Laste ned ppt "NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google