Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HOFF SA Energiledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HOFF SA Energiledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 HOFF SA Energiledelse

2 Sundnes Gjøvik Brumunddal Jæren Propan (LPG) 17,6 GWh El og olje
Olje ( El fra ) 10,1 GWh Jæren Naturgass (LNG) 4.0 GWh

3 Nøkkeltall HOFF totalt
Netto driftsinntekter: ca 400 mill NOK (2013) Medarbeidere: ca 180 (ca 170 årsverk) Eiere: ca 370 aktive andelseiere, i tillegg ca 130 passive Potetforbruk; tonn/år Hovedprodukter: flakes, pommes frites, ferdigpoteter, sprit, glykose, potetmel, krydder/ingredienser Strøm 32 GWh Olje tonn Propan (LPG) tonn Naturgass (LNG) 550 tonn Nitrogen tonn Til sammen 60 GWh Energikostnad ca 45 mill NOK (2013)

4 ISO 5001 Arbeidet med innføring av energiledelse ved HOFF SA har utgangspunkt i Norsk Standard NS-EN ISO 50001:2011 Energiledelsessystemer. Denne standarden danner grunnlaget for energiledelsessystemet som innføres ved HOFF SA gjennom dette prosjektet. Å innføre energiledelse i tråd med standarden er et krav fra Enova, for at Enova skal yte støtte til innføring av energiledelse ved bedriften.  HOFF SA innfører energiledelse ved alle sine 4 fabrikker i Norge

5 Del av etablert kvalitetssystem
Energiledelse er et kvalitativt begrep som bygger på en kontinuerlig forbedringsprosess, hvor bedriften kartlegger sitt energibruk og muligheter for energibesparelser. Vi evaluerer også jevnlig vårt system for energiledelse og tiltak og mål for reduksjon av energiforbruk.  Systemet som nå er implementert og tatt i bruk hos HOFF SA vil gjennom denne etablerte forbedringsprosessen videreutvikles i fremtiden.  HOFF SA skal i løpet av høsten 2014 revidere hele sitt ledelsessystem. I forbindelse med dette arbeidet vil det bli foretatt en implementering av rutiner og beskrivelser for energiledelse.

6 Energiledelsessystemet
HOFF SA har etablert energiledelse i henhold til NS-EN ISO Energiledelsessystemer.  Energiledelsessystemet som er etablert i HOFF SA er forankret lokalt på de fire fabrikkene lokalisert på Gjøvik, Sundnes, Jæren og Brumunddal. Mye av den felles dokumentasjonen er utarbeidet i fellesskap og lagret i felles dokumentdatabase. Det er også utarbeidet lokale mål, handlingsplaner og rutiner.  Systemgrensene for energiledelsessystemet er definert av de fysiske fabrikkgrensene på hvert anlegg. Kun energiforbruk og prosesser fra aktiviteter som HOFF SA selv genererer er inkludert i energiledelsessystemet.

7 Energipolitikk Hoff skal redusere energiforbruket og utnytte spillvarme for å unngå unødige kostnader, redusere indirekte miljøbelastninger og styrke konkurranseevnen. Arbeidet med energiledelse skal være en integrert del av driften og vurderes på lik linje med andre driftsoppgaver.

8 Øverste ledelse Øverste ledelse ved HOFF SA er representert ved administrerende direktør. Øverste ledelse forplikter seg til å støtte at bedriften jobber for å sikre en kontinuerlig forbedring av energiledelsessystemet ved å; definere og vedlikeholde en energipolitikk utpeke et energiledelsesteam og en representant i teamet fra ledelsen sikre tilstrekkelig ressurser til arbeidene med å forbedre energiledelsessystemet (omfatter både menneskelige ressurser, spisskompetanse, teknologi og økonomiske ressurser) klargjøre omfang og grenser for energiledelsessystemet for organisasjonen kommunisere betydningen av energiledelse til menneskene i organisasjonen ta hensyn til energiytelse i langtidsplanleggingen sikre at resultatene måles og rapporteres ved fastsatte intervaller gjennomføre ledelsens gjennomgang

9 Ledelsens representant
Øverste ledelse har utpekt teknisk sjef til ledelsens representant i energiledelsesteamet. Ledelsesrepresentanten skal ha de ferdigheter og kompetanse som sikrer kvaliteten i arbeidet med energiledelse ved HOFF SA. Ledelsesrepresentanten har ansvar og myndighet til å: Sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av energiledelsessystemet Sette sammen et energiledelsesteam med representanter fra hele organisasjonen Rapportere utvikling i energiytelsen til øverste ledelse Rapportere utvikling i energiledelsessystemet til øverste ledelse Sikre at handlingsplaner støtter opp under bedriftens energipolitikk Definere og kommunisere ansvar og myndighet for å tilrettelegge for effektiv energiledelse. Bestemme kriterier og metode for effektiv anvendelse og kontroll av energiledelsessystemet. Arbeide for å fremme bevissthet om energipolitikk og energimål på alle nivåer i organisasjonen.

10 Energimål

11 Organisasjonskart energiledelse HOFF SA

12 Kostnader Energi utgjør 30 % av driftskostnader eksklusive lønn.
10 % redusert energiforbruk utgjør 4.0 mill.kr Nøyaktighet i kalkylene  viktig for riktig prissetting og riktig vurdering av produktenes betydning Riktig vurdering og fordeling av støttefunksjoner slik som inndamper/renseanlegg, mottak etc

13 Ledelsens gjennomgang
Ledelsens gjennomgang dokumenterer minimum følgende punkter: Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger Endringer i energipolitikken Gjennomgang av energiytelsen og relevante energiytelsesindikatorer Resultater fra evaluering av samsvar med lovbestemte krav og endringer i lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen har sluttet seg til. I hvilken grad energimål og energidelmål er oppfylt Revisjonsresultater for energiledelsessystemet Status for korrigerende tiltak og forebyggende tiltak Forventet energiytelse den kommende perioden Anbefalinger om forbedringer

14 Enøk- Plakater

15 Daglig teammøte hver morgen

16 Energiforbruk

17 Energi spidometer

18 Energisentral

19 Dampforbruk pommes fites

20 Datavarehus

21 HOFF SA – KPI APRIL 2014 Målsettinger 2012
KPI Gjøvik Mål (Realisert) KPI Brumunddal Antall skader 0 (0) Utstyrsfeil PF 4,5 (5,74) Mnd. Budsjett 6410 100(30%) 100(65%) Utstyrsfeil FL 3 (2,21) Mnd. budsjett 6510 100(162%) 100(213%) Utstyrsfeil rekt. 1,5 (1,04) Mnd budsjett 6520 100(11%) Mnd. budsjett 6520 100 (40%) Utstyrsfeil MESK Antall utrykninger GJO 15(11) Antall utrykninger BRU 4(2) Utstyrsfeil TVP 10(11,11) Jordfelling KOF 666,7(48,2) Utstyrsfeil mel fab 2(0,45) Utstyrsfeil TFP 10(11,54) Jordfelling SS 166,7(14,9) Utstyrsfeil Glykose 2(1,29) Utstyrsfeil FLP 4,5(1,9) Jordfelling Tot P 0,83(0,1) Utstyrsfeil Biprodukt 2(0) Utstyrsfeil IQF 4(2,5) Inndamper KOF 3333,33(1154,4) Utstyrsfeil pakkeri 2(3,65) Utstyrsfeil HJF Inndamper SS 0(0,1) Spesifikk energi Gjøvik 0,79kW(0,59) Inndamper Tot P 0,55(0) Brumunddal 0,47kW(0,31) KPI Mål (Realisert) Antall skader 0 (0) Servicegrad 98 () Fabrikkresultat BRU 0,6 () Sykefravær 6,0 () Netto salg DV 4,9 (5,4) Fabrikkresultat SUN 0,5 () Netto driftsinntekter 31,6 () Netto salg SHH 6,7 (5,6) Fabrikkresultat GJO 0,9 () Bruttofortjeneste 18,8 () Netto salg IND 17,8 (19,3) Fabrikkresultat JÆR 1,8 () Driftskostnader 18,0 () Netto salg PL 2,3 (1,8) Varebehold. endring (+ er nedbygging) -6,5 () Driftsresultat -1,3 () Markedsandel (DV) 22(22,65) KF H30+ (akkumulert) ? () Likviditet Liggetid lager ? Kredittid leverandører Energi Kommentarer til status på KPI’er: Se neste side Bedre enn mål Innenfor 5% negativt avvik Mere enn 5% negativt avvik

22

23

24 Det er videre kartlagt hva og hvem som påvirker energiforbruket

25 Energiforbruk

26 Energiforbruk per linje Jæren
..\..\Energi\Energiledelse\Norsk Energi\HOFF Jæren - Effekt og energimengder pr linje med kaker revidert 16 mars 2014.xlsx

27 Tiltaksliste Jæren ..\..\Energi\Energiledelse\Norsk Energi\HOFF Jæren - Tiltaksliste ENØK 13 mai 2014 Jæren.xlsx


Laste ned ppt "HOFF SA Energiledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google