Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HOFF SA Energiledelse 1. 2 Gjøvik El og olje 24.5 GWh Sundnes Propan (LPG) 17,6 GWh Jæren Naturgass (LNG) 4.0 GWh Brumunddal Olje ( El fra 01.09.2014)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HOFF SA Energiledelse 1. 2 Gjøvik El og olje 24.5 GWh Sundnes Propan (LPG) 17,6 GWh Jæren Naturgass (LNG) 4.0 GWh Brumunddal Olje ( El fra 01.09.2014)"— Utskrift av presentasjonen:

1 HOFF SA Energiledelse 1

2 2 Gjøvik El og olje 24.5 GWh Sundnes Propan (LPG) 17,6 GWh Jæren Naturgass (LNG) 4.0 GWh Brumunddal Olje ( El fra 01.09.2014) 10,1 GWh

3 3 Nøkkeltall HOFF totalt Netto driftsinntekter:ca 400 mill NOK (2013) Medarbeidere:ca 180 (ca 170 årsverk) Eiere:ca 370 aktive andelseiere, i tillegg ca 130 passive Potetforbruk;100 000 tonn/år Hovedprodukter:flakes, pommes frites, ferdigpoteter, sprit, glykose, potetmel, krydder/ingredienser Strøm32 GWh Olje1 400 tonn Propan (LPG)1100 tonn Naturgass (LNG)550 tonn Nitrogen 1000 tonn Til sammen 60 GWh Energikostnadca 45 mill NOK (2013)

4 ISO 5001 Arbeidet med innføring av energiledelse ved HOFF SA har utgangspunkt i Norsk Standard NS-EN ISO 50001:2011 Energiledelsessystemer. Denne standarden danner grunnlaget for energiledelsessystemet som innføres ved HOFF SA gjennom dette prosjektet. Å innføre energiledelse i tråd med standarden er et krav fra Enova, for at Enova skal yte støtte til innføring av energiledelse ved bedriften. HOFF SA innfører energiledelse ved alle sine 4 fabrikker i Norge 4

5 Del av etablert kvalitetssystem Energiledelse er et kvalitativt begrep som bygger på en kontinuerlig forbedringsprosess, hvor bedriften kartlegger sitt energibruk og muligheter for energibesparelser. Vi evaluerer også jevnlig vårt system for energiledelse og tiltak og mål for reduksjon av energiforbruk. Systemet som nå er implementert og tatt i bruk hos HOFF SA vil gjennom denne etablerte forbedringsprosessen videreutvikles i fremtiden. HOFF SA skal i løpet av høsten 2014 revidere hele sitt ledelsessystem. I forbindelse med dette arbeidet vil det bli foretatt en implementering av rutiner og beskrivelser for energiledelse. 5

6 Energiledelsessystemet HOFF SA har etablert energiledelse i henhold til NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer. Energiledelsessystemet som er etablert i HOFF SA er forankret lokalt på de fire fabrikkene lokalisert på Gjøvik, Sundnes, Jæren og Brumunddal. Mye av den felles dokumentasjonen er utarbeidet i fellesskap og lagret i felles dokumentdatabase. Det er også utarbeidet lokale mål, handlingsplaner og rutiner. Systemgrensene for energiledelsessystemet er definert av de fysiske fabrikkgrensene på hvert anlegg. Kun energiforbruk og prosesser fra aktiviteter som HOFF SA selv genererer er inkludert i energiledelsessystemet. 6

7 Energipolitikk Hoff skal redusere energiforbruket og utnytte spillvarme for å unngå unødige kostnader, redusere indirekte miljøbelastninger og styrke konkurranseevnen. Arbeidet med energiledelse skal være en integrert del av driften og vurderes på lik linje med andre driftsoppgaver. 7

8 Øverste ledelse Øverste ledelse ved HOFF SA er representert ved administrerende direktør. Øverste ledelse forplikter seg til å støtte at bedriften jobber for å sikre en kontinuerlig forbedring av energiledelsessystemet ved å; definere og vedlikeholde en energipolitikk utpeke et energiledelsesteam og en representant i teamet fra ledelsen sikre tilstrekkelig ressurser til arbeidene med å forbedre energiledelsessystemet (omfatter både menneskelige ressurser, spisskompetanse, teknologi og økonomiske ressurser) klargjøre omfang og grenser for energiledelsessystemet for organisasjonen kommunisere betydningen av energiledelse til menneskene i organisasjonen ta hensyn til energiytelse i langtidsplanleggingen sikre at resultatene måles og rapporteres ved fastsatte intervaller gjennomføre ledelsens gjennomgang 8

9 Ledelsens representant Øverste ledelse har utpekt teknisk sjef til ledelsens representant i energiledelsesteamet. Ledelsesrepresentanten skal ha de ferdigheter og kompetanse som sikrer kvaliteten i arbeidet med energiledelse ved HOFF SA. Ledelsesrepresentanten har ansvar og myndighet til å: Sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av energiledelsessystemet Sette sammen et energiledelsesteam med representanter fra hele organisasjonen Rapportere utvikling i energiytelsen til øverste ledelse Rapportere utvikling i energiledelsessystemet til øverste ledelse Sikre at handlingsplaner støtter opp under bedriftens energipolitikk Definere og kommunisere ansvar og myndighet for å tilrettelegge for effektiv energiledelse. Bestemme kriterier og metode for effektiv anvendelse og kontroll av energiledelsessystemet. Arbeide for å fremme bevissthet om energipolitikk og energimål på alle nivåer i organisasjonen. 9

10 Energimål 10

11 Organisasjonskart energiledelse HOFF SA 11

12 Kostnader Energi utgjør 30 % av driftskostnader eksklusive lønn. 10 % redusert energiforbruk utgjør 4.0 mill.kr Nøyaktighet i kalkylene  viktig for riktig prissetting og riktig vurdering av produktenes betydning Riktig vurdering og fordeling av støttefunksjoner slik som inndamper/renseanlegg, mottak etc 12

13 Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang dokumenterer minimum følgende punkter: -Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger -Endringer i energipolitikken -Gjennomgang av energiytelsen og relevante energiytelsesindikatorer -Resultater fra evaluering av samsvar med lovbestemte krav og endringer i lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen har sluttet seg til. -I hvilken grad energimål og energidelmål er oppfylt -Revisjonsresultater for energiledelsessystemet -Status for korrigerende tiltak og forebyggende tiltak -Forventet energiytelse den kommende perioden -Anbefalinger om forbedringer 13

14 Enøk- Plakater 14

15 Daglig teammøte hver morgen 15

16 Energiforbruk 16

17 Energi spidometer 17

18 Energisentral 18

19 Dampforbruk pommes fites 19

20 Datavarehus 20

21 21 HOFF SA – KPI APRIL 2014 Kommentarer til status på KPI’er: Se neste side Bedre enn målInnenfor 5% negativt avvikMere enn 5% negativt avvik KPIMål (Realisert)KPIMål (Realisert)KPIMål (Realisert) Antall skader0 (0)Servicegrad98 ()Fabrikkresultat BRU0,6 () Sykefravær6,0 ()Netto salg DV4,9 (5,4)Fabrikkresultat SUN0,5 () Netto driftsinntekter31,6 ()Netto salg SHH6,7 (5,6)Fabrikkresultat GJO0,9 () Bruttofortjeneste18,8 ()Netto salg IND17,8 (19,3)Fabrikkresultat JÆR1,8 () Driftskostnader18,0 ()Netto salg PL2,3 (1,8) Varebehold. endring (+ er nedbygging) -6,5 () Driftsresultat-1,3 ()Markedsandel (DV)22(22,65)KF H30+ (akkumulert)? () Likviditet? ()Liggetid lager?Kredittid leverandører? Målsettinger 2012 KPI GjøvikMål (Realisert)KPI BrumunddalMål (Realisert)KPI GjøvikMål (Realisert) Antall skader0 (0)Antall skader0 (0)Utstyrsfeil PF4,5 (5,74) Mnd. Budsjett 6410100(30%)Mnd. Budsjett 6410100(65%)Utstyrsfeil FL3 (2,21) Mnd. budsjett 6510100(162%)Mnd. budsjett 6510100(213%)Utstyrsfeil rekt.1,5 (1,04) Mnd budsjett 6520100(11%)Mnd. budsjett 6520100 (40%) Utstyrsfeil MESK Antall utrykninger GJO 15(11)Antall utrykninger BRU 4(2)Utstyrsfeil TVP10(11,11) Jordfelling KOF666,7(48,2)Utstyrsfeil mel fab2(0,45)Utstyrsfeil TFP10(11,54) Jordfelling SS166,7(14,9)Utstyrsfeil Glykose2(1,29)Utstyrsfeil FLP4,5(1,9) Jordfelling Tot P0,83(0,1)Utstyrsfeil Biprodukt2(0)Utstyrsfeil IQF4(2,5) Inndamper KOF3333,33(1154,4 ) Utstyrsfeil pakkeri2(3,65)Utstyrsfeil HJF Inndamper SS0(0,1) Spesifikk energi Gjøvik 0,79kW(0,59) Inndamper Tot P0,55(0) Spesifikk energi Brumunddal 0,47kW(0,31) Energi

22 22

23 23

24 Det er videre kartlagt hva og hvem som påvirker energiforbruket 24

25 Energiforbruk 25

26 Energiforbruk per linje Jæren..\..\Energi\Energiledelse\Norsk Energi\HOFF Jæren - Effekt og energimengder pr linje med kaker revidert 16 mars 2014.xlsx..\..\Energi\Energiledelse\Norsk Energi\HOFF Jæren - Effekt og energimengder pr linje med kaker revidert 16 mars 2014.xlsx 26

27 Tiltaksliste Jæren..\..\Energi\Energiledelse\Norsk Energi\HOFF Jæren - Tiltaksliste ENØK 13 mai 2014 Jæren.xlsx..\..\Energi\Energiledelse\Norsk Energi\HOFF Jæren - Tiltaksliste ENØK 13 mai 2014 Jæren.xlsx 27


Laste ned ppt "HOFF SA Energiledelse 1. 2 Gjøvik El og olje 24.5 GWh Sundnes Propan (LPG) 17,6 GWh Jæren Naturgass (LNG) 4.0 GWh Brumunddal Olje ( El fra 01.09.2014)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google