Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansvarlig søkers rolle MORTEN LIE 04.12.2012, PBE/Oslo kommune, Storbrukerforum 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansvarlig søkers rolle MORTEN LIE 04.12.2012, PBE/Oslo kommune, Storbrukerforum 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansvarlig søkers rolle MORTEN LIE , PBE/Oslo kommune, Storbrukerforum 1

2 Søker har en helt sentral rolle i regelverket ​Koordinator mellom prosjekt og myndigheter ​Formidle prosjektinformasjon ​Sørge for at myndighetskrav ivaretas ​Og dessuten … , Sted, tema, Sted, tema 2

3 Ansvarlig søker foretar ”myndighetsvurderinger” ​Dokumentere oppfyllelse av krav ​Sammenstille nabomerknader ​Forslag tiltaksklasser ​Ansvarsområder ​Påse at dokumentasjon er i tråd med krav samordning skjer osv.: SAK10 § , Sted, tema, Sted, tema 3

4 Ansvarlig søker – en krevende rolle ​Store krav i regelverket / fra myndigheter ​Rollen er avtalt i kontrakt ​Avvik mellom den offentligrettslige rolle og ansvar og rolle gitt i kontrakt ​Vi erkjenner at byggesaksprosessen og byggeprosessen ikke alltid er godt samordnet, men forventer at rollen tas på alvor ​Vi arbeider bevisst for å forenkle regelverket, gjøre det brukervennlig og effektivt , Sted, tema, Sted, tema 4

5 PBL Kap >Videreføring av tidligere system: -Ansvarlig søker: Ansvar for koordinering -Ansvarlig prosjekterende/utførende: Fagansvar >Presisering av ansvarsreglene >Opphør av ansvar etter 5 år >Kontrollansvar Ansvar og ansvarsregler

6 SAK10 § >Deltakelse forhåndskonferanse >Nabovarsel >Søknad med dokumentasjon >Ansvarsfordeling og tiltaksprofil - gjennomføringsplan >Påse koordinering ansvaret der dette ikke er særskilt angitt >Påse at krav til avfallsplan og sikringstiltak blir ivaretatt >Påse at sluttkontroll blir gjennomført >At FDV-dokumentasjon blir overlevert >Søke om ferdigattest >Tilrettelegge for tilsyn Ansvarlig søkers oppgaver

7 SAK10 ​§ 1-2, f , Sted, tema, Sted, tema 7 ​”En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket.” Gjennomføringsplan som sentralt virkemiddel

8 Regler - rammebetingelser ​To sett: >De nasjonale: pbl med SAK og TEK >De lokale: plan med bestemmelser >I tillegg en rekke andre myndigheter/lovverk ​DiBK har liten innflytelse på plansiden, kommunen bør sørge for at planen >Er robust >Operativ og forståelig >Inneholder det nødvendige - ikke mer , Sted, tema, Sted, tema 8

9 Sentral godkjenning Tilsynsmyndig- het produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser og byggeteknikk Gode bygg for et godt samfunn Vi skal ha fokus på …

10 Dette gjør vi for å fremme kvalitet >Bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget >Sikrer et hensiktsmessig regelverk >Utvikler metoder og verktøy >Sprer informasjon og støtter kompetansebygging , Sted, tema, Sted, tema 10

11 ”Ein framtidsretta bygningspolitikk” Mer bærekraftig kvalitet bygg Økt oppmerksomhet om kostnader og produktivitet Mer energieffektive bygg Enklere byggesaksprosesser Kunnskapsløft Digitalisering Staten som pådriver , Sted, tema, Sted, tema 11

12 Sentrale utviklingsområder for DiBK , Sted, tema, Sted, tema 12 Forenkling ByggNett – elektronisk samhandling Kompetanseløft

13 Oppsummering ​Ansvarlig søkers rolle svært viktig ​Vi forventer at denne rollen blir tatt seriøst av både foretak og kommune ​Vi bidrar gjerne til forbedringer – gi konkrete innspill, f.eks. til hva som oppleves uklart, hvor regelverket framstår som lite hensiktsmessig, og lignende , Sted, tema, Sted, tema 13

14 Takk for oppmerksomheten! Følg oss på og abonner på vårt nyhetsbrevwww.dibk.no14


Laste ned ppt "Ansvarlig søkers rolle MORTEN LIE 04.12.2012, PBE/Oslo kommune, Storbrukerforum 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google