Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansvarlig søkers rolle MORTEN LIE 04.12.2012, PBE/Oslo kommune, Storbrukerforum 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansvarlig søkers rolle MORTEN LIE 04.12.2012, PBE/Oslo kommune, Storbrukerforum 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansvarlig søkers rolle MORTEN LIE 04.12.2012, PBE/Oslo kommune, Storbrukerforum 1

2 Søker har en helt sentral rolle i regelverket ​Koordinator mellom prosjekt og myndigheter ​Formidle prosjektinformasjon ​Sørge for at myndighetskrav ivaretas ​Og dessuten … 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 2

3 Ansvarlig søker foretar ”myndighetsvurderinger” ​Dokumentere oppfyllelse av krav ​Sammenstille nabomerknader ​Forslag tiltaksklasser ​Ansvarsområder ​Påse at dokumentasjon er i tråd med krav samordning skjer osv.: SAK10 §12-2 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 3

4 Ansvarlig søker – en krevende rolle ​Store krav i regelverket / fra myndigheter ​Rollen er avtalt i kontrakt ​Avvik mellom den offentligrettslige rolle og ansvar og rolle gitt i kontrakt ​Vi erkjenner at byggesaksprosessen og byggeprosessen ikke alltid er godt samordnet, men forventer at rollen tas på alvor ​Vi arbeider bevisst for å forenkle regelverket, gjøre det brukervennlig og effektivt. 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 4

5 PBL Kap. 23 5 >Videreføring av tidligere system: -Ansvarlig søker: Ansvar for koordinering -Ansvarlig prosjekterende/utførende: Fagansvar >Presisering av ansvarsreglene >Opphør av ansvar etter 5 år >Kontrollansvar Ansvar og ansvarsregler

6 SAK10 § 12-2 6 >Deltakelse forhåndskonferanse >Nabovarsel >Søknad med dokumentasjon >Ansvarsfordeling og tiltaksprofil - gjennomføringsplan >Påse koordinering ansvaret der dette ikke er særskilt angitt >Påse at krav til avfallsplan og sikringstiltak blir ivaretatt >Påse at sluttkontroll blir gjennomført >At FDV-dokumentasjon blir overlevert >Søke om ferdigattest >Tilrettelegge for tilsyn Ansvarlig søkers oppgaver

7 SAK10 ​§ 1-2, f 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 7 ​”En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket.” Gjennomføringsplan som sentralt virkemiddel

8 Regler - rammebetingelser ​To sett: >De nasjonale: pbl med SAK og TEK >De lokale: plan med bestemmelser >I tillegg en rekke andre myndigheter/lovverk ​DiBK har liten innflytelse på plansiden, kommunen bør sørge for at planen >Er robust >Operativ og forståelig >Inneholder det nødvendige - ikke mer 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 8

9 Sentral godkjenning Tilsynsmyndig- het produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser og byggeteknikk Gode bygg for et godt samfunn Vi skal ha fokus på …

10 Dette gjør vi for å fremme kvalitet >Bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget >Sikrer et hensiktsmessig regelverk >Utvikler metoder og verktøy >Sprer informasjon og støtter kompetansebygging 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 10

11 ”Ein framtidsretta bygningspolitikk” Mer bærekraftig kvalitet bygg Økt oppmerksomhet om kostnader og produktivitet Mer energieffektive bygg Enklere byggesaksprosesser Kunnskapsløft Digitalisering Staten som pådriver 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 11

12 Sentrale utviklingsområder for DiBK 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 12 Forenkling ByggNett – elektronisk samhandling Kompetanseløft

13 Oppsummering ​Ansvarlig søkers rolle svært viktig ​Vi forventer at denne rollen blir tatt seriøst av både foretak og kommune ​Vi bidrar gjerne til forbedringer – gi konkrete innspill, f.eks. til hva som oppleves uklart, hvor regelverket framstår som lite hensiktsmessig, og lignende. 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 13

14 Takk for oppmerksomheten! Følg oss på www.dibk.no og abonner på vårt nyhetsbrevwww.dibk.no14


Laste ned ppt "Ansvarlig søkers rolle MORTEN LIE 04.12.2012, PBE/Oslo kommune, Storbrukerforum 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google