Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutejustering på Nord-Jæren - eksempel på bruk i Kolumbus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutejustering på Nord-Jæren - eksempel på bruk i Kolumbus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutejustering på Nord-Jæren - eksempel på bruk i Kolumbus
Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF Hvordan vi bruker ATP modellen og GIS som verktøy i arbeidet med planlegging av bussruter Viser med noen eksempler fra et arbeid vi har gjort i vår/sommer i forbindelse med evaluering og justering av rutene på Nord-Jæren

2 Metodikk Trafikkgrunnlag - Befolkning Publikums bruk/preferanser
- Reisemønster Publikums bruk/preferanser Optimal rutebetjening Infrastruktur - holdeplasslokalisering - fremkommelighet Vi ser på trafikkgrunnlaget, -Hvor bor folk, alderssammensetning -Reisemønster Bruken av dagens tilbud Hva synes folk er viktig, Hva er de fornøyd med og hva fungerer dårlig Ser også på forhold som holdeplasslokalisering/fremkommelighet som er av betydning for regulariteen 4. april 2017

3 Datagrunnlag Befolkningsdata, sentralregisteret (alder og kjønn)
Bedriftsregister, SSB Ansattedata, SSB Studentadresser, Universitetet Markeds- og kundeundersøkelser Reisevanedata, RVU 2005 Billettstatistikk (elektronisk billettering, manuelle registreringer) 4. april 2017

4 Arbeidsreiser Arbeids-plassoner (27 stk) 4. april 2017

5 Tettstedssoner (92 stk) 4. april 2017

6 Ansatte i bedrifter på Bryne
4. april 2017

7 Arbeidsreiser til/fra Bryne
4. april 2017

8 Arbeidsreisematrise 27*92 (fra alle tettsteder til alle arbeidsplassområder)
4. april 2017

9 Arbeidsreiser fra Tjensvoll
4. april 2017

10 Reiser til/fra Universitetet
4. april 2017

11 Arbeidsreiser/kollektivtilgjengelighet
4. april 2017

12 Andel arbeidsreiser foretatt med buss
Soneinndeling RVU Andel arbeidsreiser foretatt med buss 4. april 2017

13 Bussandel Endring 4. april 2017

14 Aldersfordeling 4. april 2017

15 Bosetting/alder Influensområde
4. april 2017

16 Valg av trasè/ Fiskebekk
4. april 2017

17 Reisetid Reisetid fra ett punkt Reisetid fra fra alle punkt
4. april 2017

18 Influensområde dagens holdeplasser
4. april 2017

19 Optimal holdeplasslokalisering
Avslutning Vi mener selv at vi har et godt grunnlag for å evaluere rutene. Vi tror det er viktig å kunne dokumentere bakgrunnen for de endringer som gjøres slik at vi kan vise til dette dersom det kommer spørsmål i etterkant. Kommer til å legge litt arbeid i å dokumentere de analysene vi gjør slik at de både kan brukes som et slags oppslagsverk og kan deles ut til …. 4. april 2017

20 Billettstatistikk 4. april 2017


Laste ned ppt "Rutejustering på Nord-Jæren - eksempel på bruk i Kolumbus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google