Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnlagsdata til GIS-analyser for Areal- og transportplanlegging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnlagsdata til GIS-analyser for Areal- og transportplanlegging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnlagsdata til GIS-analyser for Areal- og transportplanlegging
Hilde Sandbo, SVV Beate Bartsch, SSB

2 Landsdekkende datasett med koordinater, til bruk i GIS-verktøy:
Bedrifter Ansatte Befolkningsdata

3 Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF)
Avtale med SSB om utlevering av grunndata om næringslivet. Inkluderer alle aktive juridiske enheter og bedrifter i flerbedriftsforetak og i offentlig sektor med ansatte ( enheter), per mars 2006 Stedfestet med koordinater hos SSB vha kopling mot GAB og andre rutiner Mer info på:

4 Datakilder og Ajourhold for BoF
Enhetsregistere – Bronnøysund (ER) Direkte kontakt med oppgavegivere Meldinger fra andre, f.eks. brukere av registeret Fellesblankett. Endringsmeldingen kan komme fra enheten selv eller fra andre tilknyttede registre. Disse meldinger oppdaterer registeret fortløpende hvert døgn. Meldinger til SSB på egen statistikkundersøkelse Merverdiavgiftsmanntallet og Arbeidsgiverregisteret Aktivitet/ikke aktivitet: Eget overvåkingssystem, se

5 Stedfesting BoF Kopling mot
GAB (Norsk ofisiellt register over Grunneiendommer, Adresser og Bygninger. Driftes hos Statens Kartverk, distribueres via Norsk eiendomsinformasjon) Landbruksregisteret. Stedsnavnregisteret Metoden som gjør koplingene er maskinelle, og de som ikke koples automatisk, koples statistisk til nærmeste Grunnkrets. Alt koples altså ikke nøyaktig Se fullstendig info på:

6 Stedfesting Bedrifter og Ansatte 2007

7

8 Tilgang til BoF Brukere i SVV kan kontakte Hilde Sandbo, Systemseksjonen i Vdir. Kommuner og andre kan få tilgang til samme leveranse ved å kontakte Seksjon for Bedriftsregister hos SSB / Kongsvinger v/ Beate Bartsch (www.ssb.no). Pris per kommune ca 1700 kr (?) Dataene leveres fylkesvis og som kommaseparerte filer med kolonneoverskrift i første linje. I tillegg er alle tekstfelt omsluttet av anførselstegn (”).

9 Enmannsforetak Bedrifter uten ansatte er ikke inkludert i denne leveransen, men SSB leverer ut testdatasett uten ekstra kostnader til enkelt-prosjekter. Skyldes at vi betaler per bedrift, og at enmannsforetakene utgjør en liten andel av persontransportene, mens de utgjør halvparten av bedrifter og foretak. Det er heller ikke utarbeidet noen tydelig metodikk / mal på hvordan disse dataene skal utnyttes, og vi vet ikke hva de er vedt for oss. Det er gjennomført et omfattende testprosjekt på bruk av Grunlagsdata, med rapport, fra 2005, der problemstillinger rundt disse dataene er belyst i detalj. (Transportanalyseseksjonen i SVV v/Chi Kwan Kwong)

10 Statistikk om ansatte:
Ansatte per dato. Uttaket gjøres fire uker etter referansedato og oppdateres hver måned. Omfatter alle aktive arbeidsforhold ved utgangen av måneden som er registrert i trygdeetatens arbeidstakerregister. Tallet er ikke justert for inntaks- og opphørsmeldinger som er mer enn fire uker forsinket. Utvandrede og døde er ikke med i tallene. For at arbeidsforholdet skal være meldepliktig til Aa-registeret må arbeidsforholdet ha en avtalt arbeidstid per uke på minst 4 timer og en varighet på mer enn seks dager.

11 Ansatte - Tilgang Brukeren må signere en Taushetserklæring som sendes SSB Filene leveres fylkesvis i kommaseparerte filer med kolonneoverskrift i første linje. Dataene leveres i to versjoner: etter arbeidsstedsgrunnkrets og etter bostedsgrunnkrets.

12 Avtale om befolkningsdata
Folkeregisteropplysninger fra Skattedirektoratet. Tillatelse fra Skattedirektoratet Meldeplikt til datatilsynet Leveres av EDB Infobank (Ca kr for hele landet) Koordinatfestes og tilrettelegges for SVV av Asplan Viak v/ Kopling mot GAB – en større jobb.

13 Befolkningsdata - beskrivelse
Datasettene inneholder opplysninger om Kjønn og alder Datasettene leveres på shape / Geodatabaseformat Det leveres en aggregert utgave, men 1 punkt per bosted Og en ikke-aggregert utgave, med et punkt per person. Sogn og Fjordane har lavest treffprosent med 97,72. Alle øvrige fylker har treff på over 98%. Treffprosent stedfesting: Med unntak av ti kommuner har alle kommuner treffprosent over 90%, Flakstad (1859) i Nordland har dårligst treffprosent med 77,19 %.

14


Laste ned ppt "Grunnlagsdata til GIS-analyser for Areal- og transportplanlegging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google