Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs statsstøtte-regler for miljø Hvordan virker disse inn på nordiske energi- og industriaktører? Karoline Hægstad Flåm CANES-MØTE PÅ FNI November 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs statsstøtte-regler for miljø Hvordan virker disse inn på nordiske energi- og industriaktører? Karoline Hægstad Flåm CANES-MØTE PÅ FNI November 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs statsstøtte-regler for miljø Hvordan virker disse inn på nordiske energi- og industriaktører? Karoline Hægstad Flåm CANES-MØTE PÅ FNI November 2007

2 Struktur for presentasjonen:  Basics om EUs statsstøtte-policy  Kort om EUs gjeldende miljøretningslinjer for statsstøtte, og om mulige endringer i disse  Studiens forskningsspørsmål  Studiens hypoteser  Spørsmål til diskusjon

3 Hva er EUs statsstøttepolitikk?  Statsstøtte-begrepet omfatter –enhver økonomisk fordel som tilfaller enkelte foretak eller bransjer, som samtidig er en økonomisk byrde for det offentlige. Støtten må videre anses som konkurransevridende for samhandelen i EU/EØS (EØS-artikkel 61)  Generelt forbud, men: –Horisontale unntak –Sektorvise unntak

4 Bakgrunn for studien  Reform pågår. Nye miljøretningslinjer klare i januar 2008.  Pågående forhandlinger om hvilke tiltak, hvilke teknologier og hvilke energikilder som skal få støtte (og hvor mye).  Studiens avhengige variabel: utfallet av reformen.  Hvem vinner og hvem taper?

5 Kort om dagens miljøretningslinjer  Regler for akseptabelt støttenivå til energieffektivisering, fornybar energi og forbedring av EUs miljøstandarder  Bonus for SMB-er  Reglene er ikke energi-/teknologi- nøytrale: –Ulike nivå for investerings- og driftsstøtte  slår ulikt ut for ulike energikilder –Eksplisitt særbehandling av bioenergi (høyere driftsstøtte).

6 Mulige endringer etter reformen  Generelt høyere støttenivå?  Men noen får mer enn andre  Høyere bonus for SMB-er  Helt nye ting: –Fjernvarme kommer inn –Regler for støtte til Carbon Capture and Storage (CCS) kommer trolig inn  mer støtte & mer differensiert enn før?

7 Forskningsspørsmål  I hvilken grad fører de nye miljøretningslinjene for statsstøtte til ytterligere differensiering mellom ulike aktører, ulike teknologier og ulike energikilder?  Hvordan kan dette forklares?

8 Hvordan forklare reform-utfallet? 1)Industriperspektiv: - Utfall reflekterer preferansene til de sterkeste energi- og industri-aktørene i EU 2)Statsperspektiv: - Utfall reflekterer preferansene til de sterkeste medlemsstatene (den største koalisjonen i ministerrådet) 3)EU-perspektiv: - Utfall reflekterer input fra kommisjonen og Europa- parlamentet 4)Globalt perspektiv: - Utfall reflekterer regler og målsetninger i relevante internasjonale regimer, som for eksempel UNFCCC og WTO

9 Spørsmål til dere...  Hva ønsker dere å vite med tanke på de nye miljøretningslinjene?  Hvordan kan forskningsspørsmålet spesifiseres bedre?  Bør studien begrenses til enkelte aktører/energikilder? Hvilke aktører/energikilder bør i så fall settes opp mot hverandre?  Hva tror dere om forklaringshypotesene? Hvilke aktører tror dere er viktige for statsstøtte-politikken på EU-nivå?


Laste ned ppt "EUs statsstøtte-regler for miljø Hvordan virker disse inn på nordiske energi- og industriaktører? Karoline Hægstad Flåm CANES-MØTE PÅ FNI November 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google