Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremmede arter i norsk natur – forskrift og handlingsplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremmede arter i norsk natur – forskrift og handlingsplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremmede arter i norsk natur – forskrift og handlingsplan
Rune Aanderaa, SABIMA

2 Rio-konvensjonen Artikkel 8.
Hver kontraherende Part skal så langt det er mulig og hensiktsmessig: d) hindre innføring av, kontrollere eller utrydde fremmede arter som truer økosystemer, habitat eller arter

3 Kapittel IV Fremmede organismer
Mange §§ Unntak Intensjonen Få bukt med fremmede arter

4 §3 (definisjoner) e) fremmed organisme: en organisme som ikke hører til noen art eller bestand som forekommer naturlig på stedet;

5 Ingen ting med landegrenser å gjøre
Kryssing av geografiske barrierer. Hav, fjellkjeder, ørkener, …. Ørekyte Piggsvin Gran

6 Villaks oppdrettslaks
Problemstillingen gjelder innen alle foredlede arter Torsk Gran Barlind

7 Økologiske effekter

8 § 28 (krav til aktsomhet) Den som er ansvarlig for utsetting …, skal opptre aktsomt,

9 To forskrifter Forskrift om utsetting av utenlandske treslag
Forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer

10 Skyggetålende 300 – 400 / m2 Dobbelt så høye som norske trær

11 Forskrift om utsetting av utenlandske treslag
§ 1 – Formål … hindre at utsetting av utenlandske treslag medfører eller kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet

12 Forskrift om utsetting av utenlandske treslag
§ 2 – Saklig og stedlig virkeområde … til skogbruksformål … herunder juletrær og pyntegrønt

13 Forskrift om utsetting av utenlandske treslag
§ 4 – Ansvarlig myndighet og delegasjon DN er myndighet DN kan delegere til fylkesmannen

14 Forskrift om utsetting av utenlandske treslag
§ 8 – Saksbehandling og krav til tillatelse … eventuelle uheldige følger av utsettingen for naturmangfoldet vektlegges.

15 Forskrift om utsetting av utenlandske treslag
§ 9 – Kontroll med spredning …, varsling Det skal i rimelig utstrekning treffes tiltak for å hindre spredning av utenlandske treslag = konkretisering av aktsomhetsplikten

16 Forskrift om innførsel og utsetting
§ 1 – Formål Formålet med forskriften er å hindre innførsel og utsetting av organismer som medfører eller kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet.

17 Forskrift om innførsel og utsetting
§ 2 – Saklig og stedlig virkeområde … Det kreves ikke tillatelse etter forskriften for innførsel av landlevende planter eller utsetting av norske treslag. … Det kreves heller ikke tillatelse for innførsel og utsetting av nærmere bestemte husdyr.

18 Lister med unntak og forbud
Liste I – organismer som ikke krever tillatelse før innførsel Liste II - organismer det er forbudt å innføre; Liste III - organismer det er forbudt å sette ut;

19 § 10 – Søknadsbehandlingen
Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger en utsetting kan ha for det biologiske mangfoldet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn …

20 Handlingsplan Regionale prioriteringer av arter og tiltak
Utkast ligger på Samarbeid ned kommunen

21 §72 (bruk av andres eiendom ved gjennomføring av tiltak)
Er det nødvendig for gjennomføring av tiltak …., kan det gjøres bruk av den ansvarliges eiendom eller – om nødvendig – andres faste eiendom.

22

23 Gruppearbeid - uttalelser
Send brev til rette instans Med kopi til overordnet, presse.. Ikke send flere enn du har tid til å følge opp Hold deg til ditt fagområde Få gjerne andre til å bruke andre argumenter Unngå synsing og følelsesord (Spar det til aviser og debatter..) Ikke overdriv

24 Gruppearbeid - uttalelser
Vektlegg forekomst av trua arter og natur Poengter alltid om en art/naturtype er rødlistet, ansvars-, utvalgt, prioritert etc. Vis til §§ i naturmangfoldloven (4,5,8-12) Skriv inn din tolkning Skriv ferdig avsnitt som kan ”klippes og limes”.

25 Mer kalk fra Verdal

26 Mer kalk fra Verdal

27 Hytter og hus på Brønnøya

28 Strandekra Kristiansand

29 Gruppe 1 Her Skarpnord- dammen Øivind Jan Torborg Svein Inger Asbjørn Ester Gruppe 2 Brønnøya Roald Anita Terje Bøhler Inger-Lise Erik Gruppe 3 Resepsjonen Kalk Verdal Bjørn Erik Helge Steinn Lars Jøran Rune Gruppe 4 Ismaskinen Kristina Magne Langerød Hanne Eva Reidun Gruppe 5 Ved huska Vestbakken Gjermund Odd Trond Morten Siv Tove Kåre Gruppe 6 Baren Kristiansand Terje Nilsen Signe Åse Trine Hans Tea


Laste ned ppt "Fremmede arter i norsk natur – forskrift og handlingsplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google