Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
Pandemiinformasjon Influensa A(H1N1) 2. november 2009 (basert på tall fra uke 43) Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 1

2 Situasjonen i Norge 2820 bekreftede tilfeller av ny influensa A (H1N1) i Norge per Nesten tusen pasienter fikk laboratoriepåvist influensa i uke 43. 42 % av laboratorietestene er positive for influensavirus, en økning fra 21% uken før. Forekomsten av influensalignende sykdom som blir registrert på landets legekontor og legevakter var i uke 43 på 4,3 %. Det pandemiske influensaviruset ser nå ut til å spre seg epidemisk i store deler av landet, særlig i sentrale strøk i Sør-Norge. Det er sannsynlig at aktiviteten vil øke ytterligere i ukene som kommer, også i områder som hittil er mindre berørt.

3 Utviklingen i antall som testes og andelen som tester positivt
Kilde: FHI/MSIS

4 Andel legekonsultasjoner (%) hvor diagnose ”influensaliknende sykdom” (ILS) ble satt
Kilde: FHIs vakttårnsystem (201 legekontorer over hele landet).

5 Alvorlig syke og dødsfall i Norge
18 personer er innlagt i norske sykehus (pr ) Hvorav tre i intensivavdeling Siden 1. september viser rapportering 144 innleggelser, hvorav 27 i intensivavdeling. Totalt knyttes A(H1N1) til 14 dødsfall (pr ) Helsemyndighetene er bekymret over dødsfallene og har besluttet å opprette et nytt nasjonalt individbasert register over intensivpasienter med influensa A(H1N1). Hensikten er å få bedre kunnskap om sykdomsutvikling i pasientgruppen med alvorlig influensasykdom. Kilde: Rapportering fra RHF til FHI. For geografisk nedbrutte data, kan FHI kontaktes.

6 Behandling med antiviralia
Helsemyndighetene har nylig minnet om anbefalingene for forskriving av Tamiflu i helsetjenesten: Det er fortsatt viktig at pasienter med alvorlig sykdom og pasienter i risikogruppene får behandling med Tamiflu. Hvis slik behandling skal ha effekt er det viktig at behandling startes tidlig og innen 48 timer etter første symptomer. Helsemyndighetene anbefaler også forebyggende behandling med Tamiflu hos personer i risikogruppene dersom noen av deres nærkontakter får influensa.

7 Gjeldende planforutsetninger fra 070909
Det blir trolig flere bølger, kanskje en hovedbølge Ca 20 % blir syke i hovedbølgen Sykdomsvarighet 7 dager Andel syke som kontakter lege (20 %) Andel syke som får utskrevet antiviralia (15 %) Andel syke som legges inn i sykehus (0,6 prosent) Innleggelsesvarighet 5 dager Andel innlagte som trenger intensivbehandling (20 %) Gjennomsnittlig oppholdstid i intensivavdeling 12 dager

8 Situasjonen i kommuner og helseforetak
Fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard melder at usikkerhet knyttet til vaksineleveransene preger arbeidet i kommunene. Dette gjør kommunenes informasjonsarbeid krevende, men fylkesmennene melder likevel at situasjonen er under kontroll. Det meldes om økt utbredelse av influensapandemien, og om stor pågang til kommunene med spørsmål om vaksinasjon. Det rapporteres ikke om problemer med tjenesteproduksjonen i andre sektorer i kommunene, men det meldes om økt sykefravær særlig hos barn i barnehager/skoler. De regionale helseforetakene melder at vaksinering av sykehusansatte og inneliggende pasienter i risikogruppene er i gang ved alle helseforetak. Helse Sør-Øst RHF melder om økt belastning på sykehusene, men at driften går som normalt.

9 Informasjon – Om influensa A(H1N1)
Ny influensa A vil for de fleste av oss være en ubehagelig, men mild sykdom. Enkelte får komplikasjoner, særlig de som har underliggende sykdom. Komplikasjoner ser også ut til å forekomme hos noen uten kjent underliggende sykdom. For noen kan sykdommen føre til dødsfall. Symptomer på ny influensa A er akutt innsettende feber over 38 grader, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger og tretthet. En del får også diaré og oppkast.

10 Informasjon – råd til syke
Befolkningen blir bedt om å følge disse rådene: hold deg hjemme i 7 dager når du er influensasyk hvis du trenger kontakt med helsetjenesten, ta først kontakt via telefon så du ikke smitter andre Syke kan bruke munnbind når de kommer nær andre, for eksempel hvis de må på sykebesøk. Dette gjelder også friske som kommer nær syke de pleier hjemme. Det er viktig med god hygiene rundt munnbindet. Kontakt helsetjenesten hvis: du føler deg veldig syk du har symptomer og du selv, eller andre du bor sammen med, tilhører risikogruppene

11 Vaksinasjon - risikogrupper først
Vaksinasjon er den beste beskyttelse mot influensa for å hindre alvorlig sykdom og død. Ved å vaksinere seg beskytter man seg selv og andre mot sykdom og bidrar til å begrense smitten. Vi anbefaler nå alle – unntatt gravide i 1.trimester og barn under 6 mnd - å la seg vaksinere, men risikogruppene først. Dette er personer som er/har: Gravide Kroniske luftveissykdommer Nedsatt lungekapasitet Hjerte-karsykdommer Nedsatt forsvar mot infeksjoner Diabetes type 1 og type 2 Kronisk nyresvikt og leversvikt Alvorlig nevrologisk sykdom/skade Svært alvorlig fedme

12 Vaksinering forts. En dose – i første omgang – er nok til alle over 10 år. Immunsupprimerte skal ha to. Barn under 10 år skal ha 2 ganger ½ dose med minst tre ukers mellomrom. Vaksinering anbefales personer fra 6 måneders alder. Yngre personer skal prioriteres foran eldre, fordi de har større risiko. Dette gjelder både blant de som tilhører risikogruppene og de som ikke gjør det. Legemiddelverket vil hver fredag publisere oversikt over meldinger om bivirkninger av vaksine. Dersom en kommune har for lite vaksine tilgjengelig når allmenn vaksinasjon starter, anbefales det at følgende to grupper vaksineres først; husstandsmedlemmer eller nærkontakter til personer i risikogruppene, særlig dem med økt risiko som ikke er anbefalt vaksine (gravide i 1.trimester og barn under 6 mnd) og personer med kontakt med svinebesetninger

13 Vaksinasjon helsepersonell
Helsemyndighetene anbefaler også helsepersonell å vaksinere seg for å beskytte sine pasienter og seg selv mot smitte. I tillegg er det viktig at behandlingskapasiteten opprettholdes. Vaksinering er frivillig for alle.

14 Vaksinedistribusjon I løpet av uke 45 sendes det ut 290 000 nye doser.
Pr. 28. oktober 2009 skal i overkant av doser være distribuert til kommuner og helseforetak. Alle helseforetak og alle landets kommuner har mottatt første leveranser av vaksiner. I løpet av uke 45 sendes det ut nye doser. I de kommende ukene vil nye vaksineleveranser i all hovedsak sendes til store og mellomstore kommuner så alle kommunene i løpet av uke 46 skal ha mottatt vaksiner til ca. 20 % av befolkningen. Ødelagte doser hos produsenter kan forsinke mer. Resten av vaksinene blir sendt ut fortløpende fram mot jul. Folkehelseinstituttet vil løpende informere landets kommuner og helseforetak om status for distribusjonen Det foregår nå en stor innsats for pandemivaksinasjon i landets kommuner. Det er nå noe usikkerhet knyttet til leveranse av vaksine til Norge fra produsenten.

15 Vaksinekommunikasjon
Nasjonale helsemyndigheter anbefaler nå hele befolkningen å la seg vaksinere. Men de utenfor risikogrupper må vente til risikogruppene har fått vaksine. Myndighetene har vurdert risiko ved å bli syk av influensa A(H1N1) som større enn risikoen ved å la seg vaksinere. Det foreligger internasjonale data om at alvorlig sykdom i større grad enn tidligere rammer personer utenfor risikogruppene. Studier fra andre land viser at en av tre med alvorlig sykdom ikke hadde kjent underliggende sykdom. Det er ikke mulig å forutse sikkert hvem som får alvorlig sykdom. Dette gir grunn til at alle vaksineres. Det er viktig at risikogruppene får vaksinen først. Dermed vil det noen steder ta flere uker før resten av befolkningen får tilbud om vaksinen. Nasjonale helsemyndigheter har anbefalt at alle kommuner informerer innbyggerne sine om hvor de kan henvende seg for å få vaksinen, samt å opprette en publikumstelefon.

16 Vaksinekommunikasjon
Det er publisert tekster på til bruk for kommunene. Dette omfatter bla: Faktahefte, mal for vaksinasjonskort, sjekkliste for kommune, fyldige og korte tekster for publikum, tekstforslag til plakat/oppslag Helsemyndighetene har også tilbudt hver kommune i landet en gratis annonse i en lokal- eller regionavis der de kan informere om vaksinasjon i sin kommune. Informasjon om vaksinasjon er oversatt til 17 språk: Hvor kan jeg vaksinere meg er publisert inkl.lenke til alle kommuner: Helsepersonell kan ringe Folkehelseinstituttets vaksinetelefon ( ) Nasjonale helsemyndigheter henviser folk til sin hjemkommunes sentralbord når det gjelder praktiske spørsmål om vaksinasjon (tid, sted etc).

17 Øvrige kommunikasjonstiltak
Nettstedet er oppdatert med publikumsinformasjon. Brosjyrer er oversatt til 12 språk og tilgjengelig for nedlasting. Pandemiinformasjonen har telefonnr:  015 (Åpent kl.9-15 alle hverdager) Mer info på

18 Situasjonen internasjonalt
Per meldes det om ca dødsfall (herunder 274 i EU/EFTA-land) blant om lag 414 000 bekreftede tilfeller fra over hundre land. I Europa og sentrale og vestlige Asia fortsetter influensaaktiviteten å øke i mange, men ikke alle land. Følgende land rapporterte i uke 42 om høy eller middels høy influensaaktivitet: Belgia, Bulgaria, Island, Irland, Nederland, Spania, Storbritannia og Sverige. Hovedbølgen ser ut til å være i anmarsj i mange land på tre kontinenter på den nordlige halvkule, inkl. USA. I tropiske områder er det fortsatt en del influensa, men forekomsten varierer mye mellom landene. I sentral-Amerika og Karibia er aktiviteten økende, mens det er nedgang i Sør-Amerika og i Sør-Asia. På den sørlige halvkule er aktiviteten tilbake på normalnivå. Det nye viruset er det totalt dominerende influensaviruset i verden nå med unntak av Kina.


Laste ned ppt "Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google