Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Telling av stemmesedler i valglokalet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Telling av stemmesedler i valglokalet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Telling av stemmesedler i valglokalet
Rutiner for telling Mette Braathen og Marianne Bjønness

2 Tidspunkt for oppstart
Kl.2000 Sortere lister Sjekke stempler Kontrollere partinavn Forutsetter egnet lokale å trekke seg tilbake til – ”lås inn” mannskapet Telling kan ikke starte opp før kl

3 Stemmegivning og stemme
Stemmegivning er: Valgprosedyren/avleggelsen av en stemme Skjer ved avkryssing i manntallet og at stemmeseddelen legges i urna eller at det avgis stemme i særskilt omslag Ikke i manntallet i kretsen eller kommunen Forhåndsavkrysset Handlingen innebærer ikke at selve stemmeseddelen er godkjent

4 Behandling av mottatte stemmer
Tell kryss i manntallet fra valgtinget Tell antall sedler i urnen Husk Alltid to teller Stemmestyreleder og sekretær har ansvar

5 Stemmegivninger i særskilt omslag
Tell antall mottatte i særskilt omslag (§31 stemmegivninger) Sorteres på: Velgere ikke manntallsførte i kretsen (rød mappe) Krysset av for stemt tidligere / ikke funnet i manntallet for Hamar (grønn mappe)

6 Viktig Omslagkonvoluttene skal ikke åpnes
Den totale summen av stemmer i særskilt omslag er sum i B2.2 c

7 Sortering/klargjøring
Sortering av stemmesedlene: Pr parti Blanke Partier som ikke stiller liste Det er ikke nødvendig å skille mellom rettede og urettede sedler

8 Forberedelse telling stortingsvalg
Alle listene skal ligge samme vei Kontroller at partinavn stemmer Parti som ikke stiller til valg legges i omslag ”tvilsomme stemmer” Snu bunken og sjekk for stempel Alle sedler i urna skal ha stempel Sedler med svakt/feil plassert stempel stemples på nytt Stemmesedler uten stempel legges i omslag ”tvilsomme stemmer”

9 Blanke stemmesedler Håndteres ikke som tvilsom, men telles og registres særskilt i protokollen Som blank seddel regnes: ”Original” blank seddel uten endringer Forhåndstrykket seddel med registrerte partier, der seddelen mangler avkryssing for valgt parti/blindskriftseddel Blankt ark Dersom en blank seddel er benyttet, MEN hvor velgeren har påført navn på parti, skal seddelen godkjennes for dette partiet.

10 Med tvilsomme sedler menes
Stemmesedler uten stempel Stemmesedler til parti som ikke stiller liste Andre sedler man er usikker på om skal godkjennes Politiske ytringer mv medfører ikke at en seddel blir tvilsom

11 Godkjente stemmesedler
En stemmeseddel skal godkjennes og telles dersom: Den har offentlig stempel, og Det fremgår hvilket valg den gjelder, og Det fremgår hvilket parti/liste man har stemt på, og Partiet/gruppen stiller liste ved valget. Lister fra andre kommuner må være et reg politisk parti.

12 Telling ordinære valgtingstemmer
Lag på 2 personer Hvert lag får en partibunke Kontrolltelles av den andre personen Noter antall stemmer på et ark som legges øverst på bunken, begge kvitterer på arket

13 Overlevering til telleleder
Notert på eget ark før overlevering: Antall stemmer Dette kontrolleres av telleleder/sekretær

14 Pakking av sedler Pakkes i blå kasser: Samme vei! Kassene plomberes
Stemmesedler pr parti og blanke sedler Stemmegivninger i særskilt omslag (§31) Tvilsomme stemmesedler Samme vei! Kassene plomberes


Laste ned ppt "Telling av stemmesedler i valglokalet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google