Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGISK NÆRINGSPLAN- LANBRUKSDELEN Utviklingstrekk 1990 - 2002 Rammebetingelser/Scenarier fram til 2020. Konsekvenser for jordbruket i Hamarregionen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGISK NÆRINGSPLAN- LANBRUKSDELEN Utviklingstrekk 1990 - 2002 Rammebetingelser/Scenarier fram til 2020. Konsekvenser for jordbruket i Hamarregionen."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGISK NÆRINGSPLAN- LANBRUKSDELEN Utviklingstrekk 1990 - 2002 Rammebetingelser/Scenarier fram til 2020. Konsekvenser for jordbruket i Hamarregionen Utvikling framover Strategier for utvikling av landbruket Landbruksnemnda Politikkområder landbruk Aktuelle prosjekter

2 UTVIKLINGSTREKK 1990 -2002 Utviklingstrekk i løpet av de siste 12 årene i Hamarregionen (1990 – 2002) - Antall aktive bønder har gått ned 16% fra 1689 til 1415. - Jordbruksarealet har økt 9 % fra 344650 dekar til 377036 dekar - Gjennomsnittsarealet pr. bruker økt 30% fra 204 til 266 daa - Jordleie har økt 85%, utgjør nå 25% av samlet areal i drift.

3 UTVIKLING PLANTEPRODUKSJON (1990 – 2002) - Oljevekster + 138% fra 3287 til 7840 dekar - Potet + 26% fra 9370 til 11833 dekar - Eng og beite + 40% fra 75503 til 106012 dekar - Korn + 1,6 % fra 226446 til 229970daa - Grønnsaker – 17% fra 3606 til 3004 dekar - Jordbær + 31 % fra 1523 til 2001 dekar

4 Utvikling i husdyrholdet (1990 –2002) - Mjølkekyr – 10% fra 5619 til 5026 - Ammekyr + 483 % fra 402 – 2344 - Andre storfe – 1,2 % fra 13835 til 13671 - Avlspurker + 11,8% fra 4482 til 5012 - Slaktegriser + 45 % fra 85137 til 123451 - Verpehøner + 96% fra 120598 til 236806 - Slaktekyllinger + 191% fra 2,4 mill til 6,9 mill. - Vinterfore sauer +15% fra 13799 til 15960 - Hester + 173 % fra 353 til 963

5 RAMMEBETINGELSER EØS – avtalen GATT/WTO avtalen Miljøutfordringer Forbrukerpreferanser Kjedemakt i dagligvarehandelen Teknologisk utvikling Nasjonal landbrukspolitikk. Rovdyrpolitikk

6 SCENARIER FRAM TIL 2020 Tre utviklingsretninger * Norge holder seg utenfor EU * Utenfor EU, men med aktiv tilpasningslinje * Medlem av EU og rask tilpasningspolitikk

7 Konsekvenser for jordbruket i Hamarregionen Hamarregionen kommer bedre ut enn resten av Hedmark Begrunnelse: Beste jorda, største lokalmarkedet, godt med alternative arbeidsplasser, opprettholder foredlingsapparatet Jordbruket i Hamaregionen er rimelig robust og ser også mange muligheter

8 Utvikling framover Utnytte områdefordeler (f.eks.kraftforbaserte produksjoner s.s. svin og fjørfe) Opprettholde volumproduksjon på de fleste områder Stadig færre produsenter og strukturendringer (antall dyr/areal pr. bruker/foretak Økt samarbeid mellom foretak/samdrift og maskinsamarbeid Nærheten til et stort lokalmarked og stormarkedene Utvikling av tilleggsnæringer/tjenesteproduksjon Avansert rådgivnings-, utdannings- og forskningsmiljø Jordvernets stilling styrkes hvis kommunen vil

9 Strategier for utvikling av landbruket i Hamarregionen - nøkkelfaktorer. Økt profesjonalisering av bøndene og bedre lønnsomhet Et mer miljøvennlig landbruk, økt andel økologisk drift Økt mangfold i produksjon og tjenester fra landbruket Økt samhandling mellom offentlig landbruksforvaltning og privat veiledningstjeneste Samarbeidsarenaer mellom FoU og primærlandbruket Bynært landbruk – en trivselsfaktor for bybefolkningen

10 LANDBRUKSNEMNDA Hamar kommunestyrets delegeringsreglement fra 31.3.2004. Fatter enkeltvedtak i saker av prinsippiell betydning Delta i planprosesser og lage retningslinjer for praktisering av særlovgivningen, miljøprogrammer og næringsutvikling.

11 Politikkområder landbruk Planprosesser: Arealforvaltning – jordvern/kulturlandskap Særlovgivningen: Konsesjonsloven – bruksstruktur og pris Jordloven – omdisponering, delingssaker Odelsloven – bo – og drivepliktsbestemmelsene

12 AKTUELLE PROSJEKTER Innlandets kunnskapssenter landbruk v/ Kunnskapsparken. Agrokonsult Innlandet v/ Løten regnskapskontor og Hedmark Forsøksring Den nye Hedmarksbonden(Løten regnskapskontor) Økt integrasjon landbruksforvaltningen(Regionrådet) Regionale utviklingsanalyser landbruk i gang i de øvrige regioner i Hedmark – utarbeidelse av strategiplan for jordbruket i Hedmark Regionalt utviklingsprogram (RUP)


Laste ned ppt "STRATEGISK NÆRINGSPLAN- LANBRUKSDELEN Utviklingstrekk 1990 - 2002 Rammebetingelser/Scenarier fram til 2020. Konsekvenser for jordbruket i Hamarregionen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google