Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektroniske dokumenter for tinglysing i fast eiendom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektroniske dokumenter for tinglysing i fast eiendom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektroniske dokumenter for tinglysing i fast eiendom
Jens Christian Leonthin Justisdepartementets sivilavdeling

2 Organisering av arbeidet
Arbeidet med innføring av elektroniske dokumenter er organisert som et delprosjekt under TR-prosjektet. Prosjektet er sammensatt av medarbeidere fra Justisdepartementet, Tinglysingsavdelingen på Kartverket,Norsk Eiendomsinformasjon AS, Vi har i tillegg etablert en utvidet gruppe som skal koordinere arbeidet med Brønnøysundregisteret og NIS

3 Rettslig utgangspunkt:
Tinglysingsloven § 4 a gir Kongen hjemmel til å : bestemme at kommunikasjon ved tinglysing som etter loven skal skje skriftlig, også kan skje elektronisk. gjøre unntak fra lovbestemte krav til skriftlig kommunikasjon ved tinglysing når kommunikasjonen skjer elektronisk. gi nærmere regler om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing, herunder regler om signering, autentisering, integritet og konfidensialitet og regler som stiller krav til produkter, tjenester og standarder som er nødvendige for slik kommunikasjon. gjøre unntak fra saksbehandlingsregler fastsatt i eller i medhold av tinglysingsloven ved prøveordninger for tinglysing av elektroniske dokumenter.

4 Rettslig utgangspunkt videre …..
Formålet er en rettslig likestilling av papirbasert og elektronisk kommunikasjon. Den grunnleggende saksbehandlingen forutsettes å være den samme. I bestemmelsens formål ligger begrensningen at det ikke kan gjøres unntak fra kravene til skriftlig kommunikasjon i større grad enn det som er nødvendig for at denne skal kunne skje elektronisk. Det er derfor i første rekke krav til form og oversendelse det er aktuelt å gjøre unntak fra etter disse bestemmelsene.

5 Visjonen: Systemet som skal innføres skal ha følgende funksjonalitet:
elektroniske blanketter for utfylling av dokumenter for tinglysing elektronisk innsendelse av dokumentene innsendelsen skal være undertegnet/sikret av innsender ved bruk av en kvalifisert elektronisk signatur løsning skal også gi mulighet for at kunden/pantsetter etc, skal kunne undertegne med kvalifisert elektronisk signatur integreres i tinglysingsmyndighetens registreringssystem på SK full elektronisk arkiv tilby et grensesnitt som gir mulighet for integrasjon i brukernes sakssystemer og/eller mulighet for distribusjon ved en webløsning.

6 BankID/bankforeningen, TM,
Pilotprosjektet Delprosjektråd Repr. Fra JD. SK,NE Koordineringsgruppe Repr. Fra pilotbankene, BankID/bankforeningen, TM, JD og NE Prosjektledelse Referansegruppe Teknisk personell fra NE og pilotbank Prosjektgruppe systemutvikling NE og TM

7 Pilotprosjektet …….videre
Vi prøver funksjonaliteten i systemet i forhold til èn bank - DNBNOR Videre ser vi for oss at det også kan være hensiktsmessig i første omgang å begrense dokumenttyper slik at vi begynner med de enklere dokumenttypene først. Pantedokumenter og slettelsen kan være først ute.

8 Pilotprosjektet Banken registrerer dokumentinformasjon i sitt eget system. Dokumentinformasjon fra bankes system vil så overføres på XML format til en applet levert av BankID, som vil bli bruk for å signere dokumentet. Signert dokument kan så sendes en E-dok server hos tinglysingen. Ved innlevering av dokument vil banken motta en kvittering med et ref.nr. som vedlegges papirdokumentene som sendes i posten samme dag. Tinglysingsmyndighet laster inn registreringen og konfererer når dokumentasjon er mottatt Innsender mottar kvittering elektronisk Automatisk sletting av e-dok

9 Dette ser slik ut - pantedokument
Kvittering/innsendingsark E-dok server PDO OK PDO Omslag PDO Pante- attest Dag 1 Innsending e-dok Innsending papir Prioritet dag 1 2 Automatisk registrering i tinglysingssystemet Omslag PDO 3 Panteattest generert ved føringsdagsslutt dag 2 og lagt i e-dok server Panteattest hentes normalt dag 3 OK Postmottak Journalføring Konferering

10 Pilotforskrift - foreslår blant annet
JD/SK bestemmer hvem som er med e-dok bestemmer prioritet Ikke e-signatur ? – da er det krav om bekreftet gjenpart på papir og eventuell tilleggsdokumentasjon Konferering etter sjekk av papirdokumentasjon Annullering av dokumentet dersom dokumentasjon ikke kommer inn innen frist Tekniske krav til sikkerhet rundt forsending og oppbevaring (signering, autentisering, integritet og konfidensialitet ) Skriftlige klageregler

11 Fremdriftsplan - pilot
24. november: Koding avsluttet 1. desember: Intern systemtest (v.h.a NE-testklient) avsluttet 5 mars feb. – 19. mars-07 Systemtester mot pilotbank 19.mars – 01.okt. Pilotdrift


Laste ned ppt "Elektroniske dokumenter for tinglysing i fast eiendom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google