Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fosen etablererkurs Brekstad, 12. november 2013. NAV, 18.07.2014Side 2 Markedskoordinator Fosen Heve markedskompetansen i NAV NAV-kontorenes forlengede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fosen etablererkurs Brekstad, 12. november 2013. NAV, 18.07.2014Side 2 Markedskoordinator Fosen Heve markedskompetansen i NAV NAV-kontorenes forlengede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fosen etablererkurs Brekstad, 12. november 2013

2 NAV, 18.07.2014Side 2 Markedskoordinator Fosen Heve markedskompetansen i NAV NAV-kontorenes forlengede hånd ut i markedet - Tett på / i dialog med næringslivet i Fosen: - Bedriftsbesøk - Prosjektdeltakelse - Møtedeltakelse - Månedlig infobrev til næringslivet i hele Fosen - Tett på alle 4 NAV-kontor i Fosen: Informasjon, rekrutteringsarbeid, møtedeltakelse mm

3 NAV, 18.07.2014Side 3 «Vi gir mennesker muligheter» Målsetting: Flest mulig i arbeid Fosen – ett markedsområde: «Næringslivets Mekka»! Tilflytting / medflyttere = økt tilgang kompetanse/arbeidskraft nav.no – Selvbetjeningsløsninger: - Arbeidsgiver: Registrer deg GRATIS, søk i CV-base. - Arbeidstaker: Oppdatert CV! - + + +

4 Ytelser fra folketrygden – egenetablering Dagpenger – kap 4 Arbeidsavklaringspenger – kap 11 Egenetablering

5 NAV, 18.07.2014Side 5 Vilkår i folketrygdloven m/forskrifter  Det må være fattet vedtak om ytelse (DP/AAP) før søknad om egenetablering kan behandles  Etableringen må antas å føre til selvforsørgelse  Virksomheten må være ny (overtakelse av eksisterende virksomhet anses ikke som ny)  Særskilt søknad om å beholde DP/AAP under etablering  Utviklingsfase – inntil 6 mnd  Oppstartsfase – inntil 3 mnd  Egen søknad for hver fase

6 NAV, 18.07.2014Side 6 Næringsfaglig vurdering  Vurdering og konklusjon vedr selvforsørgelse  Vurdering og konklusjon om etableringen kan fortrenge allerede etablert virksomhet  Vurdering og konklusjon vedr behov for både utviklingsfase og oppstartsfase og antatt lengde på disse  Næringsfaglig vurdering må foreligge før søknad kan behandles  Vurderingen skal innhentes av næringsfaglig kompetent instans

7 NAV, 18.07.2014Side 7 Generell info  Søknad før hver fase (inntil 6 mnd/inntil 3 mnd)  Oppstartsfase uten forutgående utviklingsfase  Vurderes av NAV-kontoret – vedtak fattes av NAV Forvaltning  Timer arbeidet i virksomheten og inntekt fra virksomheten fører ikke til reduksjon av ytelse i vedtaksperioden  Virksomheten må registreres i enhetsregisteret, evt foretaksregisteret. Dette må dokumenteres.  Evt stans av ytelse dersom det viser seg åpenbart at påbegynt etablering ikke kan gjennomføres

8 NAV, 18.07.2014Side 8 nav.no  Informasjon om egenetablering ligger på vår hjemmeside  Søknadsskjema  Skjema for næringsfaglig vurdering  Regelverk  nav.no  LYKKE TIL !


Laste ned ppt "Fosen etablererkurs Brekstad, 12. november 2013. NAV, 18.07.2014Side 2 Markedskoordinator Fosen Heve markedskompetansen i NAV NAV-kontorenes forlengede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google