Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fosen etablererkurs Brekstad, 12. november 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fosen etablererkurs Brekstad, 12. november 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fosen etablererkurs Brekstad, 12. november 2013

2 Markedskoordinator Fosen
Heve markedskompetansen i NAV NAV-kontorenes forlengede hånd ut i markedet Tett på / i dialog med næringslivet i Fosen: Bedriftsbesøk Prosjektdeltakelse Møtedeltakelse Månedlig infobrev til næringslivet i hele Fosen Tett på alle 4 NAV-kontor i Fosen: Informasjon, rekrutteringsarbeid, møtedeltakelse mm

3 «Vi gir mennesker muligheter»
Målsetting: Flest mulig i arbeid Fosen – ett markedsområde: «Næringslivets Mekka»! Tilflytting / medflyttere = økt tilgang kompetanse/arbeidskraft nav.no – Selvbetjeningsløsninger: Arbeidsgiver: Registrer deg GRATIS, søk i CV-base. Arbeidstaker: Oppdatert CV! + + +

4 Egenetablering Ytelser fra folketrygden – egenetablering Dagpenger – kap 4 Arbeidsavklaringspenger – kap 11

5 Vilkår i folketrygdloven m/forskrifter
Det må være fattet vedtak om ytelse (DP/AAP) før søknad om egenetablering kan behandles Etableringen må antas å føre til selvforsørgelse Virksomheten må være ny (overtakelse av eksisterende virksomhet anses ikke som ny) Særskilt søknad om å beholde DP/AAP under etablering Utviklingsfase – inntil 6 mnd Oppstartsfase – inntil 3 mnd Egen søknad for hver fase

6 Næringsfaglig vurdering
Vurdering og konklusjon vedr selvforsørgelse Vurdering og konklusjon om etableringen kan fortrenge allerede etablert virksomhet Vurdering og konklusjon vedr behov for både utviklingsfase og oppstartsfase og antatt lengde på disse Næringsfaglig vurdering må foreligge før søknad kan behandles Vurderingen skal innhentes av næringsfaglig kompetent instans

7 Generell info Søknad før hver fase (inntil 6 mnd/inntil 3 mnd)
Oppstartsfase uten forutgående utviklingsfase Vurderes av NAV-kontoret – vedtak fattes av NAV Forvaltning Timer arbeidet i virksomheten og inntekt fra virksomheten fører ikke til reduksjon av ytelse i vedtaksperioden Virksomheten må registreres i enhetsregisteret, evt foretaksregisteret. Dette må dokumenteres. Evt stans av ytelse dersom det viser seg åpenbart at påbegynt etablering ikke kan gjennomføres

8 nav.no Informasjon om egenetablering ligger på vår hjemmeside Søknadsskjema Skjema for næringsfaglig vurdering Regelverk nav.no LYKKE TIL !


Laste ned ppt "Fosen etablererkurs Brekstad, 12. november 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google