Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disposisjon ”Barn og familien på sykehus”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disposisjon ”Barn og familien på sykehus”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Disposisjon ”Barn og familien på sykehus”
Hvem er barnet..alder utvikling Familien som en enhet Historie Skadevirkninger Forskriften Tiltak Video: ”Små barn på sykehus”

2 PEDIATRI LÆREN OM BARN: DERES NATURLIGE VEKST OG UTVIKLING
SYKELIGE TILSTANDER

3 Barn = 0-18 år 16 år helserettslig selvbestemmelsesrett
Barn’s utvikling Freud Erikson Piaget

4 Barn’s aldersinndeling
Født inntil 37 uke = Prematur 0 -6 uke = Nyfødt 6 uker - 1år = spedbarn 1år - 3 år = småbarn 3-5,6 = førskolebarn 6-18 skolebarn pubertet 10,11-18

5 Infeksjoner, sepsis 70 000 innleggelser pr. år (0 - 15 år)
HVA LEGGES BARN INN FOR I SYKEHUS? Sykdommer i åndedrettsorgan: 25% av innleggelser (0 -9 år)= Luftveisinfeksjoner, Astma (7% har astma,) bronciolit (RS virus), pneumoni Medfødte misdannelser: 25 % av innleggelser:Hjerte, nyrer, sanseapparat etc Feberkramper ( 3% av alle barn mellom 6mnd - 2 år) Skader, ulykker Infeksjoner, sepsis

6 Innleggelser forts: Større barn:
Ulykker Skader, forgiftninger Maligne sydommer: 120 tilfelle pr. år: 34 % Leukemi, 19% Hjernetumor….. Infeksjoner 10 % av barn og unge har en kronisk sykdom, astma, diabetes, epilepsi

7 Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon
Fastsatt av Sosial og helsedepartementet 1.desember 2000 med hjemmel i lov av 2.juli 1999 om spesialisthelsetjenesten m.m § 3-6.

8 Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon
Kapitel 1: Generelt Kap. 2: Samværsrett for foreldre m.m Kap. 3: Dekning av reise/oppholdsutgifter Kap.4: Aktivisering/undervisning Kap. 5: Andre bestemmelser

9 Familieperspektiv i sykepleien: Å TA VARE PÅ OMSORGSPERSONENE ER INDIREKTE Å TA VARE PÅ BARNA

10 Kap 1:Generelt Barn skal fortrinnsvis legges inn på egne barneavdelinger Avd. skal utformes etter barns behov Barn skal taes hånd om av det samme personalet Personalet må ha kunnskap om barns utvikling og behov og informere og veilede foreldre og barn om mulige reaksjoner i forbindelse med oppholdet

11 Kapitel 2 § 6 Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under oppholdet Personalet plikter å avklare med foreldrene hvilke oppgaver foreldrene ønsker og kan utføre mens de er hos barnet

12 Kapitel 2 §6

13 Kap. 2 §7. Barn kan motta besøk utenom vanlig besøkstid. Avdelingens faglige ansvarlige kan nekte dersom medisinske årsaker tilsier det. Eventuelle besøksnekt skal grunngies Foreldre og andre må rette seg etter avd. rutiner Personalet må ta hensyn til at barn trenger besøk og legge opprutiner deretter

14 Kap 2. §6 Foreldre skal få avlastning etter behov

15 Merknader: Det er viktig for alle parter at man enes om hva foreldrene skal gjøre under oppholdet. Det bør ikke overlates til foreldrene å utføre ting som oppleves skremmende og smertefullt for barnet. Foreldre skal ikke tillegges ansvar og oppgaver som etter sin art bør utføres av helsepersonell, men gies anledning til å medvirke der det er praktisk mulig og medisinsk forsvarlig. Det understrekes at foreldrenes bidrag er et supplement og ikke erstatning for personalets innsats.

16 Reaksjoner ved sykehusinnleggelse, adskillelse
James Robertson 1948: 3 FASER: PROTEST: fra timer til dager, sinne, gråt, kjemper, vanskelig å trøste FORTVILELSE: virker rolig apatisk, gråter sårt FORNEKTELSE: ”kutter forbindelse” med nær familie, smiler igjen, virker mer tilfreds


Laste ned ppt "Disposisjon ”Barn og familien på sykehus”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google