Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny alderspensjon til uføre - noen kritiske refleksjoner V/ Axel West Pedersen, NOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny alderspensjon til uføre - noen kritiske refleksjoner V/ Axel West Pedersen, NOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny alderspensjon til uføre - noen kritiske refleksjoner V/ Axel West Pedersen, NOVA

2 PensjonsreformenUførereformen Alderspensjon til uføre Ny uførestønad Alderspensjon til ikke-uføre

3 Den tradisjonelle uføreforsikring Delvis kompensasjon for tap av arbeidsinntekt her og nå Full kompensasjon for tap av fremtidig opptjening av alderspensjon Prinsipp: Uførheten skal ikke påvirke størrelsen på den fremtidige alderspensjonen

4 Uførereformen i fugleperspektiv opprettholde nivået på uføreytelsene redusere mottakernes fremtidige alderspensjon ”Utvalget mener en bør legge opp til at den gjennomsnittlige alderspensjon til uføre blir noe lavere enn den ville blitt ved en videreføring av dagens folketrygd” (NOU 2007:4 s.16) Utvalget vil

5 Uførereformen i fugleperspektiv opprettholde nivået på uføreytelsene redusere mottakernes fremtidige alderspensjon Spørsmål: Hvis rettighetene til uføre skal reduseres, hvorfor da (bare) redusere deres fremtidige alderspensjon? Utvalget vil

6 Svar: ”På samme måte som yrkesaktive, bør uføre kunne akseptere en viss nedgang i inntekten ved overgang til alderspensjon” (!?)

7 Pensjonsreformen i fugleperspektiv Ny opptjeningsmodell -høyere ytelser i gjennomsnitt (+8-10%) Inntramminger -levealdersjustering (-18%) -underindeksering (- 7%) Tall i parentes: anslag på prosentvise endringer i 2050 i forhold til uendret videreføring av dagens system

8 Ikke-uføre Ny opptjeningsmodell -høyere ytelser i gjennomsnitt (+8-10%) Inntramminger -levealdersjustering(-18%) -underindeksering(- 7%) Uføre Ny opptjeningsmodell + overgang til alderspensjon før 67 år -lavere ytelser i gjennomsnitt(- 1-2%) Innstramminger -levealdersjustering (?)(-18%) -underindeksering(- 7%) Betydelig avvik fra prinsippet om at uførheten ikke skal påvirke størrelsen på den fremtidige alderspensjonen (-9-12%)

9 Ikke-uføre Ny opptjeningsmodell -høyere ytelser i gjennomsnitt (+8-10%) Inntramminger -levealdersjustering(-18%) -underindeksering(- 7%) Uføre Ny opptjeningsmodell + overgang til alderspensjon før 67 år -lavere ytelser i gjennomsnitt(- 1-2%) Innstramminger -levealdersjustering (?)(-18%) -underindeksering(- 7%) Spørsmål: Hvorfor skal (netto) kuttene i alderspensjon være hardere for uføre?

10 Svar: Frykt for økt press mot uføreordningen pga: Innføring av fleksibel pensjonsalder fra 62 år med aktuarisk avkortning Avviklingen av AFP som frivillig tidligpensjonsordning Pensjonsgapet!

11 Pensjonsgapet Ved Pensjonskommisjonens forutsetning om overgang til alderspensjon ved 67 år med full opptjening mellom 62 og 67 år: 50 prosent høyere alderspensjon til den uføre sammenlignet med en tilsvarende lønnstaker som frivillig går av ved 62 år!

12 Vil fleksibel pensjonsalder fra 62 gi flere uføre? Via rasjonell adferdstilpasning? Nej! Via normdannelse og forventningseffekter? Ja, kanskje.. Pensjonsgapet et legitimitetsproblem Ja

13 Vil avviklingen av AFP som tidligpensjonsordning gi flere uføre? Via rasjonell adferdstilpasning? Ja, men..... - NOU’en siterer forskning som konkluderer at avlastningseffekten av AFP er beskjeden - motvirkes av det nye nøytrale AFP-tillegget Via normdannelse og forventningseffekter Tja... - eller kanskje det heller er omvendt? Pensjonsgapet et legitimitetsproblem Ja, men.. - motvirkes av det nye nøytrale AFP-tillegget

14 Pensjonsgapet Et legitimitetsproblem, mer enn et adferdsproblem!

15 Pensjonsgapet Spørsmål: Er det rimelig å redusere rettighetene til en gruppe (de uføre) for å løse et legitimitetsproblem som blir skapt av tiltak som bedrer velferden til en annen gruppe (de ikke-uføre)?

16 Et alternativt rasjonale for innstramming Den individuelle lønnsutviklingen i siste halvpart av yrkeskarrieren er som regel svakere enn den alminnelige lønnsveksten i samfunnet Dagens system overforsikrer tapet av fremtidig opptjening av alderspensjon og overoppfyller prinsippet om at uførheten ikke skal føre til tap av alderspensjon


Laste ned ppt "Ny alderspensjon til uføre - noen kritiske refleksjoner V/ Axel West Pedersen, NOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google