Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV-reform Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger Arbeids- og velferdsdirektoratet ISF 31.10.08 Direktør Erik Oftedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV-reform Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger Arbeids- og velferdsdirektoratet ISF 31.10.08 Direktør Erik Oftedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV-reform Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger Arbeids- og velferdsdirektoratet ISF 31.10.08 Direktør Erik Oftedal

2 NAV, 18.07.2014Side 2 Hvilke regelendringer kommer?  Ny ytelse – ”arbeidsavklaringspenger” – erstatter dagens rehabiliterings- og attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad

3 NAV, 18.07.2014Side 3 Arbeidsavklaringspenger (AAP) Sykepenger Rehabiliterings- penger (RP) Attføring Tidsbegrenset uførestønad (TU) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeid Uførepensjon

4 NAV, 18.07.2014Side 4 Hovedtrekk i nytt regelverk AAP  Nytt kapittel 11 i folketrygdloven – Arbeidsavklaringspenger – Stønader ifbm arbeidsrettede tiltak (gamle attføringsstønader)  3 attføringsstønader flyttes til Aml og rammestyres – Stønad til skolepenger – Stønad til fadder – Stønad til arbeidstreningsplass  Behovsvurderingsbestemmelse – Ny § 14a i NAV-loven – Opphever Ftrl § 11-6 og Aml § 11 – Rett til å få vurdert behov for arbeidsrettet bistand – Rett og plikt til å utarbeide planer for å nå målet om arbeid  Arbeidsevnevurdering = inngangsporten

5 NAV, 18.07.2014Side 5 Arbeidsavklaringspenger - målgruppe  Hovedregel – arbeidsevne nedsatt med minst 50% pga sykdom, skade eller lyte – behov for bistand for å bli i stand til å – skaffe seg – beholde arbeid  Bruker må : – ha behov for aktiv behandling, eller – ha behov for arbeidsrettet tiltak, eller – være under oppfølging fra NAV etter å ha gjennomført tiltak – og fortsatt ha en viss mulighet for å komme i arbeid

6 NAV, 18.07.2014Side 6 Målgruppe (forts.)  Det kan også gis arbeidsavklaringspenger – i ventetid – før aktiv behandling eller arbeidsrettet tiltak – under utarbeidelse av aktivitetsplan – under vurdering av uførepensjon – under arbeidssøking (3mnd)  Når bruker tidligere har mottatt AAP – Arbeidsufør innen 6 mnd pga annen sykdom uten ny sykepengerett – Arbeidsufør innen 1 år pga samme sykdom, selv om nedsettelsen antas å være rent forbigående  Studenter – Som pga sykdom, skade eller lyte ikke er i stand til å gjennomføre studiene

7 NAV, 18.07.2014Side 7 Vilkår om nedsatt arbeidsevne Arbeidsavklaring Pga sykdom, skade eller lyte ”arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid” Vektlegge ulike momenter  Arbeidsavklaringspenger – Nedsatt arbeidsevne med minst halvparten

8 NAV, 18.07.2014Side 8 Varighet  Hovedregel: – ”Så lenge det er påkrevd for å gjennomføre fastsatt aktivitet med sikte på å komme i arbeid” – Arbeidsavklaringspenger (og stønader) i maks 4 år  Unntak: ”Særlige tilfeller”  Maksimal vedtaksperiode

9 NAV, 18.07.2014Side 9 Andre vilkår/beregningsregler – Inngangsvilkår – Medlemskap – Opphold i Norge – Mellom 18-67 år – Kompensasjonsnivå på 66 % av inntektsgrunnlaget – Minsteytelser (generell + unge uføre) – Standardisert barnetillegg på X kr per barn per dag – Avkorting basert på arbeidede timer (meldekort) – Ingen friinntekt – Kobling mellom livsoppholdsytelse og individuelle aktivitetskrav – Oppfølgings- og stoppunkter underveis – Pensjonsgivende ytelse som skattlegges som lønnsinntekt

10 NAV, 18.07.2014Side 10 Overgangsregler  Regjeringen foreslår: – alle personer som mottar RP, AT, TU overføres til arbeidsavklaringspenger når denne trer i kraft – overgangsregler som sikrer at disse ikke går vesentlig ned i ytelser (fiktivt beregningsgrunnlag) – der det ikke er gitt overgangsregler = ny beregning (eks: meldekort)  Overgangssak – Ut vedtaksperioden – max 31.12.2011  Friinntekt (TU)  Attføringsstønader – Motta innvilgede stønader (skolepenger osv) ut den godkjente attføringsperioden. – Stønad til hushold foreslås avviklet

11 NAV, 18.07.2014Side 11 Spørsmål


Laste ned ppt "NAV-reform Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger Arbeids- og velferdsdirektoratet ISF 31.10.08 Direktør Erik Oftedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google