Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leseferdigheten blant unge og voksne innvandrere. Hvilke utfordringer står vi overfor ? Foredrag IKVO 15.10.2004 Egil Gabrielsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leseferdigheten blant unge og voksne innvandrere. Hvilke utfordringer står vi overfor ? Foredrag IKVO 15.10.2004 Egil Gabrielsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leseferdigheten blant unge og voksne innvandrere. Hvilke utfordringer står vi overfor ? Foredrag IKVO 15.10.2004 Egil Gabrielsen

2

3 Hvorfor er leseferdighet viktig? Samfunnsnivå *Betydning for demokratiet *Makroøkonomiske perspektiver Individnivå * Tilfredstille arbeidslivets krav * Forutsetning for sosial og kulturell fungering

4 Noen faktorer av betydning for skriftspråklig kompetanse på nytt språk Språklig distanse mellom morsmål og innvandringslandets språk Botid i det nye landet Eksponering for innvandringslandets språk Økonomiske incitament Effektiviteten i andrespråksinnlæringen (Chiswick og Miller, 1995)

5 Leseskalaene IALS

6 LESEFERDIGHETSNIVÅ Nivå 1 *Enkel tekst (korte setninger + konkreter) *Ikke distraktorer *Enkel addisjon, ev. semantiske føringer Nivå 2 * Mer komplisert tekst, få distraktorer *Integrering av to konkrete opplysninger *Addisjon og subtraksjon IALS

7 LESEFERDIGHETSNIVÅ Nivå 3 *Flere distraktorer i teksten *Integrering av info fra ulike tekstdeler *Mestring av alle regnearter Nivå 4/5 *Kompliserte tekster av varierende lengde *Mange distraktorer *Gjerne flere regneoperasjoner i oppgaven IALS

8 Hvem er ”innvandrerne” ? Alle født utenfor Norge? Alle født utenfor Norge av ”ikke- norske” foreldre? Personer med utenlandsk bakgrunn? Språklige kriterier? Botid i Norge?

9

10

11 ”RISIKOLESERE” I GRUPPER AV VOKSNE FØDT UTENFOR NORGE - PROSASKALAEN SPRÅK Dansk/Svensk 15 % Nord-Amerika/ Vest-Europa13 % Andre69 % --------------------------------------------------------- Født i Norge12 %

12 ”ET BILDE” AV ”DEN IKKE VESTLIGE INNVANDRERGRUPPEN 19 ULIKE ”FØRSTESPRÅK” REPRESENTERT UBETYDELIGE KJØNNSFORSKJELLER MHT. LESEFERDIGHET UTDANNINGSNIVÅ: Ingen utdanning:4 % Mindre enn 5 år6 % Tilsvarende ungdomsskole 22 % Videregående skole (A/Y) 33 % Høyere utdanning 35 %

13

14

15

16 DELTATT I VOKSENOPPLÆRING SISTE ÅRET? Bekreftes av: 39 % på nivå 1 61 % på nivå 2 54 % på nivå 3 81 % på nivå 4/5

17 VURDERING AV EGNE FERDIGHETER HOS NIVÅ 1 - LESERNE ” Innvandrere” Født i Norge LESEFERDIGHET Svært godt/Godt 59 %59 % Middels/Dårlig 42 %42 % SKRIVEFERDIGHET Svært godt/Godt 41 %45 % Middels/Dårlig 59 %55 % REGNEFERDIGHET Svært godt/Godt 69 %47 % Middels/Dårlig 31 %13 %

18 UTFORDRINGENE Motivasjonen for å bedre egen leseferdighet Kvaliteten i norskopplæringen Integrasjon mellom arbeid og opplæring Tydeliggjøre lesekravene


Laste ned ppt "Leseferdigheten blant unge og voksne innvandrere. Hvilke utfordringer står vi overfor ? Foredrag IKVO 15.10.2004 Egil Gabrielsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google