Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Voksne funksjonshemmedes læring” - - Skandinavisk innsats i takt eller utakt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Voksne funksjonshemmedes læring” - - Skandinavisk innsats i takt eller utakt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Voksne funksjonshemmedes læring” - - Skandinavisk innsats i takt eller utakt?

2 Anne Thorbjørnsen Dagens tema   Prosjektets bakgrunn Samarbeidspartnere og finansiering Målsetting Metodisk, kvantitativt og kvalitativt   Resultater og formidling   Videre arbeide med resultatene

3 Anne Thorbjørnsen Prosjektet er et skandinavisk samarbeid mellom Forstandersamrådet i Danmark, Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring i Norge (IKVO) og Riksföreningen Särvuxpedagogerna (Särvux) i Sverige.

4 Anne Thorbjørnsen Prosjektet er hovedfinansiert av CIRIUS, Nordisk Ministerråd med Dkr , og av de samarbeidende organisasjonenes egeninnsats i form av reiseutgifter, utstyr, kontorplass, materiell og lignende.

5 Anne Thorbjørnsen Målsetting   Å bidra til et kvalitativt bedre tilbud til voksne funksjonshemmede i Skandinavia gjennom en kartlegging av organisatoriske og pedagogiske likheter og ulikheter i spesialundervisningen i Sverige, Danmark og Norge .  Dagens skandinaviske spesialundervisnings- tilbud til voksne funksjonshemmede skal analyseres opp mot brukernes behov, slik at mulige veivalg for endringer og videre utvikling kan skisseres.

6 Anne Thorbjørnsen Hva vi har/skal kartlegge   Historisk bakgrunn   Lovgrunnlag, finansiering, organisering, målgrupper, formelle og faglige krav til de tilsatte   Pedagogisk idégrunnlag, planverk, innhold, metoder   Utviklingsretning og innovasjonsmuligheter

7 Anne Thorbjørnsen Metodisk, kvantitativt og kvalitativt   Design som gir grunnlag både for kartlegging og analyse, også analyse i dybden   Metodetriangulering Først foretas dokumentstudier i forhold til lovverk og historiske kilder og samtaler med samarbeidspartnerene Deretter kvantitativ nettsurvey- undersøkelse for å få et overblikk over de organisatoriske og formelle faglige forhold Et utvalg av skoler hvor det vil bli foretatt case studies juni 2005

8 Anne Thorbjørnsen Resultater  Dagens samarbeidsforhold  Type elevtilbud, elevkontakt og elevinnflytelse  Pedagogisk idégrunnlag, planverk, etiske og faglige diskusjoner  Tilsatte, utdanningsnivå etc NB! Foreløpige resultater, rent deskriptivt

9 Resultater Om skolene/sentrene

10 Anne Thorbjørnsen Egen ledelse, egne bygninger

11 Anne Thorbjørnsen Uttalt ideologi?

12 Anne Thorbjørnsen Etiske diskusjoner?

13 Anne Thorbjørnsen beslutning om kompetanse hos tilsatte Lokal/Egen beslutning om kompetanse hos tilsatte

14 Anne Thorbjørnsen Ønskes høyere eller annen kompetanse?

15 Anne Thorbjørnsen Hvor mange kvalifiserte søkere på siste utlyste stilling?

16 Anne Thorbjørnsen Hva teller ved tilsetting?

17 Anne Thorbjørnsen Personlige egenskaper vurderes ved tilsettinger?

18 Resultater Om elevtilbudet og elevenes medvirkning

19 Anne Thorbjørnsen Års-elever og kurs

20 Anne Thorbjørnsen Gruppeundervisning

21 Anne Thorbjørnsen Den første kontakten tas av:

22 Anne Thorbjørnsen Hvem avgjør om tilbud

23 Anne Thorbjørnsen Har elevene avgjørende innflytelse på sine planer?

24 Anne Thorbjørnsen Hvem bestemmer at tilbudet skal avsluttes?

25 Noen samarbeidsforhold

26 Anne Thorbjørnsen Dagens samarbeidsforhold med tilsvarende skoler innen eget land

27 Anne Thorbjørnsen Lokalt tverrfaglig samarbeid?

28 Anne Thorbjørnsen Dagens samarbeidsforhold utover eget land

29 Anne Thorbjørnsen Formidling   Undersøkelsens resultater skal formidles til brukere, beslutningstagere, ledere og faglig tilsatte som er involvert i undervisningen av voksne funksjonshemmede   Fagmiljøer som arbeider med forskning og utdanning av relevant fagpersonale er også mål for formidling   I prosjektets innovative perspektiv er det av avgjørende betydning at de resultater som skal formidles også har som siktemål å kunne bidra til utvikling av praksis.

30 Anne Thorbjørnsen Videre arbeide med resultatene   Spørsmål til diskusjon Resultatene, hva betyr de? Stemmer resultatene med erfaringer? Hva kan forklare forskjeller mellom landene   Presentasjon på nettet og i artikler   Videre debatt   Oppfølging seinere?


Laste ned ppt "”Voksne funksjonshemmedes læring” - - Skandinavisk innsats i takt eller utakt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google