Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Voksne funksjonshemmedes læring” - - Skandinavisk innsats i takt eller utakt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Voksne funksjonshemmedes læring” - - Skandinavisk innsats i takt eller utakt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Voksne funksjonshemmedes læring” - - Skandinavisk innsats i takt eller utakt?

2 Anne Thorbjørnsen 20052 Dagens tema   Prosjektets bakgrunn Samarbeidspartnere og finansiering Målsetting Metodisk, kvantitativt og kvalitativt   Resultater og formidling   Videre arbeide med resultatene

3 Anne Thorbjørnsen 20053 Prosjektet er et skandinavisk samarbeid mellom Forstandersamrådet i Danmark, Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring i Norge (IKVO) og Riksföreningen Särvuxpedagogerna (Särvux) i Sverige.

4 Anne Thorbjørnsen 20054 Prosjektet er hovedfinansiert av CIRIUS, Nordisk Ministerråd med Dkr. 286 650, og av de samarbeidende organisasjonenes egeninnsats i form av reiseutgifter, utstyr, kontorplass, materiell og lignende.

5 Anne Thorbjørnsen 20055 Målsetting   Å bidra til et kvalitativt bedre tilbud til voksne funksjonshemmede i Skandinavia gjennom en kartlegging av organisatoriske og pedagogiske likheter og ulikheter i spesialundervisningen i Sverige, Danmark og Norge .  Dagens skandinaviske spesialundervisnings- tilbud til voksne funksjonshemmede skal analyseres opp mot brukernes behov, slik at mulige veivalg for endringer og videre utvikling kan skisseres.

6 Anne Thorbjørnsen 20056 Hva vi har/skal kartlegge   Historisk bakgrunn   Lovgrunnlag, finansiering, organisering, målgrupper, formelle og faglige krav til de tilsatte   Pedagogisk idégrunnlag, planverk, innhold, metoder   Utviklingsretning og innovasjonsmuligheter

7 Anne Thorbjørnsen 20057 Metodisk, kvantitativt og kvalitativt   Design som gir grunnlag både for kartlegging og analyse, også analyse i dybden   Metodetriangulering Først foretas dokumentstudier i forhold til lovverk og historiske kilder og samtaler med samarbeidspartnerene Deretter kvantitativ nettsurvey- undersøkelse for å få et overblikk over de organisatoriske og formelle faglige forhold Et utvalg av skoler hvor det vil bli foretatt case studies juni 2005

8 Anne Thorbjørnsen 20058 Resultater  Dagens samarbeidsforhold  Type elevtilbud, elevkontakt og elevinnflytelse  Pedagogisk idégrunnlag, planverk, etiske og faglige diskusjoner  Tilsatte, utdanningsnivå etc NB! Foreløpige resultater, rent deskriptivt

9 Resultater Om skolene/sentrene

10 Anne Thorbjørnsen 200510 Egen ledelse, egne bygninger

11 Anne Thorbjørnsen 200511 Uttalt ideologi?

12 Anne Thorbjørnsen 200512 Etiske diskusjoner?

13 Anne Thorbjørnsen 200513 beslutning om kompetanse hos tilsatte Lokal/Egen beslutning om kompetanse hos tilsatte

14 Anne Thorbjørnsen 200514 Ønskes høyere eller annen kompetanse?

15 Anne Thorbjørnsen 200515 Hvor mange kvalifiserte søkere på siste utlyste stilling?

16 Anne Thorbjørnsen 200516 Hva teller ved tilsetting?

17 Anne Thorbjørnsen 200517 Personlige egenskaper vurderes ved tilsettinger?

18 Resultater Om elevtilbudet og elevenes medvirkning

19 Anne Thorbjørnsen 200519 Års-elever og kurs

20 Anne Thorbjørnsen 200520 Gruppeundervisning

21 Anne Thorbjørnsen 200521 Den første kontakten tas av:

22 Anne Thorbjørnsen 200522 Hvem avgjør om tilbud

23 Anne Thorbjørnsen 200523 Har elevene avgjørende innflytelse på sine planer?

24 Anne Thorbjørnsen 200524 Hvem bestemmer at tilbudet skal avsluttes?

25 Noen samarbeidsforhold

26 Anne Thorbjørnsen 200526 Dagens samarbeidsforhold med tilsvarende skoler innen eget land

27 Anne Thorbjørnsen 200527 Lokalt tverrfaglig samarbeid?

28 Anne Thorbjørnsen 200528 Dagens samarbeidsforhold utover eget land

29 Anne Thorbjørnsen 200529 Formidling   Undersøkelsens resultater skal formidles til brukere, beslutningstagere, ledere og faglig tilsatte som er involvert i undervisningen av voksne funksjonshemmede   Fagmiljøer som arbeider med forskning og utdanning av relevant fagpersonale er også mål for formidling   I prosjektets innovative perspektiv er det av avgjørende betydning at de resultater som skal formidles også har som siktemål å kunne bidra til utvikling av praksis.

30 Anne Thorbjørnsen 200530 Videre arbeide med resultatene   Spørsmål til diskusjon Resultatene, hva betyr de? Stemmer resultatene med erfaringer? Hva kan forklare forskjeller mellom landene   Presentasjon på nettet og i artikler   Videre debatt   Oppfølging seinere?


Laste ned ppt "”Voksne funksjonshemmedes læring” - - Skandinavisk innsats i takt eller utakt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google