Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvaret - Tverrpolitisk Utvalg Sjømilitære Samfund mener at FS 07 er en helt nødvendig aktivitet.Sjømilitære Samfund mener at FS 07 er en helt nødvendig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvaret - Tverrpolitisk Utvalg Sjømilitære Samfund mener at FS 07 er en helt nødvendig aktivitet.Sjømilitære Samfund mener at FS 07 er en helt nødvendig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvaret - Tverrpolitisk Utvalg Sjømilitære Samfund mener at FS 07 er en helt nødvendig aktivitet.Sjømilitære Samfund mener at FS 07 er en helt nødvendig aktivitet. Imidlertid anser vi at en politisk vurdering av Forsvarets fremtidige oppgaver og struktur er nødvendig i tilleggImidlertid anser vi at en politisk vurdering av Forsvarets fremtidige oppgaver og struktur er nødvendig i tillegg

2 Bakgrunn Historisk liten forsvarsstruktur i dagHistorisk liten forsvarsstruktur i dag Høy kvalitet på enkelte elementer, ikke øket operativ evne totalt settHøy kvalitet på enkelte elementer, ikke øket operativ evne totalt sett Flat budsjettutvikling anses som realistiskFlat budsjettutvikling anses som realistisk Uakseptabel ubalanse ressurser – struktur, grunnet:Uakseptabel ubalanse ressurser – struktur, grunnet: –Kostnadene har realvekst på 2-3% –Vedtatt struktur ikke fullfinansiert til tross for stortingsvedtak

3 Bakgrunn forts. Kostnader ifm internasjonale ops øker Hæren må sannsynligvis styrkes.Kostnader ifm internasjonale ops øker Hæren må sannsynligvis styrkes. Anskaffelse av nye jagerfly vil øke ubalansen.Anskaffelse av nye jagerfly vil øke ubalansen. FS 07 i gang – forventet utvikling av forsvarsbudsjettet er grunnlaget. Ressursstyrt studie – målsetning å oppnå balanse mellom struktur og budsjett.FS 07 i gang – forventet utvikling av forsvarsbudsjettet er grunnlaget. Ressursstyrt studie – målsetning å oppnå balanse mellom struktur og budsjett. Nytt langtidsdok i 2008 bl.a basert på FS 07Nytt langtidsdok i 2008 bl.a basert på FS 07

4 FSJ’s intensjoner i FS 07 Vil tilstrebe en struktur innenfor en realistisk budsjettutvikling – et budsjett uten realøkning, kun justert for inflasjonVil tilstrebe en struktur innenfor en realistisk budsjettutvikling – et budsjett uten realøkning, kun justert for inflasjon Medfører kraftig reduksjon i støtteapparateneMedfører kraftig reduksjon i støtteapparatene Økning i Sjøforsvarets drift på 900 mill/år må antagelig tas innenfor eget budsjett – de øvrige forsvarsgrener har også store utfordringerØkning i Sjøforsvarets drift på 900 mill/år må antagelig tas innenfor eget budsjett – de øvrige forsvarsgrener har også store utfordringer Ønsker en ”robust” struktur som kan være stabil i 10-15 årØnsker en ”robust” struktur som kan være stabil i 10-15 år Antar at lavest prioriterte operative elementer må utAntar at lavest prioriterte operative elementer må ut

5 PLANLAGT OPERATIV STRUKTUR i SJØFORSVARET 2010 5 Fridtjof Nansen–klasse fregatter 6 Skjold-klasse fartøyer 6 Ula-klasse undervannsbåter 6 Oksøy/Alta-klasse minejakt/sveip Kystjegerkommando Marinejegerkommando Taktisk maritim kommando Logistikk/støttekapasitet (leie/eie/lease)

6 PLANLAGT STRUKTUR FORTS. Sjøheimevern Kystvakt – 21 fartøyer totalt (Ytre/indre) Slepebåtkapasitet (Ikke besluttet) Strategisk sjøtransport (Ikke besluttet) Sjøforsvarets fremtidige struktur er moderne Men allerede under ”kritisk masse” for noen elementer.

7 1 000 000 000 2 000 000 000 3 000 000 000 Flatt budsjett Behov Sjøforsvarets driftsbudsjett – Kapittel 1732 (ikke Kystvakten) Innfasing av FN og SKJOLD Opprettholde kompetanse Tilstedeværelse / Intops 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8 2006 2007 2008 2009 2010 1 000 000 000 2 000 000 000 3 000 000 000 2011 Flatt budsjett Variable kostnaderBehov Med en videreføring av dagens budsjettnivå må Sjøforsvaret legges til kai i 2011 Faste kostnader Sjøforsvarets driftsbudsjett – Kapittel 1732 (ikke Kystvakten)

9 2006 Operativ tilgjengelighet Utfasing Oslo Hauk Operative FN Skjold NH90 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10 Antatt utvikling Økende utgifter utenlands medfører mindre til nasjonalt forsvarØkende utgifter utenlands medfører mindre til nasjonalt forsvar Synkende inv. andel, også grunnet teknologisk fordyrelse (3-5% pa)Synkende inv. andel, også grunnet teknologisk fordyrelse (3-5% pa) FFI: Vi mangler 4 mrd kr/år fra 2009FFI: Vi mangler 4 mrd kr/år fra 2009 Forsvaret blir svakere for hvert år totalt sett – kvalitet kan ikke frikoples fra behov for kvantitetForsvaret blir svakere for hvert år totalt sett – kvalitet kan ikke frikoples fra behov for kvantitet

11 Ønsket aksjon Man må tilstrebe en tidsmessig balanse mellom kvalitet og kvantitetMan må tilstrebe en tidsmessig balanse mellom kvalitet og kvantitet Oppgavene må vurderes i lys av sikkerhetspolitisk utviklingOppgavene må vurderes i lys av sikkerhetspolitisk utvikling Nødvendig militær tilstedeværelse i prioriterte områder må vurderesNødvendig militær tilstedeværelse i prioriterte områder må vurderes Balanse mellom nasjonale og internasjonale oppgaver må vurderesBalanse mellom nasjonale og internasjonale oppgaver må vurderes

12 En politisk behandling av Forsvarets samfunnsmessige rolle må til Vi foreslår at et TVerrPolitisk Utvalg straks trer i funksjonVi foreslår at et TVerrPolitisk Utvalg straks trer i funksjon TVPU skal hovedsakelig drøfte Forsvarets rolle og oppgaver, samt skissere en grov struktur.TVPU skal hovedsakelig drøfte Forsvarets rolle og oppgaver, samt skissere en grov struktur. TVPU og FS 07 vil samlet kunne gi Regjeringen et godt grunnlag for å kunne anbefale overfor Stortinget hvilke oppgaver Forsvaret må kunne løse, sett i lys av de sikkerhetspolitiske utfordringer.TVPU og FS 07 vil samlet kunne gi Regjeringen et godt grunnlag for å kunne anbefale overfor Stortinget hvilke oppgaver Forsvaret må kunne løse, sett i lys av de sikkerhetspolitiske utfordringer. Videre må Regjeringen anbefale nødvendig struktur for å kunne løse oppgavene, samt skissere kostnadene for denne strukturen.Videre må Regjeringen anbefale nødvendig struktur for å kunne løse oppgavene, samt skissere kostnadene for denne strukturen.

13 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Forsvaret - Tverrpolitisk Utvalg Sjømilitære Samfund mener at FS 07 er en helt nødvendig aktivitet.Sjømilitære Samfund mener at FS 07 er en helt nødvendig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google