Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MN-fakultetets satsing på utdanningskvalitet Knut Mørken MN-fakultetet Matematisk institutt STUA-møte 3. april 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MN-fakultetets satsing på utdanningskvalitet Knut Mørken MN-fakultetet Matematisk institutt STUA-møte 3. april 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 MN-fakultetets satsing på utdanningskvalitet Knut Mørken MN-fakultetet Matematisk institutt STUA-møte 3. april 2013

2 Hvor viktig er utdanning? Utdanning er vårt viktigste grensesnitt mot samfunnet Myndighetene er svært opptatt av utdanning – grunnlaget for framtidig verdiskaping Enkleste måten å heve forskningskvaliteten ved UiO? Samarbeid om utdanning/undervisning er godt utgangspunkt for forskningssamarbeid Utdanning er ikke et nullsumspill! Det er mulig å bli blant de aller beste i Europa på utdanning!

3 Hvis utdanning er viktig… Er det noen grunn til at vi ikke bør sikte mot kontinuerlig forbedring av utdanningen?

4 Utgangspunkt Utdanning og dermed utdanningsforbedring er avgjørende viktig! Myndighetene krever breddeutdanning Her fokus på bachelorutdanning

5 Status for utdanning

6 NOKUT mener det er særlig viktig å få fortgang i arbeidet med bedre ledelse og organisering av studieprogrammer, fordi det er her skoen trykker. Mørland mener også at de ansatte ved universiteter og høyskoler må rette mer oppmerksomhet mot studentene. - Selv om bildet er nyansert, merker vi at fagfolkenes hjerte i mange tilfeller ligger nærmere forskning enn utdanning. Det er fagfolkene som er nøkkelen til å nå målene i kvalitetsreformen, sier han.

7 Vår respons? Vi bør i det minste vurdere nøye om vår utdanning er som den bør være. Mange gode tanker i KD, NOKUT, UiO og fakultetsledelsen Endring krever nytenkning og ledelse Eventuell endring må kommuniseres til og implementeres på grunnplanet

8 Hva er egentlig problemet? Ingen podcasts? Gammeldagse forelesninger? Ikke på Facebook? Stort frafall? For dårlig oppfølging? For lite veiledning? Ingen systematisk forbedring? For lite seminarundervisning?

9 Utdanningsmodeller

10 Tradisjonell tilnærming Gode kandidater Læring Undervisning Vi stiller med undervisning Læring skjer Gode kandidater produseres

11 Tradisjonell tilnærming Utvikling via små justeringer Viktige sider av utdanningen som mangler? Er modellen god nok? Gode kandidater Læring Undervisning

12 Alternativt fokus Lykkes faglig og profesjonelt Læringsmiljø Innsatsfaktorer Utdanningsvisjon for MN-fakultetet:Våre studenter skal lykkes faglig og profesjonelt

13 Lykkes faglig og profesjonelt Alternativt fokus Læringsmiljø Innsatsfaktorer Våre utdanningsprogrammer bør designes ut fra den ønskede endelige kompetansen til kandidatene

14 Lykkes faglig Mulige momenter: Er det faglige elementer som mangler? Grunnlag som gir bredde, ikke start på spesialisering Kompetansen er mer enn summen av enkeltelementene

15 Implementasjon av helhetsperspektiv Bredt felles grunnlag gir mulighet for: Helhet på tvers av emner samme semester Forutsetter begrenset valgfrihet Helhet på tvers av ulike semestre Forutsetter at emner tas i gitt rekkefølge

16 Baklengsdesign i praksis Læringsmålene for programmene må gi føringer for læringsmålene for emnene Læringsmålene må gi retning til undervisningen og eksamen Eksamen må brukes til justering av undervisningen: Er læringsmålene nådd? Læringsmålene må stadig vurderes Constructive alignment Teaching for Quality Learning at University: What the Student does John Biggs og Catherine Tang

17 Om læring Learning takes place through the active behaviour of the student: it is what he does that he learns, not what the teacher does. Ralph W. Tyler (1949)

18 Lykkes faglig og profesjonelt Alternativt fokus Læringsmiljø Innsatsfaktorer Hva vil det si å lykkes profesjonelt? Lykkes faglig og profesjonelt

19 Lykkes profesjonelt Metaperspektiv Bevisstgjøring på egne ressurser M e t a p e r s p e k t i v B e v i s s t g j ø r i n g p å e g n e r e s s u r s e r Fra Kompetanse 2020, UiB

20 Bevisstgjøring på egne ressurser Bør utvikles under studiene! Kan ikke pakkes inn i et emne – må dryppes hele tiden – helhetsperspektiv Må frontes av vitenskaplige ansatte Er nyttig også under studiene! Valg av læringsstrategi, faglige valg, …

21 Læringsmiljø LæringsmiljøLæringsmiljø Lykkes faglig og profesjonelt Innsatsfaktorer Vi må tilby et godt læringsmiljø Kan ikke lastes ned fra Internett!

22 Hva trenger studentene?

23 Maslows behovshierarki Mat, vann, søvn, sex, … Trygghet: Fysisk, arbeid, ressurser, moral, familie, helse, eiendom Vennskap, familie, intimitet Selvrespekt, selvtillit, prestere. respekt av andre, respekt fra andre Moral, kreativitet, spontanitet, problemløsing, fordomsfrihet, aksept av fakta Fysiologisk Trygghet Kjærlighet/tilhørighet Respekt Realisering av potensiale

24 Relevans for læringsmiljø Student Søke utvikling læring Redusert «fare» Økt motivasjon Søke det velkjente Redusert motivasjon For «skummelt» Bør være med i vurderingen hele tiden!

25 Trygghet og tilhørighet Det grunnleggende behovet som må tilfredstilles er trygghet og tilhørighet – gode relasjoner – dra folk mot læring Kjent fra elementær psykologi Kjent fra studentsamtaler (ForVei) Uten dette svikter mange andre tiltak!

26 Trygghet og tilhørighet Må adresseres fra dag 1, for alle studenter Med dette som grunnlag kan studentene selv ta mye av ansvaret for læringsmiljøet I tillegg: Fravær av negative elementer i utdanningen Positiv motivasjon for læring

27 Kontinuerlig forbedring

28 Modell for utdanning Lykkes faglig og profesjonelt Læringsmiljø Innsatsfaktorer Målinger Vi må vurdere om våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt (eksamen etc.) Vi må vurdere om læringsmiljøet er godt. Må lede til kontinuerlig forbedring av utdanningen

29 Hvordan får vi til dette?

30 Gjennomføring Systematisk bruk av baklengsdesign Samsvar mellom læringsmål, undervisning og evaluering Bevisst arbeid med læringsmiljøet Læring, ikke undervisning! Hva mer?

31 Gjennomføring Avprivatisering – utdanning må bli et positivt fellesprosjekt for alle grupper av ansatte og studenter! Frigjør kreativitet og gir naturlig kontinuerlig utvikling

32 Utdanning Education is what survives when what has been learned has been forgotten. B. F. Skinner

33 Abraham Maslow (1908–1970) The key question isn't “what fosters creativity?" But it is why in God's name isn't everyone creative?

34 Kultur for utvikling Som studentene bør også lærerne være i kontinuerlig læring, både innen forskning og undervisning Og alle andre ansatte bør også være i læringsmodus med tanke på kontinuerlig utvikling av utdanningen

35 Mest grunnleggende utfordring Etablere en omgivelse (kultur) som oppmuntrer til kontinuerlig læring og utvikling, individuelt og kollektivt

36 Ansattmiljø Ansatt Søke det velkjente Søke utvikling læring Redusert motivasjon Redusert «fare» Økt motivasjon For «skummelt» Gjelder deg og meg i forhold til utdanning!

37 Ansattutvikling Lykkes faglig og profesjonelt Utviklingskultu r Innsatsfaktorer Målinger Kompetansen som er ønsket må verdsettes En forutsetning for å lykkes er endret kultur Målet er kontinuerlig utvikling av kompetansen

38 Fra CSE

39 Største utfordring er ikke-faglig Den største utfordringen med endret utdanning er menneskelig/organisatorisk: Enighet om overordnede mål Bredt samarbeid for å få helhetlig implementasjon på tvers av grenser Tverrfaglighet Top-down—bottom-up Samhandling med studentene Tålmodighet, og litt insentiver

40 Samhandling Vi hjelper hverandre til å bli gode Jeg har øye for å forløse ressursene som bor i deg Personlig læring og utvikling til UiOs beste

41 Ansattmiljø Ansatt Søke det velkjente Søke utvikling læring Redusert motivasjon Redusert «fare» Økt motivasjon For «skummelt»

42 MN-fakultetets satsing på utdanningskvalitet Knut Mørken STUA-møte 3. april 2013

43 MN-fakultetets satsing på utdanningskvalitet Knut Mørken og Hanne Sølna STUA-møte 3. april 2013

44 Kultur for læring

45 Senter for fremragende utdanning (SFU) Målsetting Forbedret utdanning for fakultetet, hele UiO, nasjonalt (via UHR/NRT) Innhold Rammene som er skissert over

46 Senter for fremragende utdanning (SFU) Helhet i programinnhold Systematisk evaluering for forbedring Inkluderende og utviklende læringsmiljø Utdanning som fellesprosjekt for ansatte og studenter Kultur for læring For ansatte For studenter

47 Senter for fremragende utdanning (SFU) Konkret: Utgangspunkt i metodeundervisningen de 2-3 første semestrene Nær kontakt med de lokale miljøene Samlokalisering på fakultetet 1-2 dager i uka med lunsj, seminarer etc.


Laste ned ppt "MN-fakultetets satsing på utdanningskvalitet Knut Mørken MN-fakultetet Matematisk institutt STUA-møte 3. april 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google