Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt akutt døgnopphold Prosjekt – fase 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt akutt døgnopphold Prosjekt – fase 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt akutt døgnopphold Prosjekt – fase 3

2 14. juni 2011 Helse-og omsorgstjenesteloven
Kommunene pålegges et utvidet ansvar for øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis jf § 3-5. Den nye loven trådte i kraft 1. januar Et sentralt mål i samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp Plikten følger av loven § 3-5 tredje ledd som lyder: ”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse-og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.” Kommunenes tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal bli til ved et samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. Frist

3 Krav Tilbudet som etableres skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Det nye tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Avdeling omsorgstjenester

4 Utfordring

5 Faglig anbefaling Helsedirektoratet holder frem pasienter med kjent og avklart problemstilling, og pasienter med kronisk sykdom. Arbeidsgruppen fase 1 legger til: Diagnose vil ikke i seg selv være styrende for om pasienten kan ligge på KAD. -kompetanse, - bemanningsnivå og - terapeutiske muligheter vil være styrende for hvilke pasienter som kan ligge på KAD

6 Faglig anbefaling At pasienten kan behandles av en allmennlege.
KAD har tilgang til lege 24/7 i avdelingen Medisinskfaglig ansvarlig er spesialist i allmennmedisin eller tilsvarende Det er ansvarlig KAD lege som disponerer plassene i KAD. Avdelingen må ha tilgang til rtg og lab Sykepleier er tilstede 24/7 Dekning på 4300 kr pr døgn legger føring for kvalitet på undersøkelse og behandling av pasient i KAD. Ressurskrevende pasienter som krever dyrere undersøkelse og behandling skal legges i sykehus.

7 Bemanningsnivå - Utfordringen er helg og stillingsstørrelser
KAD - 10 sengs post med spl og helsesekretærstillinger. BUDSJETT 2013 SYKEPLEIERE -10 sengspost t pr veke: 35,50 Turnus start slutt lengde M T O F L S sum vakter sum timer årsverk DAGVAKT D 07:45 16:00 8,25 4 3 26 214,5 6,04 MELLOMVAKT D 10:00 18:00 8,00 0,0 - AFTENVAKT A 15:45 23:00 7,25 2 14 101,5 2,86 MELLOMVAKT N2 02:00 NATTEVAKT N 22:45 08:00 9,25 129,5 3,65 Sum 8 7 54 445,5 12,55 Antall personer en helg Sykepl - still.str 14,6 % 21,0 % 50,0 % 75,0 % 80,0 % 100,0 % SUM Antall personer tre helger (full turnus) 21 Ant. personer 12 Antall årsverk 0,4 1,0 9,0 4,0 14,4 Fordeling i % - pers. 14 % 0 % 10 % 57 % 19 % 100 % Sum årsverk Sykepleiere 10s: 1 årsverk spl = 1 årsv avd spl 0,7 årsv avd assistent 1 ass avd. spl Pleiefaktor 10 senger 10 = 0,80 Beregnet ut fra normalbemanning ukedag kr 10 827 375,00 Spl lønn kr 1 500 000,00 Legelønn kr 500 000,00 Postsekretær og avdelingsassistent kr 750 000,00 1 avdelingsspl kr 13 577 375,00 SUM drift kr 15 695 000,00 Inntekter kr 2 117 625,00 Netto KAD - behov for lege stillinger senger BUDSJETT 2013 Lege KAD t pr veke: 35,50 Turnus start slutt lengde M T O F L S sum vakter sum timer årsverk DAGVAKT D 08:00 16:00 8,00 1 7 56,0 1,58 Seksjonsoverlege 15:35 7,58 5 37,9 1,07 AFTENVAKT A 15:45 23:00 7,25 50,8 1,43 MELLOMVAKT N2 18:00 02:00 0,0 - NATTEVAKT N 22:45 9,25 64,8 1,82 Sum 4 3 26 209,4 5,90 Antall personer en helg Sykepl - still.str 16,1 % 20,0 % 50,0 % 75,0 % 80,0 % 100,0 % SUM Antall personer 4 helger (full turnus) 12 Ant. personer 8 2 13 Antall årsverk 1,6 2,3 2,0 5,9 Fordeling i % - pers. 0 % 62 % 23 % 15 % 100 % Legene i turnus forutsetter å jobbe hver 4. helg kr 5 900 000,00 Legelønn 4,9 stillinger i turnus og 1 seksjonsoverlegeårsverk

8 Innhold av tiltaket – retningslinjer for valg av pasienter til KAD

9

10

11 Modell for inn og utskrivning

12 Modell for inn og utskrivning
Fastlege Ambulanse – utarbeide kriterier Legevakt Akuttmottak Ut A og B skjema – samme premisser som fra sykehus. Meldes bestillerkontor ved innleggelse. Støttetjenester gjennom SAA i Helseetaten NB!! KAD skal ikke brukes som intermediæravdeling eller akutt sykehjemsplass!

13 Rammer for kompetanseutveksling
Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten Følge standardiserte behandlingsforløp Medisinsk fadderordning Referansegruppe følger driften i opptrappingsperioden. Følgeforskning

14 Opptrappingsplan 2013 10 senger 1/3 12 senger 15/4 (22)
2014 22 senger (54) 2015 19 senger (73)

15 Kommunikasjonsplan Publikum viktig målgruppe
– KAD et positivt alternativ til sykehus. Fastlegen må ”selge” KAD som et godt tilbud. - Viktig å sette fokus på å få fastlegene på laget. Besøke bydeler. Nettsider / informasjonsfolder Sykehusene Ambulansetjenesten


Laste ned ppt "Kommunalt akutt døgnopphold Prosjekt – fase 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google