Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt akutt døgnopphold Prosjekt – fase 3. 14. juni 2011 Helse-og omsorgstjenesteloven Kommunene pålegges et utvidet ansvar for øyeblikkelig hjelp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt akutt døgnopphold Prosjekt – fase 3. 14. juni 2011 Helse-og omsorgstjenesteloven Kommunene pålegges et utvidet ansvar for øyeblikkelig hjelp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt akutt døgnopphold Prosjekt – fase 3

2 14. juni 2011 Helse-og omsorgstjenesteloven Kommunene pålegges et utvidet ansvar for øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis jf § 3-5. Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2012. Et sentralt mål i samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp Plikten følger av loven § 3-5 tredje ledd som lyder: ”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse-og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.” Kommunenes tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal bli til ved et samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. Frist 01.01.2016

3 Krav Tilbudet som etableres skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Det nye tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Avdeling omsorgstjenester

4 Utfordring

5 Faglig anbefaling Arbeidsgruppen fase 1 legger til: Diagnose vil ikke i seg selv være styrende for om pasienten kan ligge på KAD. -kompetanse, - bemanningsnivå og - terapeutiske muligheter vil være styrende for hvilke pasienter som kan ligge på KAD Helsedirektoratet holder frem pasienter med kjent og avklart problemstilling, og pasienter med kronisk sykdom.

6 Faglig anbefaling At pasienten kan behandles av en allmennlege. KAD har tilgang til lege 24/7 i avdelingen Medisinskfaglig ansvarlig er spesialist i allmennmedisin eller tilsvarende Det er ansvarlig KAD lege som disponerer plassene i KAD. Avdelingen må ha tilgang til rtg og lab Sykepleier er tilstede 24/7 Dekning på 4300 kr pr døgn legger føring for kvalitet på undersøkelse og behandling av pasient i KAD. Ressurskrevende pasienter som krever dyrere undersøkelse og behandling skal legges i sykehus.

7 Bemanningsnivå - Utfordringen er helg og stillingsstørrelser KAD - behov for lege stillinger 10 + 22 senger BUDSJETT 2013 Lege KAD t pr veke:35,50 Turnus startsluttlengdeMTOTFLSsum vaktersum timerårsverk DAGVAKTD08:0016:008,001111111756,0 1,58 SeksjonsoverlegeD08:0015:357,581111100537,9 1,07 AFTENVAKTA15:4523:007,251111111750,8 1,43 MELLOMVAKTN218:0002:008,00000000000,0 - NATTEVAKTN22:4508:009,251111111764,8 1,82 Sum 444443326209,4 5,90 Antall personer en helg 3 Sykepl - still.str 16,1 %20,0 %50,0 %75,0 %80,0 %100,0 %SUM Antall personer 4 helger (full turnus) 12 Ant. personer 08030213 Antall årsverk 0,01,60,02,30,02,0 5,9 Fordeling i % - pers. 0 %62 %0 %23 %0 %15 %100 % Legene i turnus forutsetter å jobbe hver 4. helg kr 5 900 000,00Legelønn 4,9 stillinger i turnus og 1 seksjonsoverlegeårsverk KAD - 10 sengs post med spl og helsesekretærstillinger. BUDSJETT 2013 SYKEPLEIERE -10 sengspost t pr veke:35,50 Turnus startsluttlengdeMTOTFLSsum vaktersum timerårsverk DAGVAKTD07:4516:008,25444443326214,5 6,04 MELLOMVAKT DD10:0018:008,000000,0 - AFTENVAKTA15:4523:007,25222222214101,5 2,86 MELLOMVAKTN218:0002:008,00000000000,0 - NATTEVAKTN22:4508:009,25222222214129,5 3,65 Sum 888887754445,5 12,55 Antall personer en helg 7 Sykepl - still.str 14,6 %21,0 %50,0 %75,0 %80,0 %100,0 %SUM Antall personer tre helger (full turnus) 21 Ant. personer 302120421 Antall årsverk 0,40,01,09,00,04,0 14,4 Fordeling i % - pers. 14 %0 %10 %57 %0 %19 %100 % Sum årsverk Sykepleiere 10s: 14,4 1 årsverk spl = 750 0001 årsv avd spl 0,7 årsv avd assistent 1 ass avd. spl Pleiefaktor 10 senger10=0,80Beregnet ut fra normalbemanning ukedag kr 10 827 375,00Spl lønn kr 1 500 000,00Legelønn kr 500 000,00Postsekretær og avdelingsassistent kr 750 000,001 avdelingsspl kr 13 577 375,00SUM drift kr 15 695 000,00Inntekter kr 2 117 625,00Netto

8 Innhold av tiltaket – retningslinjer for valg av pasienter til KAD

9

10

11 Modell for inn og utskrivning

12 Inn Fastlege Ambulanse – utarbeide kriterier Legevakt Akuttmottak Ut A og B skjema – samme premisser som fra sykehus. Meldes bestillerkontor ved innleggelse. Støttetjenester gjennom SAA i Helseetaten Modell for inn og utskrivning NB!! KAD skal ikke brukes som intermediæravdeling eller akutt sykehjemsplass!

13 Rammer for kompetanseutveksling Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten Følge standardiserte behandlingsforløp Medisinsk fadderordning Referansegruppe følger driften i opptrappingsperioden. Følgeforskning

14 Opptrappingsplan 2013 10 senger 1/3 12 senger 15/4 (22) 10 senger 15/5 (32) 2014 22 senger (54) 2015 19 senger (73)

15 Kommunikasjonsplan Publikum viktig målgruppe – KAD et positivt alternativ til sykehus. Fastlegen må ”selge” KAD som et godt tilbud. - Viktig å sette fokus på å få fastlegene på laget. Besøke bydeler. Nettsider / informasjonsfolder Sykehusene Ambulansetjenesten


Laste ned ppt "Kommunalt akutt døgnopphold Prosjekt – fase 3. 14. juni 2011 Helse-og omsorgstjenesteloven Kommunene pålegges et utvidet ansvar for øyeblikkelig hjelp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google