Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtida for hest som næring potensialet og profesjonalisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtida for hest som næring potensialet og profesjonalisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtida for hest som næring potensialet og profesjonalisering
Arne Amlien Rektor

2 Aasmund Olavsson Vinje
Hesten er så klok og fager at han må vera skapt til anna enn slep og træl

3 Antall hester i Norge: Ca 60 000

4 Det finnes om lag 50 forskjellige raser i Norge
Hesteraser i Norge Det finnes om lag 50 forskjellige raser i Norge

5 Hva er hestenæringen?

6 Hva brukes hestene til? Trav og galopp Ridesport Kjøring Turisme
Hest i helse Jord og skogbruk

7 Antall årsverk i hestenæringen ca 6000
Verdiskapning Norges Bondelag: 60 000 medlemmer Mjølkedyr: Ammedyr Hest

8 Norge vs. Sverige Antall hester: Norge 60 000 Sverige 280 000
Antall innbyggere pr. hest: Norge 75 Sverige 31

9 Økt satsing på næringsutvikling
Satsing på hest kan bidra til å opprettholde bosetting og økt produksjon på mange gårder Betalingsvilligheten i hesteholdet er betydelig Uutnyttet potensiale for norskproduserte varer og tjenester innen hestenæringen Hesten som beitedyr i gjengrodde kulturlandskap Utnytte tomme låver til hestehold

10 Norsk Hestesenters oppgaver:
Stimulere til avl og bruk av hest Øke kompetansen i form av kurs og utdanning 

11 Nytt studietilbud ved UMB
Bachelorstudium i hest - Starter høsten 2010

12 Den største utfordringen:
Hest i næring = en sunn, hvit næring

13 Hovedutfordringer framover
Behov for å øke kompetansen blant Hestefolk Grovfôrprodusenter Veiledere i norsk landbruk

14 ”Hesten er landbrukets
beste ambassadør”


Laste ned ppt "Framtida for hest som næring potensialet og profesjonalisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google