Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet
Funksjonskrav i dekkekontrakter: Norske erfaringer og strategi framover NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet

2 Innhold i presentasjonen
Bakgrunn / grunnlag Tidligere erfaringer Ny kontraktsform fra 2005 Byggherrestrategi for vegdekker

3

4 Lov om offentlige anskaffelser
§ 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen

5 Prinsippet om optimale levetidskostnader

6 Årskostnad – en annen måte å uttrykke LCC på
Nåverdi Årskostnad = LCC • af

7 Utvikling av kontraktsgrunnlaget
Historikk: Flere varianter av funksjons-kontrakter har vært brukt i Norge de siste 20 år: Piggdekk-slitasjekontrakt (SPS). Var vellykket, mindre aktuelt i dag. Sporutviklingskontrakt (SUV). Usikker oppgjørsberegning. Forsterkningskontrakter m/funksjonskrav. Krevende mht kompetanse og bakgrunnsinformasjon.

8 To rapporter fra 2005

9 Historikk: SPS-kontrakter
20 (+) kontrakter i perioden Forløperen var ”Superasfalt”-konkurransen 1987 SPS = gram bortslitt asfalt pr km veg pr passering av en ekvivalent personbil med piggdekk på fire hjul Fra merverdien ved økt levetid > merkostnaden i forhold til tradisjonelle kontrakter Lavere piggdekkbruk etc. gjør kontaktformen mindre aktuell i dag

10 Funksj.kontr. asfalt – kontraktstyper
byggherre bestiller: entreprenør leverer: 1 Tiltak år 1, og valg av tiltak Funksjonsgaranti for gitt periode 2 Tiltak år 1 Velger tiltak og gir garanti 3 Tiltak over flere år 4 Vedlikehold av vegnett i periode Oppfyller funksjonskrav

11 Utvikling av kontraktsgrunnlaget
Ny mal for konkurransegrunnlag ble utviklet og først utprøvd sesongen Denne brukes fortsatt, og vil danne mal framover. Kun mindre endringer av detaljer vil bli gjort.

12 Utvikling av kontraktsgrunnlag
Byggherren angir en reklamasjonsperiode, foreslått 5 – 12 år avhengig av trafikken. Entreprenøren velger tiltak innenfor rammer gitt av byggherren. Entreprenøren angir en garantert maksimal verdi for spordybde ved utløpet av rekl.perioden. Målt spordybde ved utløpet av rekl.perioden gir grunnlag for bonus/trekk.

13 Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelaktige tilbud.
Årskostnader: (2005 vekt 85%) 2006: 100 % Tilbudssum: (2005 vekt 15%) : utgår Rente: 4% Forventet dekkelevetid beregnes ut fra initialspor (5 mm), garantert spordybde (90%-verdi) og reklamasjonsperioden. Antatt lineær tilstandsutvikling

14 2006:E 18 Oslo vest ett felt – 3,5 km - ÅDT 20000/75000 - 5 år
tilbud evaluering sum garantert spor-dybde forventet dekke-levetid årskostnad 28 4 22 5 17 8

15 Detaljert utregning av årskostnad
Tilbudssum Forventet dekkelevetid Årskostnad

16 Funksjonskontr. asfalt - oppgjør

17 Mål for kontraktsformen
Byggherren Bedre og mer ensartet kvalitet, lavere årskostnader Stimulere fagmiljøet Entreprenøren Det skal lønne seg å satse på kvalitet Entreprenørens risiko skal ikke øke Generelt Regelverket skal være enkelt og oversiktlig Være attraktivt for andre regioner

18 Byggherrestrategien Funksjonskontrakter tas i bruk for å
Øke mangfoldet i anvendte kontraktstyper Skape konkurranse Utvikle asfaltsektoren Valgt en gradvis innføring (2008 – 2012) PMS-parsellnivå, evt. lengre vegruter Vegnettsnivå (større område) ikke aktuelt i første omgang Skal evalueres årlig

19 Byggherrestrategien ”Funksjonskontrakter for vedlikeholds-asfaltering skal videreutvikles” Strategisk mål i 2012 (% av totalutlyst km): ÅDT > 5000: 50% funksjonskontrakter ÅDT < 5000: 10 % funksjonskontrakter Opptrappingsplan foreligger for hver region

20 Plan for gradvis økt bruk av funksjonskontrakter

21 Byggherrestrategien – opptrappingsplan for funksjonskontrakter
Eksempel, opptrappingsplan for Region øst, årlig utlysning: Kilometer betyr tilsvarende 2-felts veg

22 Oppsummering Årskostnad er prinsippielt et riktigere tildelingskriterium enn tilbudssum alene ! Vi går forsiktig fram (for forsiktig?) Vi må gjennomføre opptrappingsplanen før vi gjør endelig evaluering og trekker konklusjoner Kontraktsformen krever mer av entreprenørene (må se inn i krystallkula)... men skal ikke innebære vesentlig økt risiko


Laste ned ppt "NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google