Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NaFun 30. okt 2007 EVESUN Funksjonskrav i dekkekontrakter: Norske erfaringer og strategi framover NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NaFun 30. okt 2007 EVESUN Funksjonskrav i dekkekontrakter: Norske erfaringer og strategi framover NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Funksjonskrav i dekkekontrakter: Norske erfaringer og strategi framover NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet

2 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Innhold i presentasjonen Bakgrunn / grunnlag Tidligere erfaringer Ny kontraktsform fra 2005 Byggherrestrategi for vegdekker

3 NaFun 30. okt 2007 EVESUN

4 Lov om offentlige anskaffelser § 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen

5 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Prinsippet om optimale levetidskostnader

6 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Årskostnad – en annen måte å uttrykke LCC på Årskostnad = LCC a f N LCC Årskostnad LCC Nåverdi N LCC Årskostnad LCC Nåverdi

7 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Historikk: Flere varianter av funksjons- kontrakter har vært brukt i Norge de siste 20 år: Utvikling av kontraktsgrunnlaget -Piggdekk-slitasjekontrakt (SPS). Var vellykket, mindre aktuelt i dag. -Sporutviklingskontrakt (SUV). Usikker oppgjørsberegning. -Forsterkningskontrakter m/funksjonskrav. Krevende mht kompetanse og bakgrunnsinformasjon.

8 NaFun 30. okt 2007 EVESUN To rapporter fra 2005

9 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Historikk: SPS-kontrakter 20 (+) kontrakter i perioden 1989-1996 Forløperen var ”Superasfalt”-konkurransen 1987 SPS = gram bortslitt asfalt pr km veg pr passering av en ekvivalent personbil med piggdekk på fire hjul Fra 1991 merverdien ved økt levetid > merkostnaden i forhold til tradisjonelle kontrakter Lavere piggdekkbruk etc. gjør kontaktformen mindre aktuell i dag

10 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Funksj.kontr. asfalt – kontraktstyper byggherre bestiller:entreprenør leverer: 1Tiltak år 1, og valg av tiltak Funksjonsgaranti for gitt periode 2Tiltak år 1Velger tiltak og gir garanti 3Tiltak over flere årVelger tiltak og gir garanti 4Vedlikehold av vegnett i periode Oppfyller funksjonskrav

11 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Ny mal for konkurransegrunnlag ble utviklet og først utprøvd sesongen 2005. Denne brukes fortsatt, og vil danne mal framover. Kun mindre endringer av detaljer vil bli gjort. Utvikling av kontraktsgrunnlaget

12 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Utvikling av kontraktsgrunnlag Byggherren angir en reklamasjonsperiode, foreslått 5 – 12 år avhengig av trafikken. Entreprenøren velger tiltak innenfor rammer gitt av byggherren. Entreprenøren angir en garantert maksimal verdi for spordybde ved utløpet av rekl.perioden. Målt spordybde ved utløpet av rekl.perioden gir grunnlag for bonus/trekk.

13 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelaktige tilbud. –Årskostnader: (2005 vekt 85%) 2006: 100 % –Tilbudssum:(2005 vekt 15%) 2006: utgår –Rente:4% Forventet dekkelevetid beregnes ut fra initialspor (5 mm), garantert spordybde (90%-verdi) og reklamasjonsperioden. Antatt lineær tilstandsutvikling

14 NaFun 30. okt 2007 EVESUN 2006:E 18 Oslo vest ett felt – 3,5 km - ÅDT 20000/75000 - 5 år tilbudevaluering sumgarantert spor- dybde forventet dekke- levetid årskostnad 835 170284230 081 1 557 940225349 956 1 099 641178163 327 1 370 020224378 253

15 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Detaljert utregning av årskostnad Tilbudssum Årskostnad Forventet dekkelevetid

16 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Funksjonskontr. asfalt - oppgjør

17 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Mål for kontraktsformen Byggherren –Bedre og mer ensartet kvalitet, lavere årskostnader –Stimulere fagmiljøet Entreprenøren –Det skal lønne seg å satse på kvalitet –Entreprenørens risiko skal ikke øke Generelt –Regelverket skal være enkelt og oversiktlig –Være attraktivt for andre regioner

18 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Byggherrestrategien Funksjonskontrakter tas i bruk for å –Øke mangfoldet i anvendte kontraktstyper –Skape konkurranse –Utvikle asfaltsektoren Valgt en gradvis innføring (2008 – 2012) –PMS-parsellnivå, evt. lengre vegruter –Vegnettsnivå (større område) ikke aktuelt i første omgang Skal evalueres årlig

19 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Byggherrestrategien ”Funksjonskontrakter for vedlikeholds- asfaltering skal videreutvikles” Strategisk mål i 2012 (% av totalutlyst km): ÅDT > 5000: 50% funksjonskontrakter ÅDT < 5000: 10 % funksjonskontrakter Opptrappingsplan foreligger for hver region

20 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Plan for gradvis økt bruk av funksjonskontrakter

21 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Byggherrestrategien – opptrappingsplan for funksjonskontrakter Eksempel, opptrappingsplan for Region øst, årlig utlysning: Kilometer betyr tilsvarende 2-felts veg

22 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Oppsummering Årskostnad er prinsippielt et riktigere tildelingskriterium enn tilbudssum alene ! Vi går forsiktig fram (for forsiktig?) Vi må gjennomføre opptrappingsplanen før vi gjør endelig evaluering og trekker konklusjoner Kontraktsformen krever mer av entreprenørene (må se inn i krystallkula)... men skal ikke innebære vesentlig økt risiko


Laste ned ppt "NaFun 30. okt 2007 EVESUN Funksjonskrav i dekkekontrakter: Norske erfaringer og strategi framover NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google