Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sikre hensynet til framtidige generasjoner i dagens politikk? Mari Gjengedal, leder for Spire. Seminar om miljøparagraf 110b 15. mai 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sikre hensynet til framtidige generasjoner i dagens politikk? Mari Gjengedal, leder for Spire. Seminar om miljøparagraf 110b 15. mai 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sikre hensynet til framtidige generasjoner i dagens politikk? Mari Gjengedal, leder for Spire. Seminar om miljøparagraf 110b 15. mai 2014

2 Efterslægten Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.

3 Generasjonsperspektivet – bærebjelken i bærekraftig utvikling

4 Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Tre dimensjoner: den sosiale, den økonomiske og den miljømessige

5 Hva er problemene? - Framtidige generasjoner er underrepresentert – de har ingen stemme, men må betale regningen - Ønsket om kortsiktig profitt veier tyngre enn langsiktige hensyn -Fireårige valgperioder gjør systemet ”nåtidsskjevt” -Ingen stilles i dag til ansvar for framtidige generasjoner

6 En av løsningene: Framtidsombudet Spire og 37 andre organisasjoner fra et bredt sivilsamfunn stiller seg bak kravet om en ombudsperson for framtidige generasjoner og bærekraftig utvikling.

7 Framtidsombudet kan: - Bidra til en helhetlig bærekraftig forvaltning - Etterse at gjeldende lover og regler blir fulgt - Vurdere behov for nye lover/lovendringer - Være et rådgivende organ overfor beslutningstakere - Utrede langsiktige konsekvenser av dagens politikk - Bevisstgjøre og engasjere befolkningen i bærekraftig utviklingsspørsmål

8 Vil det true demokratiet? Nei! - De folkevalgte sitter fremdeles med den politiske makten og ansvaret - Framtidsombudet er politisk selvstendig og dermed et kontrollorgan - Ombudet kan bidra til økt demokrati og deltagelse gjennom informasjonsrollen

9 Konklusjon - Framtidige generasjoner trenger en stemme i dagens politikk, fordi konsekvensene av det vi gjør i dag potensielt kan true deres grunnleggende rettigheter. - Framtidsombudet kan bidra til å operasjonalisere bærekraftig utvikling og gjøre det forståelig.

10 Hvordan støtte? - Skriv under oppropet på spireorg.no eller framtidsombud.no - Få organisasjoner du er medlem av til å stille seg bak kravet - Snakk om framtidsombudet med venner og kjente - Bidra i debatten i ulike fora. Emneknagg #Framtidsombud

11 Støtt Spires arbeid Spire er en medlemsbasert organisasjon som trenger medlemsstøtte for å få politisk gjennomslag. - Bli medlem ved å sende kodeord ”Spire” og din epost til 2434 (50 kr) - I tillegg: verv venner og kjente, og bli fastgiver hvis du vil

12 Takk for meg! Følg Spire på: Spire @Spireorg www.spireorg.no


Laste ned ppt "Hvordan sikre hensynet til framtidige generasjoner i dagens politikk? Mari Gjengedal, leder for Spire. Seminar om miljøparagraf 110b 15. mai 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google