Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedproblemstillinger i arbeidet frem mot skipssikkerhetsloven Professor Hans Jacob Bull Nordisk Institutt for Sjørett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedproblemstillinger i arbeidet frem mot skipssikkerhetsloven Professor Hans Jacob Bull Nordisk Institutt for Sjørett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedproblemstillinger i arbeidet frem mot skipssikkerhetsloven Professor Hans Jacob Bull Nordisk Institutt for Sjørett

2 Bakgrunnsskisse Hovedloven – sjødyktighetsloven – fra 1903, selv om flere senere revisjoner En rekke andre relevante lover Mye av lovgivningen bygde på internasjonale konvensjoner

3 Skipssikkerhetsloven 2007 Lovarbeidet: NOU 2005:14, Ot.prp. nr. 87 (2005-2006) Loven vedtatt/sanksjonert 16.2.2007 (nr.9) Loven i kraft 1.7.2007 Det tilhørende forskriftsverket –Tidligere forskrifter stort sett videreført med små endringer, men enkelte nye forskrifter –Forskriftsverket i kraft 1.7.2007

4 Strukturell og formell opprydning Tidligere lovgivning foreldet i formell henseende Utfordring: Hensiktsmessig og levedyktig struktur Utfordring: God balanse mellom lov og forskrifter Utfordring: Avgrensning av virkeområde

5 Materiell nyordning? Store deler av den tidligere lovgivningen med forskrifter bygget på internasjonale konvensjoner (IMO, EF) Utfordring: Rom for/ønskelig med avvikende nasjonale løsninger? Utfordring: sikkerhetsstyring mer sentralt? Utfordring: rederiets overordnede ansvar

6 Tilsyn: behov for effektivisering Tilsynet tidligere et direkte tilsyn, med begrensede virkemidler ved regelbrudd Utfordring: hvem skal forestå tilsynet? Utfordring: overordnet sikkerhetsstyrings- tilsyn eller fortsatt direkte tilsyn? Utfordring: større spekter av virkemidler?

7 Sanksjoner: effektivisering og avkriminalisering Straff tidligere eneste sanksjon, som først og fremst rammet skipsfører/mannskap Utfordring: Mer effektive sanksjoner mht. tidsbruk, preventiv virkning, subjekt? Utfordring: Grunn til å straffbelegge færre overtredelser, og heve reaksjonsterskel?


Laste ned ppt "Hovedproblemstillinger i arbeidet frem mot skipssikkerhetsloven Professor Hans Jacob Bull Nordisk Institutt for Sjørett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google