Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) og det samiske folk: en rettsosiologisk studie Hadi Khosravi Lile.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) og det samiske folk: en rettsosiologisk studie Hadi Khosravi Lile."— Utskrift av presentasjonen:

1 FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) og det samiske folk: en rettsosiologisk studie Hadi Khosravi Lile

2 Problemstilling Hvordan virker FNs barnekonvensjons artikkel 29 (1) om formålet med utdanning i forhold til det som angår urfolk her i Norge?

3 Juridisk problemstilling Hva må ifølge FNs barnekonvensjons artikkel 29 (1) barn i Norge lære om det samiske folk?

4 Sosiologisk problemstilling Lærer barn i Norge det de skal om det samiske folk jamfør FNs barnekonvensjons artikkel 29 (1)?

5 Subsidiære problemstillinger Oppfyller Norge sine forpliktelser i forhold BK artikkel 29 (1)? Hvorfor virker ikke BK artikkel 29 (1)? Er det mulig å kombinere juss og sosiologi uten å gå på kompromiss med den vitenskapelige kvaliteten?

6 Hovedmål Samfunnsmål: ”Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer” – H.M. Kong Harald V – Menneskerettsmål: 0,1-0,2 % av menneskerettsforskningen er kvantitativ eller kvalitativ Rettsosiologisk mål: Det mangler fokus på overgangen mellom lov og spørsmål

7 Progresjon Startet generelt med Barnekonvensjonen og det samisk folk Snevret det ned til utdanning Valgte å konsentrere meg om artikkel 29 (1), om formålet med utdanning, noe som innebar et fokus på barn generelt (norske barn) i stedet for samiske barn Valgt bort komparative mål (Sverige og Canada)

8 Tidsbruk 2008: Fokus på det juridiske 2009: Sosiologiske undersøkelser og rettsosiologi 2010: Systematisering, analyse og skriving 2011: Avslutning

9 Kapitlene Kapittel 1 og 2: Innledning, rettsosiologi, rettsvitenskap og lovers virkning Kapittel 3: Indikatorer og om overgangen mellom lov og spørsmål Kapittel 4: Hva er fordommer og hvordan måles de? Kapittel 5: Generelt om BK Kapittel 6: Artikkel 29 (1) formålet med utdanning – det juridiske grunnlag Kapittel 7: Norsk lov, læreplaner osv Kapittel 8: Artikkel 17 om massemedia Kapittel 9: Kvantitativ og kvalitativ skisse, prioriteringer, dilemmaer, etc. Kapittel 10: Hva bør barn lære? Pedagogiske utfordringer Kapittel 11: Faktiske kunnskaper basert på spørreskjemaer og intervjuer Kapittel 12: Faktiske holdninger basert på spørreskjemaer og intervjuer Kapittel 13: Hvorfor fungerer ikke konvensjonen?

10 Status Kapittel 1 og 2: Den foreliggende tekst Kapittel 3: Er snart klar Kapittel 4: Ikke ferdig, men gjort en del research (for å lage spørsmål) Kapittel 5: Trenger litt finpussing Kapittel 6: Trenger litt utdyping og finpuss Kapittel 7: Må skrives, men mye research er gjort Kapittel 8: Trenger litt utdyping og finpuss Kapittel 9: Trenger finpuss Kapittel 10: Må skrives, men mye research er gjort Kapittel 11, 12 og 13: Må skrives

11 Empirisk data 7 kommuner 84 intervjuer 808 spørreskjemaer fra elever 166 Spørreskjemaer fra lærere

12 Intervjuer 36 elever (16 jenter og 20 gutter) 33 lærere (19 damer og 14 menn) 9 samisk-elever (4 jenter og 5 gutter) 6 samisk-lærere (bare damer)

13 Informanter Hovedinformanter: Lærere (skjema + intervjuer) Elever i niende klasse (skjema + intervjuer) Subsidiære informanter Samisk-elever (intervjuer) Samisklærere (intervjuer)

14 Indikatorer Struktur: Lover, innkorporasjon, læreplan Prosess: Lærerutdanning, kurs, ressurshefte. Resultatindikatorer: Hva kan lærerne og elevene? Hva har de lært/ lærer de?

15 Hvorfor formålet med utdanning? Urfolk er inkludert spesifikt En grunnleggende del av samfunnsbyggingen. Hvordan vil vi at våre barn skal bli som mennesker? Jeg har en pedagogisk bakgrunn Mangelen på kunnskaper om det samiske folk og dets historie er tragisk

16 Hvorfor fungerer ikke konvensjonen? Menneskerettighetsutdanning Rettighetsfokus Omfattende bestemmelse Vagt formulert For lite politisk press Lav status


Laste ned ppt "FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) og det samiske folk: en rettsosiologisk studie Hadi Khosravi Lile."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google