Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marked / vekst Jørn Skjærlund Gjensidige Forsikring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marked / vekst Jørn Skjærlund Gjensidige Forsikring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marked / vekst Jørn Skjærlund Gjensidige Forsikring

2 ”Strategiske meldinger” ”Ikke strategiske meldinger”
Kundens behov ”De 2 meldingstypene” De største leverandørene Fakturaer innhentes gjennom grensesnitt Høyt informasjonsbehov Lønnsomt å investere i integrasjon En til en kommunikasjon ”Strategiske meldinger” Små og mellomstore leverandører Fakturaer går via attestant/fakturaflyt Lavt informasjonsbehov Ikke lønnsomt å investere i integrasjon Kommunikasjon med meldingsformidler ”Ikke strategiske meldinger” Frokostseminar 26. februar 2009

3 ”Strategiske meldinger” ”Ikke strategiske meldinger”
Utvikling EDI Vi etablerer EDI for å dekke de strategiske meldingene….på 90-tallet…suksess! ”Strategiske meldinger” La oss etablere XML for de enklere meldingene….. XML ”Ikke strategiske meldinger” …vent litt…”vi må ha” bransjetillegg….. XML - utvidet …eller…la oss lage en enklere utgave….. XML Frokostseminar 26. februar 2009

4 Filbasert grensesnitt Integrasjon av andre strategiske meldinger
Aktører Manuelt grensesnitt Fakturaflyt Filbasert grensesnitt EDI ERP-system Fakturafil Papir Integrasjon av andre strategiske meldinger Flatfil Andre mld-typer Utsteder Meldingssentral Meldingssentral Mottaker Frokostseminar 26. februar 2009

5 Utbredelse Arbeidet med å få opp utbredelsen av elektronisk XML- fakturering har tatt for lang tid - Ingen produkter med gjennomslag i markedet Fortsatt ikke optimal kommunikasjon mellom samtrafikkaktørene Posisjonering For mye fokus på format og for lite fokus på innhold Har man glemt kunden? Hva kan vi gjøre for å få opp volum? Frokostseminar 26. februar 2009

6 Kjennetegn ikke strategiske meldinger
Utgjør hovedparten av fakturaene for små- og mellomstore bedrifter og en betydelig del for større bedrifter Disse mottas i dag via vanlig postgang – det vil si ingen krav til sikkerhet Sikkerhet ivaretas ved å sende fakturaene gjennom et fakturaflytsystem. Dette forutsetter i dag papirskanning; felter med ”headerinformasjon” Image Ingen varelinjeinformasjon Frokostseminar 26. februar 2009

7 Konsept for utsteder Må kunne sende alle obligatoriske innholdsfelter i valgt innholdsprofil Må etablere kontrakt med en av meldingssentralene Vil kunne se hvem som er potensielle mottakere i en lett tilgjengelig nettløsning Gir meldingssentral fullmakt til å etablere link mot mottaker mot Enkel aksept Vil kunne sende faktura på flere ulike måter Som fil Manuell innlasting Printkonverter Frokostseminar 26. februar 2009

8 Konsept for mottager Kan velge hvilke felter man vil nyttiggjøre seg blant de obligatoriske innholdsfeltene Kan ikke kreve øvrig informasjon innenfor rammene av ”basis” Må etablere kontrakt med en av meldingssentralene Gjennom kontrakt med meldingssentral gir mottaker meldingssentral fullmakt til å etablere link mot utsteder mot Enkel aksept Tilgang til register på utstedere Frokostseminar 26. februar 2009

9 Oppsummert behov Lav sikkerhetsterskel Innhold i henhold til skanning
Må levere/kunne motta fastsatt krav til innhold Format og feltdefinisjoner må være predefinert mellom aktørene Ingen behov for validering ut over at alle felter må ha verdi Image må følge med fakturaen Skal være enkelt og billig og utveksle meldinger Kun en avtale mellom bedrift og meldingssentral Deltakerbedriftene må forplikte seg til å gjøre informasjon om sin deltakelse tilgjengelig i en felles ”pool” Kommersielle betingelser for meldingssentralene for å stimulere til økt volum i stedet for intern priskonkurranse. Felles markedsføringsinnsats Lav terskel for oppkobling mot meldingsformidlerne Frokostseminar 26. februar 2009

10 Oppsummering Vi ønsker enklere løsninger i kommunikasjonen med våre kunder og leverandører Avtaler er ressurskrevende, bør forvaltes av meldingsformidlerne Ønsker kun å forholde oss til egen formidlingssentral, telefoni, vi er ikke opptatt av hvilken operatør den vi ringer til benytter Adressering blir viktig, hvem er mottager/avsender bankene benytter IBAN/BIC, kan et det etableres noe felles? Frokostseminar 26. februar 2009

11 Hva gjør vi Har etablert en enkel WEB-fakturaløsning
Skal ivareta 10% av våre inngående fakturaer knyttet til levering av varer og tjenester Integrert mot vårt fakturaflytsystem og ERP system Link til løsningen vil ligge på vår hjemmeside Ingen kostnader for utsteder Stikkord; enkelhet Frokostseminar 26. februar 2009


Laste ned ppt "Marked / vekst Jørn Skjærlund Gjensidige Forsikring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google