Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte for næringslivet Finansdepartementet 26. mars 2008 Anita Graff underdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte for næringslivet Finansdepartementet 26. mars 2008 Anita Graff underdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte for næringslivet Finansdepartementet 26. mars 2008 Anita Graff underdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information Risk management Outbound inspection Business partnerships

2 Tema  Hva skjer i EU 1. juli 2009?  AEO  Forhåndsvarsling  Risikohåndtering  Hvordan vil dette påvirke Norge og norsk næringsliv?  Mulige scenarier  Hypotese  Status internasjonalt samarbeid

3 Bakgrunn:  Enstemmig vedtatt i WCO-Rådet juni 2005  Forplikter tollvesen og dets partnere  Setter prinsipper og standarder  Assistanse til de tolladministrasjoner som vedtar SAFE Framework of Standards (FoS) 149 land har vedtatt at de ønsker å implementere Framework of Standards SAFE Framework of standards

4 Formål og hensikt:  Sikkerhet  Å sikre og forenkle den globale handel  Standarder og forenklinger  Integrert verdikjedeadministrasjon  Forbedret tollvesen  Styrket samarbeid  Smidig varestrøm SAFE Framework of standards

5 Fordeler  Et nytt og oppdatert grunnlag for samarbeid  Målet er å fremskynde klareringen og frigivelsen av godset ved å forbedre Tollvesenets evne til å:  oppdage og håndtere høyrisikoforsendelse  øke effektiviteten rundt administrasjonen av gods  Gi næringslivet mulighet for å kunne oppnå et ”kvalitetsstempel” gjennom å bli autorisert som AEO SAFE Framework of standards

6 Hva skjer i EU 1. juli 2009?  EU innfører deler av FoS (knyttet til sikkerhet)  Forhåndsvarsling til og fra land utenfor EU  Autoriserte Økonomiske Operatører (AEO) – felles regelverk  Fellesskapsbestemmelser vedrørende risiko og risikohåndteringer.  Norge i utgangspunktet ”utenfor”  Trafikk til/fra Norge må varsles til EUs tollmyndigheter

7  Hva er forhåndsvarsling?  Varsle Tollvesenet innenfor gitte tidsfrister før varene skal eksporteres eller importeres fra/til landet.  Forhåndsvarsling er knyttet opp mot sikkerhet  Det avgis flere opplysninger enn ved ordinær deklarering av varer Forhåndsvarsling

8 Nye elementer EU og SAFE Framework of Standards Ikke dekket av dagens Enhetsdokument

9 Hvordan skal varene varsles?  Summarisk deklarasjon avgis innenfor tidsfristen med informasjon om bla:  Varebeskrivelse og varenummer (evt UN farlig gods kode)  Navn på person som avgir summarisk deklarasjon  Navn på befrakter, samt avsender og mottaker  Utpasseringstollsted eller innpasseringstollsted  Kode for betaling av transportkostnader  UCR (Unique Consignment Reference Number)  Hvilke land forsendelsen blir sendt gjennom fra avgang til endelig bestemmelsested Forhåndsvarsling

10 Tidsfrister til EU (tilsvarende vil gjelde fra EU):  Skipstrafikk:  Containerlast sendt med skip – minst 24 t før innlasting i avgangshavnen  Bulklast – minst 4 t før innpassering til EUs tollområde  ”Short-sea” shipping – minst 2 t før innpassering til EUs tollområde  Ut av EU – samme tidsfrister  Lufttransport:  Kortdistanse – senest når flyet har lettet  Langdistanse – minst 4 t før ankomst til første flyplass i EU  Ut av EU – minst 30 min før flyavgang

11 Forhåndsvarsling Tidsfrister til EU (forts):  Jernbane og innlands vannveier:  Minst 2 timer før ankomst til første ankomststed i EU  Veitrafikk:  Minst 1 time før ankomst til første innpasserings- tollsted i EU

12 3 typer autorisasjoner:  AEO-sertifikat som gir forenklinger i forhold til sikkerhet og trygghet.  AEO-sertifikat som gir forenklinger i forhold til tollvesenets regelverk.  AEO-sertifikat der operatøren får begge typer lettelser beskrevet over. Kriterier:  Generelle kriterier  Ikke overtredelser knyttet til toll- og avgiftslovgivningen  Internkontroll-rutiner  Soliditet  Sikkerhetskrav AEO (Authorised Economic Operators)

13  Fordeler:  Færre dokument- og fysiske kontroller  Prioritert behandling av sendinger som velges ut til kontroll  Valg av plass for kontroll  Lettere for å få anvende forenklinger  Færre opplysninger for summariske deklarasjoner  Info om ytterligere kontroll  Indirekte fordeler (tids- og kostnadsrelaterte)  Bedre samarbeid med Tollvesenet  Anerkjent som en trygg og sikker business-partner  Gjensidig gjenkjenning AEO (Authorised Economic Operators)

14  Felles standarder utarbeidet av Kommisjonen  EUs risikohåndteringssystem knyttet til tolloppgaver  EUs prioriterte kontrollområder  Fellesskapsprofiler  Tollmyndighetene skal utveksle ”risikoinformasjon” via risikohåndteringssystemet  Tollmyndighetene skal rapportere kontrollresultatene Risikohåndtering

15 Hvordan påvirker dette Norge og norsk næringsliv? Fire scenarier er utarbeidet; 1.Norge utenfor EUs sikkerhetssone 2.Norge innenfor EUs sikkerhetssone 3.Norge utenfor sikkerhetssonen, men med avtale om forhåndsvarsling og tidsfrist ”0” for alle 4.Norge utenfor sikkerhetssonen, men med avtale om forhåndsvarsling og tidsfrist ”0” for AEOer

16 EUNorge Innpasserings- tollsted Økonomisk operatør Økonomisk operatør Tollvesenet Deklarasjonsdata + Sikkerhetsinfo (1-24 t før grensepass) Nødvendig informasjon Risikoanalyse resultat Norge utenfor EUs sikkerhetssone (ingen avtale med EU) Eksportdeklarasjon Tidsfrist 1 til 24 timer før grensepassering Transportmiddelet og varene frigis fra grensen

17 EUNorge Bestemmelsestollstedet Økonomisk operatør Økonomisk operatør Tollvesenet Norge innenfor EUs sikkerhetssone Eksportdeklarasjon Importdeklarasjon som i dag ved grensen Innpasseringstollstedet

18 Norge3.land Innpasserings- tollsted Økonomisk operatør Økonomisk operatør Tollvesenet Deklarasjonsdata + Sikkerhetsinfo (1-24t før grensepass.) Nødvendig informasjon Risikoanalyse resultat Eksportdeklarasjon Norge innenfor EUs sikkerhetssone (3. lands-trafikk) Tidsfrist 1 til 24 timer før grensepassering Transportmiddelet og varene frigis fra grensen

19 EUNorge Innpasserings- tollsted Økonomisk operatør Økonomisk operatør Tollvesenet Deklarasjonsdata + Sikkerhetsinfo (Senest ved grensepass. for AEO) Nødvendig informasjon Risikoanalyse resultat Norge utenfor sikkerhetssonen, men med avtale om forh. varsl med tidsfrist 0 for AEO Eksportdeklarasjon Tidsfrist 1 til 24 timer før grensepassering for Ikke-autoriserte Transportmiddelet og varene frigis fra grensen

20 EUNorge Innpasserings- tollsted Økonomisk operatør Økonomisk operatør Tollvesenet Deklarasjonsdata + Sikkerhetsinfo (Senest ved grensepass.) Nødvendig informasjon Risikoanalyse resultat Norge utenfor sikkerhetssonen, men med avtale om forh. varsl. med tidsfrist 0 for alle Eksportdeklarasjon Transportmiddelet og varene frigis fra grensen

21 Hypotese pr i dag;  Krav om forhåndsvarsling  Norge må innføre forhåndsvarsling til/fra alle land  EU unntar ikke norsk trafikk for forhåndsvarsling, men tidsfrist ”0”  EUs AEO- konsept må innføres i Norge  Gjensidig gjenkjenning  Færre opplysninger for AEOer ved forhåndsvarsling  AEOer prioritert ved grensepassering  Få konsekvenser for Norge knyttet til risikoanalyse

22 Status knyttet til avtale  Norge har anmodet om forhandlinger knyttet til utvidelse av EØS-avtalen  Norge ønsker primært å komme innenfor EUs sikkerhetssone (tilsvarende Schengen)  Brev til Kommisjonen 28. februar 2007  Uformelle samtaler er innledet  Siste møte 22. januar 2008  Neste møte under planlegging

23 Internasjonalt samarbeid mellom tollmyndighetene  Sverige  17. januar  6. februar  Løpende dialog om innføring  Danmark  26. februar  Løpende dialog om status  Sveits  12-14. november 2007  Løpende dialog om status i deres forhandlinger

24 Spørsmål?


Laste ned ppt "Informasjonsmøte for næringslivet Finansdepartementet 26. mars 2008 Anita Graff underdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google