Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningskonseptet og satsingen på TransportXML Espen Aass Adm. Dir. TakeCargo Jan O Mikkelsen/VeloxIT as

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningskonseptet og satsingen på TransportXML Espen Aass Adm. Dir. TakeCargo Jan O Mikkelsen/VeloxIT as"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretningskonseptet og satsingen på TransportXML Espen Aass Adm. Dir. TakeCargo espen.aass@takecargo.no Jan O Mikkelsen/VeloxIT as jan.o.mikkelsen@veloxit.no espen.aass@takecargo.no

2 Transportbrukereiet Hvem står bak TakeCargo? Hovedaksjonærer Coop ICA Joh-System AS 14 andre store transportkjøpere Andre Løsningen er ikke avgrenset til dagligvarebransjen, men er utviklet generelt basert på rollene transportkjøper, transportør og leverandør

3 BetaltLevertHentet LeverandørTransportørKjøper Hva gjør TakeCargo? Avtalt Bestilling av transport TakeCargo tar hånd om informasjonsutveksling ved avvikling av transportoppdrag fra varebestilling til fakturakontroll Kommunikasjonen gjennomføres elektronisk eller via web mellom de involverte parter

4 Transportkjøper 1Transportkjøper 2 Transportør 1 Vareleverandør 2Vareleverandør 1 Transportør 2 DV-transport i dag Én-til-én-kommunikasjon

5 Transportkjøper 1Transportkjøper 2 Transportør 1 Vareleverandør 2Vareleverandør 1 Transportør 2 TC TakeCargo Det nye knutepunktet

6 Pilotdrift fra 28. november 05, (Coop, Tollpost, NorCargo, Ica, Linjegods). Stabburet, Nestle’. Røra Fabrikker Utrulling mot ulike leverandører i stort antall mai og juni 2006 Over 80% av norsk dagligvare Samlasterne (TollpostGlobe, NorCargo, Linjegods og DHL) Over 100 dagligvareleverandører TakeCargo - Status

7 Fordeler ved TakeCargo Store kostnadsreduksjoner for alle parter Brukereid og brukerstyrt Ingen barrierekostnader ved bytte av transportør og ingen IT- leverandørbinding Gir/muliggjør en kostnadseffektiv og lett implementerbar elektronisk samhandling mellom alle parter innen område transportformidling Fordeler for alle parter ved felles grensesnitt Minimal investering og rask oppkobling uten bruk av lokal software Lav pris Sikker og stabil drift og stor kapasitet Et "nav" med et felles kommunikasjonsgrensesnitt, basert på anerkjente standarder innen transportformidling

8 TakeCargo deltager fra starten av i TransportXML-prosjektet Pilotdriften i TakeCargo har sikrer at mange aktører kommer i gang med TransportXML Utviklingen av TakeCargo har ført til nært samarbeide mellom Norstella og TakeCargo om videreutviklingen av TransportXML TransportXML vil være en grunnpilar i TakeCargo også i fremtiden. Transport XML – viktig for utviklingen av TakeCargo

9 Hensikt med å bruke en profil av TransportXML Hva er en profil innenfor TransportXML standarden? –Et subsett av en av transportXMLs meldingstyper kaller vi en profil av meldingstypen. –En profil identifiseres i rotelementet i en konkret meldingsinstans. profile=”DomesticPortalNO” Hva er hensikten med å lage en profil? –” For en spesifikk og avgrenset bruk av transportXML er det nyttig (og nødvendig) å beskrive subsett av transportXMLs meldingstyper. Hva tjener man på å bruke en profil? –En profil av meldingstypen TransportJob vil være et entydig syntaktisk og semantisk subsett av TransportJob. –Forenkler implementasjon

10 DomesticPortalNO vs TransportXML

11 Valgte Meldingstyper og Partyroller Obligatoriske party roller for hver melding PortalBooking PortalBookingConfirmatio n PortalInstructionMessageReceived MessageSender MessageRecipient OrderingParty TransportCompany Consignor Consignee DespatchParty DeliveryParty FreightPayer (Supplier)

12 Funksjoner i TakeCargo TransportXML Relatert Web relatert

13 Gjøre en booking via TakeCargo (PortalBooking) Meldinger går alltid enten til-, eller fra- TakeCargo. TakeCargo Alle meldinger ut fra en aktør vil alltid ha TakeCargo som MessageRecipient. TakeCargo Alle meldinger som mottas av en aktør vil alltid ha TakeCargo som MessageSender. En aktør trenger ikke motta meldinger som blir sendt fra en annen aktør

14 Eksempel på PortalBooking Melding (1) 15 99980 BeskrivelseAvTrq 88888.77 16 16.5 trqMerking 5 990 ConsignRef002 CU none TR206010031 PBC Lagt på av TakeCargo Før booking sendes videre

15 Eksempel på booking melding (2) INNKJØP 1499 LØRENSKOG NO veien 99 partyReferenceCU CU tekstCU 788881120 82 Kundenummer hos transportør TakeCargo

16 Eksempel på booking melding (4)

17 Eksempel på booking melding (4) Dersom service er Varme Kjøl Frys

18 Sende en bookingbekreftelse via TakeCargo

19 Eksempel på BookingConfirmation Melding Bekrefter at booking av consignment er ok Transportør TakeCargo TR-156010733 PBC Refererer kun til oppdraget Ikke til kjøper

20 Sende en TransportInstruks (PortalInstruction)

21 Eksempel på PortalInstruction Melding (1) … godsBeskrivelse 2 goodsTypeCode2 goodsItMerking2 30002 29502 2.202 100 code1 text1 ADR 2000 1950 1.10 1 50

22 Eksempel på PortalInstruction Melding (2)

23 Hovedområder for TakeCargo v 3.1 Tema: ”Stabil og brukbar” Støtte TransportXML 3.2, profil ”DomesticPortalNO” Kansellering av booking (instruks?) Bytte transportør for en booking –Kansellere hos eksisterende transportør –Sende booking som ny til ny transportør Oppdatere en tidligere sendt instruks (?)

24 Tilleggsslides

25 Eksempel på MessageReceived Melding TakeCargo TCTestTransportor 0003 2005 02 01 08 00 TR206010031 PBC PortalBooking:PortalBooking:Update MCR 2 ver Bekrefter at meldingen er mottatt og er lesbar

26 Eksempel på booking melding (3) 2006 01 11 16 00 EXW df Oslo og omegn Frysevarer AddServiceCode HighValueConsignments YES -18 -26 -21


Laste ned ppt "Forretningskonseptet og satsingen på TransportXML Espen Aass Adm. Dir. TakeCargo Jan O Mikkelsen/VeloxIT as"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google