Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Strategi for elektronisk samhandling og semantisk interoperabilitet i SSB Norstella, 1.mars 2006 Hanne Mette Janson Seksjonsleder IT-utvikling, SSB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Strategi for elektronisk samhandling og semantisk interoperabilitet i SSB Norstella, 1.mars 2006 Hanne Mette Janson Seksjonsleder IT-utvikling, SSB."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Strategi for elektronisk samhandling og semantisk interoperabilitet i SSB Norstella, 1.mars 2006 Hanne Mette Janson Seksjonsleder IT-utvikling, SSB

2 2 Integrasjon mot metadatasystemer Metadatasystemenes rolle ”Data er ikke kunnskap i seg selv, men må sammenfattes og tolkes for å gi kunnskap. Statistikken innebærer en viss sammenfatning, men kan være ubrukelig dersom den ikke følges av definisjoner og informasjon om hvordan den er laget og kan brukes” (SSB strategi 2002) ”Et sentralt element i et helhetlig statistikksystem er metadata og dokumentasjon. En hovedoppgave i 2004 vil være arbeidet med å sikre at de ulike systemene kan kobles sammen slik at de fungerer i forhold til hverandre og til sammen blir et helhetlig dokumentasjons- og metadataystem. (Retningslinjer for VP2004) …uten samlet koordinering og samordning av metadatasystemene som gjør deling og effektiv organisering mulig, vil veksten av lokale tilpasninger tilta. Derfor ble det i 2004 laget en helhetlig strategiplan for hvordan dette arbeidet skal holde fram

3 3 Forankret i vår it-strategi Vi skal strekke oss mot effektive og åpne rammeverksløsninger (tjenesteorientering), der gjenbruk og forståelse for virksomhetsprosessene preger systemvalgene våre Vi skal integrere applikasjonene våre mot konsistente og relevante metadatasystemer Vi skal forstå og imøtegå den sårbarheten våre systemløsninger er utsatt for, og integrere sikkerhetstjenester på en helhetlig og effektiv måte Vi skal følge systemutviklingsmetoden som et rammeverk for å oppnå nøyaktighet, konsistens og kunnskapsdeling i utviklings- og driftsfasen av våre systemer Vi skal utnytte og bevisstgjøre oss bruken av åpne standarder og åpen kildekode

4 4 Samordne og definere viktige metadatabegreper (eks; klassifikasjon, kodeliste, koding, enhet, populasjon) Datadok, Vardok og Stabas utnevnes og dyrkes som autoritative kilder –Administrative vedtak må sikre at systemene fylles med innhold og dermed blir en pålitelig fasit –Standardiserte grensesnitt/operatorer, skal gjøre det enkelt for andre applikasjoner å koble seg til Samordning og forenkling av beslektede metadatasystemer (Eks Kostra/Idun) Rammeverk for strukturering av metadata skal effektivisere elektronisk samhandling med andre etater SSBs metadatastrategi 2005 - 2008

5 5 Metadatasystemarkitektur 2008

6 6 - ISO 11179 Variable doc Data doc Metadata sources Produksjonsapplikasjon Tjenestebibliotek – abstraksjon Metadataportal Intern Ekstern Semantisk interoperabilitet realisert gjennom SOA

7 7 Byggestenen i elektronisk samhandling (1) AltInn Etatsportaler Statistikkportal Metadataportal Min Side NæringslivInnbygger PKI Samvirkende (interoperable) IT-løsninger Etat Metadata Data Etat

8 8 8 Byggestenen i elektronisk samhandling (2)

9 9 Elektronisk Samhandling 4000 IT-strategi Formidlingssystemer Samordnet formidling av norsk offisiell statistikk Elektronisk samhandling – formidling 4450 Retningslinjer for offisiell statistikk 4451 Web-basert tjenestebibliotek 4454 Internasjonal rapportering 7159 Metadatasystemer Metadatastrategi Felles metadatabase Kostra/Idun 4571 Felles inngang til SSBs mastersystemer For metadata 4572 Samordning av definisjoner og begreper 4573 Tjenestebibliotek for metadatasystemer 4574 Datafangstsystemer Datafangststrategi Idun/Altinn integrasjon 7013 Ny Kostra plattform 2232 Samordnet datafangst fra store foretak 5967 Datafangst fra sekundærkilder 5983 Samordning av elektronisk Datamottak 6373 Elektronisk samhandling i SSB


Laste ned ppt "1 1 Strategi for elektronisk samhandling og semantisk interoperabilitet i SSB Norstella, 1.mars 2006 Hanne Mette Janson Seksjonsleder IT-utvikling, SSB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google