Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SERES Semantikkregisteret for elektronisk samhandling Espen Slotvik Prosjektleder Brønnøysundregistrene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SERES Semantikkregisteret for elektronisk samhandling Espen Slotvik Prosjektleder Brønnøysundregistrene."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SERES Semantikkregisteret for elektronisk samhandling Espen Slotvik Prosjektleder Brønnøysundregistrene

2 2 Sentrale oppgaver for BR To av de sentrale oppgavene NHD har fokusert på ovenfor Brønnøysundregistrene er: –forenkle næringslivets og borgernes samhandling med offentlig forvaltning, herunder sikre at offentlige elektroniske tjenester integreres med brukernes fagsystemer –gjøre norsk forvaltning enklere gjennom samordning og gjenbruk av data

3 3 SERES Basert på bruk av UML klassediagram Videreutviklet fra Argo UML (open source) Semantiske typer knyttet til attributtene i informasjonsmodellene i SERES er relatert til Core Components (Core Data Types)

4 4 Hva er SERES SERES skal bistå offentlig sektor ved å beskrive –betydningen av data og informasjon ved å etablere semantiske beskrivelser –sammenhenger mellom semantiske beskrivelser –bruksområder for de ulike semantiske beskrivelser –sikker gjenbruk av data og informasjon ved å harmonisere bruk av semantiske beskrivelser Tekniske serialisering av semantiske beskrivelser (XML Schema) til bruk ved elektronisk samhandling Gjøre de etablerte semantiske beskrivelsene tilgjengelig på web- sider for allmenn bruk

5 5 Hvordan For at SERES skal kunne bistå offentlig sektor best mulig inneholder løsningen: Retningslinjer for hvordan en skal beskrive semantikk Editor som etatene kan benytte for å etablere og forvalte sine semantiske beskrivelser over tid Verktøy for å generere tekniske beskrivelser (XML Schema) som kan brukes ved elektronisk samhandling Prosessmetodikk for å harmonisere bruk av semantiske beskrivelser Utkast til beskrivelser av Grunndata Web-sider hvor den enkelte etats XML Schema ligger tilgjengelig for applikasjonsleverandører, Altinn, Min Side osv.

6 6 Grunndata NAV modeller SSB modeller SKD modeller Informasjonsmodell IS og Forvaltnings- standarder Harmoniserte modeller Konforme modeller Andre kategorier modeller

7 7 Forvaltnings- standarder Harmoniserte modeller Konforme modeller Økende gjenbruk Andre kategorier modeller, eksterne modeller ISO, W3C/OASIS KoeF og Standardiseringsråd Arbeidsgrupper, Etater Tilsyn ved SERES Godkjenning ved Standardiseringsråd og tilsyn ved SERES Ansvarlig K ategorier av modeller, draft IS Standard Norge Tilsyn ved SERES Tilsyn / godkjenningsroller

8 8 Status Løsningen driftssatt i mai Overgang fra prosjekt til forvaltning SERES spilles inn til Standardiseringsrådet og deretter FAD i løpet av høsten SERES i Altinn2 Kommune/Stat-skjema er under arbeid Tett dialog med KS og Noark5

9 9 Kommune Innbyggere Næringsliv Min side KS-portal Sakssystem Arkivsystem Fagsystem Noark Staten Kostra SERE S

10 10 Altinn II Espen Slotvik oktober 2006

11 11 Ambisjon Regjeringens ambisjon er at Norge skal være ledende internasjonalt når det gjelder å tilby elektroniske tjenester fra det offentlige …noe som betyr at vi skal være ledende på gevinstrealisering knyttet til eForvaltning

12 12 Altinn II, overordnede mål Etablere en fremtidsrettet plattform for elektronisk kommunikasjon mellom det offentlige og brukerne på en måte som gir effektiviserings- og samordningsgevinster for –Offentlig sektor –Privat sektor Posisjonere oss for internasjonalt samarbeid og internasjonal tjenesteutvikling …og hovedfokus er brukersentrert tjenesteutvikling

13 13 Fremdriftsplan 1.6.2006 1.10.2006 1.1.2007 1.4.20071.7.2007 1.10.20071.1.2008 Utarbeide tilbud Forhandling og kontraktsinngåelse Konkurransegrunnlag prekvalifisering Utarbeide. tilbud Valg Gevinstrealisering Utarbeide konkurransegrunnlag Strategi - Altinn i fremtiden Anskaffelse Forstudie

14 14 Organisering Styringsgruppe Prosjektrådet Brukerrådet Kvalitetssikring Prosjektstøtte Referanse- gruppe Delprosjekt juridisk Delprosjekt ny funksjonalitet Delprosjekt drift & applikasjons- forvaltning Avtaler Øvrig konkurranse- grunnlag Kravspek. Beskrivelse gjennomførings- prosjekt Kravspek. SLA Informasjon Administrasjon Annen støtte Konkurranse- grunnlag Prosjekteier Øvrige interessenter Prosjektleder Strategi - Altinn i fremtiden Mandat Dagens situasjon Altinn i fremtiden Gevinst- realisering Etablere målesystemer og basislinje Effektuttak av løsning Nye tjenester Gevinstrealisering, privat sektor Løpende avklaringer, etater Forankring

15 15 Tilknyttede konsulentaktører Prosjekt- og prosessledelse –Capgemini Norge AS –daVinci Consulting AS –UNIConsult AS Juridisk –Wikborg, Rein & Co Løsning –daVinci Consulting AS –Det Norske Veritas AS –UNIConsult AS Drift –Capgemini Norge AS Applikasjonsforvaltning –UNIConsult AS Testing og testledelse –daVinci Consulting AS Kvalitetssikring –Promis AS Analyser m.m. –Gartner Group

16 Gevinstrealisering Analyse av behov Estimere aktiviteter Estimere gevinster Prioritering basert på gevinster Plassering av ansvar ImplementeringHøstingPlanlegging Lag løsning Forbered virksomheten Sett løsning i produksjon Sikre at gevinster tas ut Høste erfaringer mht forbedringer

17 17 Gevinster kan høstes på følgende områder Forbedret servicenivå for næringslivet lavere kostnader for tilgang til data og tjenester nye tjenester som fører til gevinster for næringslivet Operasjonell effektivitet reduksjon i operasjonelle kostnader strømlinjeforming av forretningsprosesser nye inntektsstrømmer høyere produktivitet Politisk utbytte oppfyllelse av politiske mål positive effekter for samfunn og økonomi …og ventelig tas gevinstpotensialet ut ved design av tjenester -på tvers av fagdimensjoner -i samspill mellom offentlige og private aktører -på tvers av landegrenser …og ventelig tas gevinstpotensialet ut ved design av tjenester -på tvers av fagdimensjoner -i samspill mellom offentlige og private aktører -på tvers av landegrenser


Laste ned ppt "1 SERES Semantikkregisteret for elektronisk samhandling Espen Slotvik Prosjektleder Brønnøysundregistrene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google