Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SERES Semantikkregisteret for elektronisk samhandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SERES Semantikkregisteret for elektronisk samhandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 SERES Semantikkregisteret for elektronisk samhandling
Espen Slotvik Prosjektleder Brønnøysundregistrene

2 Sentrale oppgaver for BR
To av de sentrale oppgavene NHD har fokusert på ovenfor Brønnøysundregistrene er: forenkle næringslivets og borgernes samhandling med offentlig forvaltning, herunder sikre at offentlige elektroniske tjenester integreres med brukernes fagsystemer gjøre norsk forvaltning enklere gjennom samordning og gjenbruk av data

3 SERES Basert på bruk av UML klassediagram
Videreutviklet fra Argo UML (open source) Semantiske typer knyttet til attributtene i informasjonsmodellene i SERES er relatert til Core Components (Core Data Types)

4 Hva er SERES SERES skal bistå offentlig sektor ved å beskrive
betydningen av data og informasjon ved å etablere semantiske beskrivelser sammenhenger mellom semantiske beskrivelser bruksområder for de ulike semantiske beskrivelser sikker gjenbruk av data og informasjon ved å harmonisere bruk av semantiske beskrivelser Tekniske serialisering av semantiske beskrivelser (XML Schema) til bruk ved elektronisk samhandling Gjøre de etablerte semantiske beskrivelsene tilgjengelig på web-sider for allmenn bruk

5 Hvordan For at SERES skal kunne bistå offentlig sektor best mulig inneholder løsningen: Retningslinjer for hvordan en skal beskrive semantikk Editor som etatene kan benytte for å etablere og forvalte sine semantiske beskrivelser over tid Verktøy for å generere tekniske beskrivelser (XML Schema) som kan brukes ved elektronisk samhandling Prosessmetodikk for å harmonisere bruk av semantiske beskrivelser Utkast til beskrivelser av Grunndata Web-sider hvor den enkelte etats XML Schema ligger tilgjengelig for applikasjonsleverandører, Altinn, Min Side osv.

6 Andre kategorier modeller
Informasjonsmodell IS og Forvaltnings- standarder Grunndata Harmoniserte modeller NAV modeller SKD modeller De ulike deler av en etats modell kan være kategorisert forskjellig. Men vi antar det er en sammenheng mellom øvre del av pyramiden og ven diagrammets øvre del. SSB modeller Konforme modeller Andre kategorier modeller

7 Kategorier av modeller, draft
Ansvarlig Tilsyn / godkjenningsroller Økende gjenbruk IS ISO, W3C/OASIS Standard Norge Godkjenning ved Standardiseringsråd og tilsyn ved SERES KoeF og Standardiseringsråd Forvaltnings- standarder Arbeidsgrupper, Etater Harmoniserte modeller Tilsyn ved SERES Etater Tilsyn ved SERES Konforme modeller Andre kategorier modeller, eksterne modeller Etater

8 Status Løsningen driftssatt i mai
Overgang fra prosjekt til forvaltning SERES spilles inn til Standardiseringsrådet og deretter FAD i løpet av høsten SERES i Altinn2 Kommune/Stat-skjema er under arbeid Tett dialog med KS og Noark5

9 SERES Innbyggere Staten Næringsliv Kommune Sakssystem Arkivsystem
Kostra Innbyggere Næringsliv Min side KS-portal Kommune Sakssystem Arkivsystem Fagsystem Noark

10 Altinn II Espen Slotvik oktober 2006

11 Ambisjon Regjeringens ambisjon er at
Norge skal være ledende internasjonalt når det gjelder å tilby elektroniske tjenester fra det offentlige …noe som betyr at vi skal være ledende på gevinstrealisering knyttet til eForvaltning

12 Altinn II, overordnede mål
Etablere en fremtidsrettet plattform for elektronisk kommunikasjon mellom det offentlige og brukerne på en måte som gir effektiviserings- og samordningsgevinster for Offentlig sektor Privat sektor Posisjonere oss for internasjonalt samarbeid og internasjonal tjenesteutvikling …og hovedfokus er brukersentrert tjenesteutvikling

13 Fremdriftsplan Anskaffelse Forstudie Strategi - Altinn i fremtiden
Forstudie Konkurransegrunnlag prekvalifisering Utarbeide. tilbud Anskaffelse Valg Utarbeide konkurransegrunnlag Utarbeide tilbud Forhandling og kontraktsinngåelse Strategi - Altinn i fremtiden Gevinstrealisering

14 Organisering Prosjekteier Øvrige interessenter Styringsgruppe
Brukerrådet Nye tjenester Gevinstrealisering, privat sektor Løpende avklaringer, etater Forankring Prosjektleder Prosjektrådet Prosjektstøtte Informasjon Administrasjon Annen støtte Kvalitetssikring Referanse-gruppe Konkurranse-grunnlag Strategi - Altinn i fremtiden Gevinst-realisering Mandat Dagens situasjon Altinn i fremtiden Etablere målesystemer og basislinje Effektuttak av løsning Delprosjekt juridisk Delprosjekt ny funksjonalitet Delprosjekt drift & applikasjons-forvaltning Avtaler Øvrig konkurranse- grunnlag Kravspek. Beskrivelse gjennomførings-prosjekt Kravspek. SLA

15 Tilknyttede konsulentaktører
Prosjekt- og prosessledelse Capgemini Norge AS daVinci Consulting AS UNIConsult AS Juridisk Wikborg, Rein & Co Løsning Det Norske Veritas AS Drift Capgemini Norge AS Applikasjonsforvaltning UNIConsult AS Testing og testledelse daVinci Consulting AS Kvalitetssikring Promis AS Analyser m.m. Gartner Group

16 Gevinstrealisering Analyse av behov Estimere aktiviteter
Estimere gevinster Prioritering basert på gevinster Plassering av ansvar Implementering Høsting Planlegging Lag løsning Forbered virksomheten Sett løsning i produksjon Sikre at gevinster tas ut Høste erfaringer mht forbedringer

17 Gevinster kan høstes på følgende områder
Forbedret servicenivå for næringslivet lavere kostnader for tilgang til data og tjenester nye tjenester som fører til gevinster for næringslivet Operasjonell effektivitet reduksjon i operasjonelle kostnader strømlinjeforming av forretningsprosesser nye inntektsstrømmer høyere produktivitet Politisk utbytte oppfyllelse av politiske mål positive effekter for samfunn og økonomi …og ventelig tas gevinstpotensialet ut ved design av tjenester på tvers av fagdimensjoner i samspill mellom offentlige og private aktører på tvers av landegrenser


Laste ned ppt "SERES Semantikkregisteret for elektronisk samhandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google