Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABO - uforlikelig transplantasjon Anna Varberg Reisæter Nyreseksjonen Medisinsk avdeling Rikshospitalet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABO - uforlikelig transplantasjon Anna Varberg Reisæter Nyreseksjonen Medisinsk avdeling Rikshospitalet."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABO - uforlikelig transplantasjon Anna Varberg Reisæter Nyreseksjonen Medisinsk avdeling Rikshospitalet

2 Problemstilling Utvide tilgang på nyregivere Lang ventetid for pasienter med blodgruppe O

3 Hva med ABO uforlik Blodgruppe uforlik er en immunologisk barriere å krysse

4 Hva er immunologiske barriærer ved nyretransplantasjon ? 1.Vevstyper HLA - Human leucocyte antigens 2.Blodgruppe antigener ABO systemet

5 Den viktigste årsak til den kliniske suksess: Kontroll over avstøtningsreaksjonen (1) vevstyping og påvising av antistoffer (2) immunsupprimerende behandling

6 Det antigenspesifikke immunsystemet Cellulært - T lymfocyttar Antistoffer B – lymfocyttar og plasmaceller

7 Nickeleit and Andreoni Kidney Int 2007

8 Antibody-mediated rejection criteria – an addition to the Banff 97 classification of renal allograft rejection Morphologic evidence of acute tissue injury Acute tubular injury, neutrophiles/mononuclear cells in peritubular capillaries/glomeruli, capillary thrombosis, fibrinoid necrosis/inflammation in arteries. Immunopathologic evidence for antibody action C4d or Ig and complement Serological evidence of circulating antibodies to donor HLA or other anti-donor endothelial antigens

9 Colvin, R. B. J Am Soc Nephrol 2007;18:1046-1056 Figure 2. Acute humoral rejection

10 Immunologisk barriere Immunisering Ca 1 gang daglig brytes immunologiske barrierer ved organtransplantasjon her ved RH Men noen har større barrierer enn andre

11 Immunisering mot fremmed HLA IgM IgG Immunisering m antigen 20 dager10 dager Svangerskap Blodtransfusjon Transplantasjon

12 Blodgruppe antistoffer A og B antigenene er deler av karbohydratkjeder som er essensielle for de fleste cellemembraner hos mennesker, dyr, bakterier og mange planter Anti – A og anti – B skyldes immunisering mot disse antigener i tarmflora

13 ABO blodgrupper A og B blodgruppe antigener også uttrykt på endotelceller i nyret alle danner antistoffer mot den blodtypen en ikke har selv

14 ABO uforlikelig kan sammenlignes med tx med positiv crossmatch forbehandling for å redusere antistoffer

15 A og B antigener på nyreceller bl gr A1 høyt uttrykk av antigen bl gr A2 lavt uttrykk av antigen bl gr B uklart

16 Tidligere erfaringer Japan bruker ikke avdød giver, men familie 494 ABO uforlikelige tx 1989-2001. GS lik historisk kontroll 1 år3 år5 år7 år9 år PS %9389878584 GS%8480716559 Takahashi K. Am J Tx 2005

17 ABO uforlikelig levende giver transplantasjon Pretransplantasjon fjerning av anti-A el anti-B antistoffer; plasmautskifting, IVIG, spesifikke kolonner Redusere nydanning av antistoffer; splenectomi, helkroppsbestråling, anti-CD20, peroral immunsuppresjon

18 ABO uforlikelig levende giver transplantasjon Forhindre antistoffmediert rejeksjon første 1-2 uker Indusere akkomodasjon Vedlikeholdsimmunsuppresjon

19 Moderne protokoll Anti-CD20 (RituxiMab) 4 uker før tx, Prograf, mykofenolat, prednisolon fra dag -13 GlycoSorb søyle dag –6, -5, -2 og –1 1 – 1,5 plasmavolumer IVIG 500mg/kg x 1 etter søylekjøring Glycorex post tx 3 ganger, hver 3 dag Genberg et al. Transplantation 2008; 85: 1745

20 Måling av titer Store variasjoner mellom blodbanker I Norge bare blodbanken, Ullevål Mot blodgiver eller nyregiver Øvre grense for å bli akseptert i programmet, 1/256 Utredning Undersøylebehandling og første 2 uker

21

22 Gode resultater ved ABO uforlikelig transplantasjon 60 transplantasjoner oppfølging 17 (2-61) mnd En pasient døde med fungerende graft etter 4 mnd Et graft tapt i non-compliance etter 22 mnd 58 normalt fungerende nyrer Tyden et al. Transplantation 2007; 83: 1153.

23 ABO barrieren ved nyretransplantasjon i Norge 13 transplantasjoner fra januar 2006 2 lette cellulære rejeksjoner 1 kraftig antistoff mediert rejeksjon Alle pasientene lever og alle nyrene fungerer

24 Uforlik AB til B AB til A B til 0 A2 til 0 AB til A A? til B A2 til 0 A1 til 0 B til 0 A1 til 0 A1 til B B til 0 AB til B

25 Oppsummering ABO uforlikelig transplantasjon Med en moderne behandlingsprotokoll er det trygt og gir gode resultater å transplantere på tvers av ABO forlik


Laste ned ppt "ABO - uforlikelig transplantasjon Anna Varberg Reisæter Nyreseksjonen Medisinsk avdeling Rikshospitalet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google