Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABO - uforlikelig transplantasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABO - uforlikelig transplantasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 ABO - uforlikelig transplantasjon
Anna Varberg Reisæter Nyreseksjonen Medisinsk avdeling Rikshospitalet

2 Problemstilling Utvide tilgang på nyregivere
Lang ventetid for pasienter med blodgruppe O

3 Blodgruppe uforlik er en immunologisk barriere å krysse
Hva med ABO uforlik Blodgruppe uforlik er en immunologisk barriere å krysse

4 Hva er immunologiske barriærer ved nyretransplantasjon ?
Vevstyper HLA - Human leucocyte antigens Blodgruppe antigener ABO systemet

5 Den viktigste årsak til den kliniske suksess:
Kontroll over avstøtningsreaksjonen (1) vevstyping og påvising av antistoffer (2) immunsupprimerende behandling

6 Det antigenspesifikke immunsystemet
Cellulært - T lymfocyttar Antistoffer B – lymfocyttar og plasmaceller

7 Nickeleit and Andreoni Kidney Int 2007

8 Antibody-mediated rejection criteria – an addition to the Banff 97 classification of renal allograft rejection Morphologic evidence of acute tissue injury Acute tubular injury, neutrophiles/mononuclear cells in peritubular capillaries/glomeruli, capillary thrombosis, fibrinoid necrosis/inflammation in arteries. Immunopathologic evidence for antibody action C4d or Ig and complement Serological evidence of circulating antibodies to donor HLA or other anti-donor endothelial antigens

9 Figure 2. Acute humoral rejection
Colvin, R. B. J Am Soc Nephrol 2007;18:

10 Immunologisk barriere Immunisering
Ca 1 gang daglig brytes immunologiske barrierer ved organtransplantasjon her ved RH Men noen har større barrierer enn andre

11 Immunisering mot fremmed HLA
Svangerskap Blodtransfusjon Transplantasjon IgM IgG 20 dager 10 dager Immunisering m antigen

12 Blodgruppe antistoffer
A og B antigenene er deler av karbohydratkjeder som er essensielle for de fleste cellemembraner hos mennesker, dyr, bakterier og mange planter Anti – A og anti – B skyldes immunisering mot disse antigener i tarmflora

13 ABO blodgrupper A og B blodgruppe antigener også uttrykt på endotelceller i nyret alle danner antistoffer mot den blodtypen en ikke har selv

14 ABO uforlikelig kan sammenlignes med tx med positiv crossmatch
forbehandling for å redusere antistoffer

15 A og B antigener på nyreceller
bl gr A1 høyt uttrykk av antigen bl gr A2 lavt uttrykk av antigen bl gr B uklart

16 Tidligere erfaringer Japan bruker ikke avdød giver, men familie
494 ABO uforlikelige tx GS lik historisk kontroll 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år PS % 93 89 87 85 84 GS% 80 71 65 59 Takahashi K. Am J Tx 2005

17 ABO uforlikelig levende giver transplantasjon
Pretransplantasjon fjerning av anti-A el anti-B antistoffer; plasmautskifting, IVIG, spesifikke kolonner Redusere nydanning av antistoffer; splenectomi, helkroppsbestråling, anti-CD20, peroral immunsuppresjon

18 ABO uforlikelig levende giver transplantasjon
Forhindre antistoffmediert rejeksjon første 1-2 uker Indusere akkomodasjon Vedlikeholdsimmunsuppresjon

19 Moderne protokoll Anti-CD20 (RituxiMab) 4 uker før tx,
Prograf, mykofenolat, prednisolon fra dag -13 GlycoSorb søyle dag –6, -5, -2 og –1 1 – 1,5 plasmavolumer IVIG 500mg/kg x 1 etter søylekjøring Glycorex post tx 3 ganger, hver 3 dag Genberg et al. Transplantation 2008; 85: 1745

20 Måling av titer Store variasjoner mellom blodbanker I Norge bare blodbanken, Ullevål Mot blodgiver eller nyregiver Øvre grense for å bli akseptert i programmet, 1/256 Utredning Undersøylebehandling og første 2 uker

21

22 Gode resultater ved ABO uforlikelig transplantasjon
60 transplantasjoner oppfølging 17 (2-61) mnd En pasient døde med fungerende graft etter 4 mnd Et graft tapt i non-compliance etter 22 mnd 58 normalt fungerende nyrer Tyden et al. Transplantation 2007; 83: 1153.

23 ABO barrieren ved nyretransplantasjon i Norge
13 transplantasjoner fra januar 2006 2 lette cellulære rejeksjoner 1 kraftig antistoff mediert rejeksjon Alle pasientene lever og alle nyrene fungerer

24 Uforlik AB til B AB til A B til 0 A2 til 0 A? til B A1 til 0 A1 til B

25 Oppsummering ABO uforlikelig transplantasjon
Med en moderne behandlingsprotokoll er det trygt og gir gode resultater å transplantere på tvers av ABO forlik


Laste ned ppt "ABO - uforlikelig transplantasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google