Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RUFIT Bioingeniørfaglig institutts rådgivende utvalg for Immunologi og transfusjonsmedisin Blod i sentrum, nasjonal blodbankkonferanse 23-25 sept Teresa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RUFIT Bioingeniørfaglig institutts rådgivende utvalg for Immunologi og transfusjonsmedisin Blod i sentrum, nasjonal blodbankkonferanse 23-25 sept Teresa."— Utskrift av presentasjonen:

1 RUFIT Bioingeniørfaglig institutts rådgivende utvalg for Immunologi og transfusjonsmedisin Blod i sentrum, nasjonal blodbankkonferanse sept Teresa R. Knutsen, avdelingssjef Immunologi og transfusjonsmedisin, Ahus

2 BioingeniørFaglig Institutt (BFI)
Visjon og formål for Bioingeniørfaglig institutt: Bioingeniørfaglig institutt (BFI) en selvstendig faglig enhet innen NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. BFI ivaretar bioingeniørenes faglige interesser, og instituttets prioriterte arbeidsområder vil til enhver tid gjenspeile utviklingen innen bioingeniørfaget. Bioingeniørene og bioingeniørfaget - en yrkesgruppe i utvikling og en vitenskap for fremtiden

3 BFIs Rådgivende utvalg
Rådgivende utvalg for patologi Rådgivende utvalg for utdanning (utdanningsforum) RUPPAS Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting. Informasjon om sammensetning og mandat for utvalget i 2009 RUFKA Rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering. Informasjon om utvalgets arbeid, samt sammensetning og mandat for 2009. Rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon Rådgivende utvalg for mikrobiologi Rådgivende utvalg for immunologi og transfusjonsmedisin (Rufit)

4 Mandat for RUFIT Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører. Være kontaktpunkt og samarbeide med referanse- og arbeidsgrupper i ISBT (International Society og Bloodtransfusion). Holde kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder. Bidra i forhold til bioingeniørenes faglige ansvar for og kvalitetsutvikling av utvalgets fagområder. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende immunologi og transfusjonsmedisin. Bidra med innspill og faglig kompetanse i forhold til BFIs kursvirksomhet. Være pådrivere ovenfor høgskoler og universitet for å få etablert videreutdanning innen transfusjonsmedisin. I tillegg kommer diverse adhoc oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

5 Spesialistgodkjenning for bioingeniører
RUFIT skal bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører Formål med spesialistgodkjenning for bioingeniører Bioingeniørfaglig institutt (BFI) vil med Spesialistgodkjenning for bioingeniører bidra til en målrettet satsing på kompetanseutvikling, og gi arbeidsplassene et godt verktøy til å rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell. Spesialistgodkjenning bidrar til å gi den enkelte bioingeniør mulighet til dokumentert faglig kompetanseutvikling for å møte utfordringene i den framtidige laboratorietjenesten og dermed bidra til bedre helsetjenester. Spesialistgodkjenning for bioingeniører skal legitimere at kandidaten har nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som en faglig fordypning utover bachelornivå innenfor det aktuelle spesialistområdet. Spesialistgodkjenningen er en ordning basert på nasjonale retningslinjer og gir dokumentasjon på kompetanse uavhengig av arbeidssted. En bioingeniør med spesialistgodkjenning skal kunne bidra til å ivareta den faglige utviklingen på sin arbeidsplass, gå inn i faglige diskusjoner på en selvstendig, klar og reflektert måte og kunne delta i Forsknings- og utviklingsarbeid. I tillegg vil bioingeniører med spesialistgodkjenning kunne veilede studenter i praksis og være forelesere/veiledere ved bioingeniørutdanningene innen sitt spesialistområde. Spesialistforløpet legges opp ut fra den enkelte bioingeniør og arbeidsplassens behov for kompetanse. Arbeidstaker og arbeidsgivers gjensidige forpliktelser i et slikt spesialistforløp bør avtalefestes lokalt. Les mer:

6 Oppgaver Spesialistgodkjenning for bioingeniører: Krav:
30 studiepoeng, minimum 10 studiepoeng av disse skal være forskningsmetode og statistikk, og minimum 20 studiepoeng relevant for spesialistområdet Spesialisert yrkespraksis i minimum 3 år 100 dokumenterte etterutdanningstimer 100 poeng dokumentert formidling av kompetanse Fordypningsoppgave Utvalget ser det som en de viktigste oppgave å arbeide for en formell videreutdanning av bioingeniører i transfusjonsmedisin. Utvalget har satt opp forslag til innhold i en videreutdanning I tillegg ønsker utvalget å vurdere og komme med råd når det gjelder prakisisundervisningen av bioingeniørstudenter Bidrar til program Bioingeniørkonferansen 2010

7 Utvalgets medlemmer Birgit Ellingsen, Nordlandssykehuset Bodø
Astrid Hægstad,Sykehuset Buskerud Teresa Knutsen,Akershus Universitetssykehus Odd Harald Olsen,Sørlandet Sykehus Kristiansand Anne Røvsik,Høgskolen i Ålesund Vivi Volden,Høgskolen i Oslo Liv Jorunn Garvik,Ullevål universitetssykehus Vibeke Svenningsen,Ullevål universitetssykehus

8 Spørreundersøkelse Hensikt:
Kartlegge behov for videreutdanning i transfusjonsmedisin som kan tilfredstille kravene til spesialistgodkjenning hvor minimum 20 studiepoeng skal være relevant for spesialistområdet Spørreundersøkelsen deles ut på blodbankkonferansen Spørreundersøkelse til ledere i begynnelsen av oktober

9 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "RUFIT Bioingeniørfaglig institutts rådgivende utvalg for Immunologi og transfusjonsmedisin Blod i sentrum, nasjonal blodbankkonferanse 23-25 sept Teresa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google