Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO POLICE DISTRICT Finans- og miljøkrimseksjonen Statens reiseseminar Kielbåten 7.9.2010 ”Etikk, korrupsjon og samfunnsansvar.” SEKSJON/ENHET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO POLICE DISTRICT Finans- og miljøkrimseksjonen Statens reiseseminar Kielbåten 7.9.2010 ”Etikk, korrupsjon og samfunnsansvar.” SEKSJON/ENHET."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO POLICE DISTRICT Finans- og miljøkrimseksjonen Statens reiseseminar Kielbåten 7.9.2010 ”Etikk, korrupsjon og samfunnsansvar.” SEKSJON/ENHET

2 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 2 ”Etikk, korrupsjon og samfunnsansvar” Korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven Nærmere om retningslinjer/”kjøreregler ” Nærmere om for risikovurderinger /-analyser Etiske dilemmaer/dilemmatrening Aktuelle saker SEKSJON/ENHET

3 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 3 Straffelovens § 276 a-c Ny lov i 2003 ( verdens strengeste korrupsjonslovgivning) Fjernet skillet mellom privat og offentlig sektor Rammer både aktiv og passiv korrupsjon »Kreve, motta eller akseptere »Gi eller tilby »”Utilbørlig fordel”,- en utilbørlighetsvurdering. »Et klandreverdige forhold »Momenter: økon.verdi, formål, åpenhet,aktørenes posisjon »Streng norm for off.tjenestemenn (særlig tillit) SEKSJON/ENHET

4 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 4 Nærmere om Straffebestemmelsene Den økonomiske verdi/gevinsten for den som mottar gaver/reiser mv trenger ikke være stor ( er uansett tillitsbrudd) Ikke krav om at den som har ytet gaven har fått noen gjenytelse Ikke krav at arbeidsgiver er blitt påført økonomisk tap eller annen form for skade Også ”smøring” omfattes, dvs. der mottager ikke har opptrådt pliktstridig. Små gaver /ting over flere år kan gi et ”avhengighets- /tilknytningsforhold” (senere?) Offentlig påtale (trenger ikke noen anmeldelse) Kan bruke kommunikasjonskontroll ved mistanke om grov korrupsjon SEKSJON/ENHET

5 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 5 Litt om typetilfeller: Tildeler en kontrakt mot privat betaling eller andre ”fordeler” Gir konfidensielle opplysninger til en bedrift/person i en anbudsrunde Skaffer en ”venn” konfidensielle info om vilkår for å få tillatelser mv. Personer med stor tillit i systemet får vide fullmakter og kan ofte lett ”bygge ned” kontrollene Bruk av mellommenn/stråselskaper Utsatte virksomheter; store kontantstrømmer innkjøp store kontrakter avhengig av få leverandører SEKSJON/ENHET

6 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 6 Hvorfor retningslinjer / ”kjøreregler”? Klare meldinger/retningslinjer om hva som er akseptable handlinger gi mindre rom for å opptre på egenhånd/irregulært Tydelighet gir grobunn for åpenhet Utydelighet øker faren for ”hemmelighold” Sjefens og kollegaers holdninger viktig (særlig den uformelle ”tonen”) Eksempelets makt/ sjefene som ”rollemodeller” SEKSJON/ENHET

7 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 7 Viktigheten av risikoanalyser og kontrollaktivitet Virksomheten må være i stand til å analysere sine ”svake sider” Sette inn kontrollaktiviteten der en er mest utsatt Notoritet på kontrollaktivitetene Forutsigbare reaksjoner ved brudd Ledertrening (gjennomgang av lovgivning, etiske regler, dilemmatrening og hendelseshåndtering) SEKSJON/ENHET

8 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 8 FINANS- OG MILJØKRIMSEKSJONEN

9 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 9 Hvordan avdekkes økonomisk krim ? ( eks.vis korrupsjon ) Interne kontrolltiltak (nesten 50%) Interne og eksterne tips (ca. 35 %) Etablerte varslingskanaler (ca. 10%) En ser også en sammenheng mellom hyppigheten av interne risikoanalyser og avdekking SEKSJON/ENHET

10 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 10 Etiske dilemmaer/dilemmatrening Skaper fordeler mellom kr.1000 og kr.10.000 bindinger som kan være uheldige? Når blir vi korrumpert? Når vil en gave medføre at en leder eller ansatt setter seg i et avhengighets- eller tilknytningsforhold til en forretningsforbindelse? Når representerer en slik gave en omdømme- eller tillitsrisiko? SEKSJON/ENHET

11 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 11 FINANS- OG MILJØKRIMSEKSJONEN

12 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 12 FINANS- OG MILJØKRIMSEKSJONEN

13 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 13

14 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 14 Korrupsjonssak mht ”smøring” ”Spinnoff-saker ” fra en større straffesak (Screen Communication) Flere salgs-/markedssjefer i renommerte firmaer

15 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 15 ”Smøring” forts. De ble dømt til 30 dagers betinget fengsel, kr. 20.000 i bot,inndragning og saksomk

16 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 16

17 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 17 Vg torsdag 2.september

18 OSLO POLICE DISTRICT 18.07.2014 Side 18 Hva sier VGs artikkel ? ”Når det gjelder gaver har jeg forholdt meg til det regelverk som gjelder for politisk ledelse. Det er det åpenhet om” sier Anne-Grete Strøm-Eriksen Utenriksministeren har fått 5 tepper fra Agfanistans president og andre offisielle personer. ”I Agfanistan er det vanlig at besøkende får gaver.Av de gavene utenriksministeren har mottat har han valgt åbeholde 5 tepper som minner om reisene i A, og har oppgitt disse til skattemyndighetene. Har fulgt det regelverk som gjelder og vil fortsette med det” skriver UD i e-post. Guro Slettemark i Transperancy International Norge understreker at norske toppolitikere ikke mottar gavene som privatpersoner. Skille mellom symbolgaver og gaver av verdi Trolig (kanskje…) lovlig, men er det klokt ? ”smutthullsetikk”? At en ting er lovlig er ikke tilstrekkelig grunn til å gjøre det. Kan være mange andre grunner til å la være,- eksvis omdømmetap for firma Viktig spm; Er du bekvem med at dine handlinger blir slått opp på førstesiden ? SEKSJON/ENHET

19 OSLO POLICE DISTRICT


Laste ned ppt "OSLO POLICE DISTRICT Finans- og miljøkrimseksjonen Statens reiseseminar Kielbåten 7.9.2010 ”Etikk, korrupsjon og samfunnsansvar.” SEKSJON/ENHET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google