Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Ulike tilnærminger til funksjonsvurdering/vurdering av arbeidsevne Brian Ellingham Ergoterapeututdanningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Ulike tilnærminger til funksjonsvurdering/vurdering av arbeidsevne Brian Ellingham Ergoterapeututdanningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Ulike tilnærminger til funksjonsvurdering/vurdering av arbeidsevne Brian Ellingham Ergoterapeututdanningen

2 Funksjonsvurdering l Functional assessment l Functional capacity evaluation (FCE) l Work assessment l Job analysis

3 Funksjonsvurdering l Kartlegging? l Vurdering? l Kan omfatte: –Gjennomgang av brukerens journal –Intervju: bruker, arbeidsgiver, familie.. –Observasjon –Standardiserte og ikke standardiserte instrumenter

4 Vurdering av arbeidsevne I forhold til.. –evne til å delta i arbeidsliv –evne til å utføre et bestemt yrke –evne til å utføre en bestemt jobb på et bestemt arbeidsplass

5 arbeiderjobb

6 Funksjons- vurdering Jobb analyse Vurdering av arbeids utførelse Occupational form Occupational performance Personen

7 Tilnærminger.. Mekanisk Biologisk Perseptuell motorisk Motivasjon Funksjons- vurdering Jobb analyse Funksjons- vurdering Jobb analyse Funksjons- vurdering Jobb analyse

8 tilnærminger til arbeidsvurdering Motivasjon Perseptuell -motorisk BiologiskMekanisk Human Factors Jobbanalyse Taylorisme Occupational Arbeidsevne/funksjonsvurdering Mekanistisk

9 funksjonsvurdering Occupational Motivasjon Perseptuell- motorisk BiologiskMekanisk Mekanistisk Psyko-sosiale faktorer ”Functional Capacity Evaluation” Arbeidsevne/funksjonsvurdering

10 Vurdering av arbeidsevne l Vurdering av funksjon –Functional capacity evaluation (FCE) –Functional assessment –Physical capacity evaluation –Psykometri l Vurdering av psykososiale faktorer l Vurdering av arbeidsplassen

11 Metoder l Observasjon –Strukturerte/ustrukturete –I arbeid/arbeidssimulering l Tester –Standardiserte/ustandardiserte –Norm-/kriterier basert l Selvrapportering/selvevaluering l Andre kilder –Journal –Arbeidsgiver/medarbeidere –Familie

12 Functional Capacity Evalution l Måler en persons prestasjon mot kriteria til å bedømme hans/hennes muligheter til å delta i arbeid. l Kan være jobb-spesifikk. l Kan være relativ til generelle kriterier som angir hvilket nivå personen kan fungere på. Vurdering av funksjon

13 FCE verktøy l Isernhaugen –http://iws.workwell.com/ l Ergos work simulator –http://www.cvs.on.ca/ergos.html l VALPAR –http://www.valparint.com/ Vurdering av funksjon

14 VALPAR work samples l Utviklet av arbeidspsykoger l Brukes i mange land l Kriterier basert vurderingssystem l Knyttet til Department of Labor (USA) taksonomi Dictionary of Occupational Titles (DOT) l Utvalg av 20+ arbeidsstasjoner Vurdering av funksjon

15 VALPAR work samples – VCWS1 l Small tools Vurdering av funksjon

16 VALPAR work samples – VCWS8 l Simulated Assembly Vurdering av funksjon

17 VALPAR work samples – VCWS9 l Whole Body Range of Motion Vurdering av funksjon

18 VALPAR work samples – VCWS19 l Dynamic Physical Capacities Vurdering av funksjon

19 Psykometri l Generell intelligens/kognitive tester –Evne til å følge skriftlige og verbale instruksjon –Effektivitet og nøyaktighet –Oppmerksomhet –Evne til å reagere til feeback –Selvinnsikt l Personlighets tester l Holdninger og interesser Vurdering av funksjon

20 Selvrapportering l Egenvurdering av funksjon –ICF basert –6-13 ukers sykemelding l Eksempel-kommentarer? Vurdering av funksjon

21 Psykososiale faktorer l Mye fokus på funksjon og utførelse (performance) i attføring, men personlige og miljømessige faktorer kan være avgjørende (Kielhofner 1999) l Worker Role Interview l Work Environment Impact Scale Vurdering av psykososiale faktorer

22 Arbeidsplasser/arbeidsmiljø l Vurdering av personen på sin arbeidsplass l Jobb analyse –Fysiske krav –Mentale faktorer –Stress faktorer –Occupational forms –Redskap og utstyr –Fare momenter Vurdering av arbeidsplassen

23 Arbeidsplass/arbeidsmiljø l Organisatoriske forhold l Ledelse l Arbeidskamerater Vurdering av arbeidsplassen

24 Brian Ellingham l Høgskolelektor l Brian.Ellingham@hf.hio.no l (+47) 22 45 24 71 l Fax: 22 45 24 65 l http://home.hio.no/~brian


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Ulike tilnærminger til funksjonsvurdering/vurdering av arbeidsevne Brian Ellingham Ergoterapeututdanningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google