Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Impetigo-klonen og fucidinresistens

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Impetigo-klonen og fucidinresistens"— Utskrift av presentasjonen:

1 Impetigo-klonen og fucidinresistens
Yngvar Tveten A/S Telelab Skien Norge

2 Impetigo bullosa

3 FUCIDIN - VIRKNINGSMÅTE
Fucidin bindes til elongeringsfaktor G (EF-G) og hidrer aminosyrepåbygging

4 FusA Selekteres lett in vitro
De fleste mutasjoner i EF-G er lokalisert i 3 variable områder (III, I, IV) Medfører Endringer i bindingssted og/eller konformasjonsendringer

5 Plasmid mediert fucidin- resistens (fusB)
”Naturlig” fucidin resistens Plasmid mediert – pUB101 pUB101 inneholder også gener som koder for penicillinaseproduksjon og kadmiumresistens FusB klonet – koder for et fibronektin-bindende protein Genet er flankeres av IS257 – mobilt element Karakterisering av pUB101 far1 har vist likhet med et kromosomalt mediert fibronectin bindende protein. Genet ikke påvist i andre isolater. Må finnes ytterligere mekanismer enn dette plasmidet og fusA. Tror fortsatt på permeabilitetsbarriere, ikke tegn til efflux eller medikament

6 FusB og impetigo-klonen
”Lavgradig” resistens: 2-4 mg/L FusB påvist i total DNA prep., men ikke i plasmidprep. Kromosomal lokalisasjon. Påvist i klonen, men også hos andre med lavgradig FuR Enkelte isolater innehar verken fusA eller fusB. Andre resistensmekanismer synes også å eksistere Genet for fucidinresistens kartlagt, men det synes å måtte foreligge tilleggsfaltorer for at genet skal uttrykkes (lavere MIC når lokalisert kromosomalt enn på plasmidet)

7 Sammendrag Bindingssted for fucidin på EF-G ikke kjent i detalj
To gen som koder for fucidinresistens påvist FusA FusB (kromosomal og plasmid lokalisasjon) Resistensmekanismene ikke fullt klarlagt Hindrer fucidin å nå sitt mål endret bindingssted/konformasjonsendringer permeabilitetsbarriere Flere gener kan synes å være involvert i fucidinresistensmekanismene

8 IMPETIGO BULLOSA ETIOLOGI: S.AUREUS

9 Impetigo contagiosa Etiologi: Beta-hemolytiske streptokokker, ofte sekudærinfisert med gule stafylokokker

10 Impetigoklonen Identisk stamme påvist i Norge, Sverige, Danmark, England, Skotland, Nederland MIC 2-4 mg/l (villtype 0,032-0,125) Produserer eksfoliativt toksin A og B Hvordan har det gått??

11 Fucidinresistens i Telemark 1992-2005

12 Fucidinresistens i Trøndelag 2000-2005

13 Sesongvariasjon i fucidinresistens Telemark 2001 - 2006

14 Sesongvariasjon i fucidinresistens Trøndelag 2001 - 2006
Topp 1 år senere i Trøndelag ( )

15 Fucidinresistens i BK/puss Trøndelag 2000 - 2006

16 Fucidinresistens inneliggende/poliklinisk Trøndelag 2000 - 2006

17 NORM FuR 2005:7,7% Ikke S.aureus i sårsekret i BK høyere enn de 2 siste år.

18 Sesongvariasjon i erytromycinresistens 1999-2005
Brogede linjer pga små tall. Gjennomgående tendens til høere resistenstall

19 Sesongvariasjon i clindamycinresistens 1999-2005
Brogede linjer pga små tall. Gjennomgående tendens til høere resistenstall

20 Spørsmål Hvordan oppstod klonen? Fucidin skyldig??
Spredningsvillig – hvilke faktorer? ”Lavgradig” resistent Invasive infeksjoner?


Laste ned ppt "Impetigo-klonen og fucidinresistens"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google