Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesenter for distriktsutvikling Tromskonferansen 25.11.2011 Hva skal til for å lykkes med lokale og regionale utviklingsprosjekter?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesenter for distriktsutvikling Tromskonferansen 25.11.2011 Hva skal til for å lykkes med lokale og regionale utviklingsprosjekter?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesenter for distriktsutvikling Tromskonferansen 25.11.2011 Hva skal til for å lykkes med lokale og regionale utviklingsprosjekter?

2 Dagens tekst Distriktssenteret – hvem er vi og hva kan vi bidra med –Fylkeskontakt Troms Førstehjelpsmappe for prosjekteiere – samfunnsutviklingsprosjekter Hva skal til for å lykkes med lokale og regionale utvikingsprosjekter?

3 Nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling - Distriktssenteret Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0)

4 Fylkeskontakt Troms Være oppdatert på utviklingstrekk, spesielle utfordringer, satsinger, prosjekter og planer for Troms Kommunene og fylkeskommunens kontakt inn i Distriktssenteret –Kobler behovene hos dere med de ulke rådgivernes kompetanse Følge opp samarbeidet med Troms fylkeskommune og andre utviklingsaktører i fylket –Få på plass fylkesavtale Identifisere gode prosjekter som kan kartlegges fordelt på ulike rådgivere med utgangspunkt i fokusområder

5 Kommuner Steds- og næringsutvikling, tilflytting, integrering, tjenester, infrastruktur, omdømmearbeid Formidle Støtte og veilede Kartlegge erfaringsbasert kunnskap Dokumentere og analysere forskningsbasert kunnskap Utviklingstrekk og utfordringer i distriktene Bestille utredninger ”Oversette ” forskningsresultater Virkemidler Relevante nettverk Hva virker og hva virker ikke? Kunnskapsbase på nett Konferanser Nettverksmøter Dialogseminar Møter hos målgruppene våre Innspill politikkutforming Gode eksempler Arbeidsmåter, suksesskriterier, resultater Hva fungerer og hvorfor?

6 1000 blomstrende prosjekter - lite dokumentasjon! Få studier og evalueringer av hva som virker og hvorfor det virker! –Veileder i lokal samfunnsuvikling – DS/Bygdeforskning 2010 –Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter – DS/Bygdeforskning 2010 –Regionale aktører sitt arbeid med bydge- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet, 20, okt – 2011, DS/Møreforskning –Evaulering av kommunale og regionale næringsfond, DS/Telemarksforskning, 12/2011 –Kommer i februar 2012 – Kjennetegn ved sukessrike nærinskomuner – DS/Telemarksforskning –Bok - Innovative bygdemiljø, OJ.Borch og Anniken Førde, 2010 10 bud for godt samfunnsentreprenørskap – Odd Jarl Borch, UiN ”Enkle” prosjekt virker ikke nødvendigvis bedre og er viktigere enn breie og omfattende prosjekt!

7 Prosjekt som metode for å utvikle attraktive steder FOKUS Langsiktig og helhetlig FOLK Lokalkunnskap og entusiasme RAMME Proaktiv kommune og fylkeskommune VERKTØY Effektiv prosjekt gjennomføring ATTRAKTIVE STEDER

8 Fokus

9 Helhetlig, mangfoldig og langsiktig Lokalt utvikings arbeid Bredbånd Kultur/nærings- prosjekter Nærings hager Tilrettlegging bolig Studiesentre Samhandling med LUK/bolyst-program Utenlandsk arbeidskraft ) Stedsuavhengig arbeid Tradisjonell næringsutvikling ? Mobilisere ungdom Samarbeid forskningsmiljøer Omdømme- bygging Kollektivt framsnakk av regionen

10 Kompetanse

11 Prosjektlederkompetanse = mangesysleri og multitalent Lokalkunnskap Erfaringsbasert kompetanse, engasjement og evne til å spre entusiasme Nettverksbygger Kreativ Evne til å generere penger Systematisk og ryddig Skjønne det polistiske/byråkratiske systemet Håndplukk prosjektledere og sørg for å hold på dem som er dyktige

12 Prosjektlederensomhet en utfordring –Sett sammen et prosjektlederteam som utfyller hverandre –Plasser prosjektleder organisatorisk der han får størst gjennomslag for viktige aktørgrupper –Tenk gjennom fysisk plassering. Hvor er prosjektleder i et mest mulig hensiktsmessig arbeidsmiljø for å oppnå sine mål og bli inspirert. –Del nettverk

13 Prosjektgjennomføringen

14 Suksess- faktorer i prosjekt- gjennomføring Forankring Realistiske mål Aktiv prosjekteier Møtesteder, nettverk Oppmerksomhet Byråkratisk smidighet Synliggjør/ verdsett Samarbeid Rapportering Finansiering

15 Offentlige rammesettere

16 Kommunens som utviklingsaktør Aktiv utviklingspolitikk der det brukes ressurser av en viss størrelse, holder ikke å være tilrettelegger og yte god service Evne til å utnytte sitt særpreg Offensiv holdning til kunnskap, inspirasjon og virkemidler God tilgang på næringsarealer, langsiktighet i utviklingsarbeidet og bevisst sine attraktsjonsfaktorer

17 Distriktssenterstudie – ”Kjennetegn ved suksessrike næringskommuner” 16 småkommuner som lykkes i nærings- og befolkningsutvikling Telemarksforskning Planlagt ferdigstilt februar 2012

18 Træna - en kommune å lære av? -5 store fiskeriaktører -Tilflytting – innvandring -Høg arbeidsmoral og stor dugnadsvilje -Står sammen utad -Handling foran ord -Trænafestivalen - internasjonal merkevare -Boligbygging

19 Fylkesnivået som rammesetter for utviklingsarbeid Støttespillere på fylkesnivå - fra aktiv og engasjert til ingen kontakt Det gjør en forskjell med aktivt engasjement fra fylkesnivå, men under halvparten av prosjektene i undersøkelsen Hatten av! opplever et slikt engasjement

20 Utfordringer i Hordaland –Fragmentert, uten helhet –Uoversiktlig virkemiddelapparat –Uklart skille mellom Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Innovasjon Norge –Kortsiktige prosjektsatsinger –For få folk involvert og for liten læringseffekt –Bedre forankring i lokal forvaltning

21 Løsningen i Hordaland –Samordning av utviklingsinstansene i fylket – Fylkesmannen sin landbruksavdeling, fylkeskommunens regionalavdeling og Innovasjon Norge. – et partnerskap og ei dør for å ta seg av arbeidet med bygde – og lokalsamfunnsutvikling. –Drar sammen ut i lokalsamfunnene for å informere, mobilisere og bidra med kompetanse. –Prosjektene de støtter skal være kollektive tiltak som er drevet av flere aktører og kommunen skal ha en forpliktende rolle

22 Løsningen i Hordaland Felles LUK satsing som er sammensatt av tre element: Kom-an.no som er en nettportal med oversikt over virkemiddelapparatet LivOGlyst – prosjekt initiert og drevet av kollektive entreprenører for å øke verdiskapinga og trivsel på lokalt nivå. Mer langsiktig fokus og støtter prosjekt over tre år. Kommuneprosjektet: styrke førstelinja for næringsutvikling i kommunene –Aktive ute i felten –Involverer både bynære og perifere strøk

23 Gode forutsetninger Se ressursene rundt dere –Troms fylke – bredbåndsfylke nr 1 –Ressurssterke regionråd –Aktive kommuner –Universitet, høgskolemiljøer og studiesentra –Gode lokale, regionale og nasjonale prosjekter Bruk de hjelperne som finnes –www.distriktssenteret.nowww.distriktssenteret.no

24

25 Aina Sofie Brox Aina-Sofie.Brox@kdu.no 91186680


Laste ned ppt "Kompetansesenter for distriktsutvikling Tromskonferansen 25.11.2011 Hva skal til for å lykkes med lokale og regionale utviklingsprosjekter?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google