Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Med håp om gode resultater Hva vet vi om hvilke tiltak som virker?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Med håp om gode resultater Hva vet vi om hvilke tiltak som virker?"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Med håp om gode resultater Hva vet vi om hvilke tiltak som virker?
Dialogseminar Hvordan møte framtidas rekrutteringsutfordringer? Bodø 30.mars prosjektleder Marit Aure, dr.polit Norut Tromsø

2 En kunnskapsstatus og dokumentstudie
Marit Aure, Heidi Nilsen, Eva Josefsen, Torill Ringholm

3 1000 blomstrende prosjekter - men nesten ingen dokumentasjon!
en ”flora” av prosjekter og tiltak Det brukes millioner av kroner på dette årlig Vi vet forskrekkelig lite om hva som virker og enda mindre om hvorfor de virker! Stor tro, sterkt håp og betydelig engasjement - er det nok? Mangler kunnskap Evalueringer og studier Fra eksterne ”evaluatorer” Faglige begrunnede som diskuterer funnene og vurderer sammenheng mellom tiltak tellbare og målbare resultat

4 Hvilke metoder og strategier benytter arbeidsgivere for å rekruttere arbeidskraft?
Direkte - smale rekrutteringstiltak for å fylle spesifikke stillinger i bestemte bedrifter Hva gjør bedrifter og virksomheter, bransjer og næringer, næringshageselskap og kommunale virksomheter? Indirekte – breie rekrutteringstiltak for å skaffe arbeidskraft og innbyggere Tilflyttingsprosjekter, bolyst- og blilyst, kvalifisere arbeidskraftreserver, motivere til utdanning i bestemte næringer

5 Hva er utfordringene og hvem gjør hva?
Hva består utfordringene i og hva vet virksomhetene (og vi om det)? Ingeniører/psykologer, høykompetanse, faglærte og ufaglært Spesielle trekk ved lokale arbeidsmarked  behov for konkrete oversikter, kompetanse- og rekrutteringsplaner! Aktører og aktiviteter: hvem gjør hva på dette området? Bransjeforeninger, NHO – nasjonale prosjekt, ofte rette mot ungdom, bestiller av studier! ”spesielle tiltak Global / Female Future Kommunene/regionråd – ofte samarbeid, egne KF, litt passiv i forhold til private bedrifter? Fylkeskommune. Regional utviklingsaktør, variasjon Næringshageselskap, ofte aktive Private bedrifter, stor variasjon, enda mindre dokumentasjon.

6 Hvilke tiltak og metoder virker – om evaluering
Generelt – få studier og evalueringer av hva som virker og hvordan det virker Ville resultatet kommet uten tiltaket – flytting, ansettelse? Har prosjektet ført til bestemte resultat? Kan slike tiltak bidra til resultater og under hvilke betingelser gjør de det? Noen prosjekt er enklere å evaluere – men tellbare, konkrete og spissede prosjekt virker ikke nødvendigvis bedre!

7 ”ValHall”- rekrutterings- og entreprenørskapsprogram for Valdres og Hallingdal
Innflytting: 75 personer, 5 bidra til å etablere virksomhet, årlig, systemer for oppfølging og mobilisering Resultat: 50 tilflyttinger, 8 etableringer totalt Tiltak: Kommunikasjon og synlighet Målrettet etablereroppføling, system for oppfølging Mobilisere og involvere samarbeidspartnere i næringsliv, kommuner og offentlig sektor - partnerskapsavtaler Trainee-program - Følgeforskningen – ingen av de tilflyttede sier at prosjektet hadde betydning for dem” (Skålholt og Rbatt-Rawden 2008)

8 Hvilke tiltak virker - noen få funn
Studier fra marin sektor Bedrifter bruker nettverk, egne og ansattes – disse får økt utstrekning Bedrifter som har oversikt over kompetanse og planer – færre problem Større bedrifter jobber systematisk og samarbeider med utdanningssystemet – har effekt Samarbeid i konkrete prosjekt med utdanningssystemer/ NAV om utenlandsk arbeidskraft synes å ha effekt Innsats for å ta imot og inkludere utenlands arbeidskraft viser resultat Kvalifisering av egne ansatte Bevisst arbeid med omdømme Aktivt og målrettet rekrutteringsarbeid Krafttak for inkludering i Verdal

9 Konkret og målrettet En viss dokumentasjon på at konkrete, spissede tiltak har effekt Lys i alle Glas beboere i ubebodde bruk, 66 eierskifter + 27 utleie Kunnskapsmangel! målrettede tiltak kan virke Lofoten – Riskit, kvinner/ norske og utenlandske tilflyttere møteplasser og etablering – trivsel/inkludering Koordinert og grundig oppfølging

10 Lokal tilpassing, oppfølging
Dette synes å innebære lokalt tilpassing, spesifisering, strukturering Kunnskapsbasert, erfaringsdeling, prosjektlederkompetanse Findalen IKT-senter, Forankring, mobilisering og samarbeid viser resultater At dette krever omtanke og organisering slik at partnere ikke ”slites ut” Målrettet arbeid mot media, kommunikasjonsplattform Likevel – trenger mer kunnskap om hvorfor det virker!

11 Hva virker - noen hypoteser
Helhetlig tilnærming – arbeidstakere er også familiefolk, unge, kvinner, menn – argument for breie bli- og bolyst/ identitet og tilflytterprosjekt! North Energy, oljeselskap i Alta Omdømme, media; synliggjøre positive trekk, bidra til stolthet Men ikke overselge! - ikke flyttere met fornøy med bosted, tilbakeflyttere minst fornøyd, nyinnflyttede mer fornøy enn tilbakeflyttere (Skålholt 2008) Vertskapsprosjekt – koordinere informasjon, ønske velkommen Norske og utenlandske innflyttere – signal om at kommunal info ikke fungerer tilstrekkelig og at arbeidsgivere og naboer ikke ønsker velkommen?

12 Flytt til Hardanger hjemmeside, kommunegruppe -vertskap, samling tjenestetorgtilsatte, rekruttering og integrering av tilflyttere treff for utflyttere Snudd flyttestrømmen! Placement; brukt av mange og mange bruker mye penger på dette – ikke tilgjengelige evalueringer!

13 Er det nok med tro, håp og engasjement? - metodiske spørsmål
Hva kan vi vite om hva som virker? Finnes det lure knep i Ludo? Flytt til Hardanger skyldes endring i flyttestrømmene tiltakene? Hva slags kunnskap trengs det? Er det mulig å skaffe denne type kunnskap? Kan en jobbe ut fra hypoteser og ikke dokumenterbare resultater? Hva vil en evalueres på? Erfaringsutveksling - skriv! Planlegg for evaluering


Laste ned ppt "- Med håp om gode resultater Hva vet vi om hvilke tiltak som virker?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google