Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef
Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR

2 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Virksomhetsområdene
Gjennomgang av resultat Fremtidsutsikter 2

3 Ambisiøse mål for 2002 innfridd
Driftsmargin (EBITA) i 2002 på 7 % på tross av journaliststreiken i 2. kvartal og et svakt annonsemarked Forbedret finansiell fleksibilitet Netto rentebærende gjeld betydelig redusert Opprettholdt og bedret markedsposisjon i offline og online markeder 3

4 Hovedpunkter Ytterligere resultatforbedrende tiltak i Aftenposten iverksatt Salg av eiendommer i Akersgaten til en samlet verdi av NOK 370 mill. Gode resultater for løssalgsavisene som følge av sterke opplagstall Aftonbladet og Svenska Dagbladet med forbedrede konkurranseposisjoner 4

5 Hovedpunkter 20 Minutter med positive resultater på månedsbasis i 4. kvartal i Spania og Sveits Betydelig resultatforbedring for nettaktivitetene (inkl. Finn.no) TV 2 med et av de beste år i kanalens historie Styrets forslag til utbytte: NOK 2,- pr. aksje Virksomhetsstyring (Corporate Governance) 5

6 Nøkkeltall 4. kvartal 2002 2001 Pr. 31.12. Driftsinntekter 2 055 2 077
Tall i NOK mill. 4. kvartal 2002 2001 Pr Driftsinntekter 2 055 2 077 7 872 7 972 Driftsresultat (EBITA) 136 17 549 272 Res. f. skatt 115 (105) 329 (387) Res. e. skatt 76 (58) 198 (423) EPS 1,10 (0,87) 2,87 (6,28) 6

7 Driftsresultat (EBIT) Avis
1) Tall i NOK mill. 2) Tall i SEK mill. 4. kvartal 2002 2001 Pr Aftenposten 1) (23) (38) 38 (17) VG 1) 59 31 270 265 SvD 2) (3) (60) (50) (232) Aftonbladet 2) 36 164 98 7

8 Produktivitets- og lønnsomhetsprogram gjennomført i en vanskelig markedssituasjon
Annonseinntekter i 2002 var ned 10 % sammenlignet med 2001 Markedet for eiendomsannonser er fortsatt meget sterkt og veier delvis opp for det svake stillingsmarkedet Flytting til mer kostnadseffektive lokaler i Biskop Gunnerus gt. 14 gir ny giv Opplag i 2002 på eksemplarer på hverdager, en økning på 384 eksemplarer sammenlignet med 2001 avis1 med et driftsresultat i 2002 på NOK -22 mill, en bedring på NOK 19 mill. fra 2001 8

9 Ytterligere resultatforbedrende tiltak i Aftenposten iverksatt
Lønnsomhetsforbedring på NOK 200 mill., hvorav NOK 160 mill. er knyttet til kostnadsreduserende tiltak Resultatforbedring i 2003 på NOK mill. ekskl. inflasjon Reduksjon av ytterligere 100 ansatte 9

10 Eiendom Salg av eiendom til Entra Eiendom til en samlet verdi av NOK 370 mill. Netto gevinst på ca. NOK 80 mill. Årlig forbedring i resultat før skatt for konsernet på ca. NOK 30 mill, hovedsaklig pga reduserte lokalkostnader for Aftenposten Entra Eiendom overtar også Schibsted Drift AS til bokførte verdier med ca. 30 ansatte Frigjør ca m2 10

11 Driftsmargin (EBIT) på 24 % for 2002 og økende
Driftsresultat på NOK 11 mill. i 4. kvartal og NOK 25 mill. for året 2002 mot NOK -4 mill. og NOK -6 mill. i tilsvarende perioder året før Driftsinntektene økt med 95 % i 4. kvartal og 64 % for året sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 Markedsposisjonen styrket i alle områder Etablering av selskapet FinnTech i samarbeid med engelske Daily Mail General Trust i 4. kvartal 11

12 Befester markedsposisjonen med et rekordopplag i 2002 på 390
Befester markedsposisjonen med et rekordopplag i 2002 på eksemplarer Dobbelt så stor som konkurrenten Nedgang i annonseinntekter på 9 % i 2002 sammenlignet med året før Driftskostnader redusert for 4. kvartal og året sammenlignet med 2001 – sterk kostnadskontroll Prisøkning fra 1. november for ukedagene mandag til fredag VG Multimedia med fortsatt sterk trafikkutvikling og bedrede resultater 12

13 Betydelig reduserte kostnader samtidig som markedsposisjonen forbedres
Lavere kostnadsnivå etablert - driftskostnader ned SEK 43 mill. i 4. kvartal og SEK 136 mill. pr. 4. kvartal (ekskl. engangskostnader) sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 Opplag på hverdager , en økning på eksemplarer i forhold til 2001 Kraftig økning i opplagsinntekter i 4. kvartal fra SEK 77 mill. i 2001 til SEK 87 mill. i 2002 Opplagsinntekter kun marginalt økt for året 2002 som følge av en høyere andel rabatterte abonnementer Annonseinntekter redusert med 4 % i 2002 sammenlignet med 2001 – bedre enn utvikling i totalannonsemarkedet forøvrig 13

14 Nordens største avis og beste driftsresultat noensinne
Opprettholder sin sterke posisjon vis-à-vis Expressen/GT/Kvällsposten Opplaget på hverdager på , utgjør en økning på eksemplarer fra 2001 Gap vs. Expressen ved utgangen av året: eksemplarer Opplagsinntektene økt fra SEK i 2001 til SEK i 2002 Annonseinntektene 6 % høyere i 2002 sammenlignet med 2001, bl.a. grunnet høyere snittpris på annonsene Aftonbladet.se befester sin lederposisjon – flere besøk enn de øvrige største nyhetsnettsidene tilsammen 14

15 Fortsatt positiv utvikling og bedret kostnadsdekning i alle land
20 Minutter totalt er nå Europas 8. mest leste avis med ca. 3 mill. daglige lesere Totalopplag på 1,25 mill. eksemplarer På tross av svake annonsemarkeder i hele Europa viser 20 Min sterk vekst i inntekter og markedsandeler i alle tre land Schibsteds andel av resultatet NOK -20 mill. i 4. kvartal og NOK -117 mill. for året 2002 sammenlignet med NOK -41 mill. og NOK -154 mill. i tilsvarende perioder i 2001 APAX investerte i prosjektet til en overkurs og har i den forbindelse en nedsidebeskyttelse Strukturelle endringer i løpet av 2003 ikke usannsynlig 15

16 Resultatutvikling i Estland 1998 - 2002
Tall i EEK mill. 16

17 Driftsresultat (EBITA) TV/Film & Forlag
1) Tall i NOK mill. 2) Tall i SEK mill. 4. kvartal 2002 2001 Pr Metronome 2) 8 17 15 34 Sandrew Metronome 2) *) 38 37 51 Forlag 1) 20 16 19 TV 2 1) **) 143 49 208 125 *) Tallene er for Sandrew Metronome konsern. Schibsteds eierandel er 50 %. **) Tallene gjelder TV 2 konsern. Schibsteds eierandel er 33,3 % 17

18 Bedret nordisk markedsposisjon for Metronome-selskapene i et tungt marked for TV/film-produksjon
Omsetningen opp 5,6 % i 2002 i forhold til året før – hovedsakelig pga. oppkjøp av European Film Group (reklamefilm) årsskiftet 2001/2002 Metronome-vekst innen TV-produksjon i Sverige, men tilbakegang i Norge og Danmark – reklamefilm-produksjon svak i hele Skandinavia i 2002 Avvikling av produksjonsselskap for digitalt innhold belaster regnskapet i 2002 med SEK 11 mill. Forventning om en viss bedring i TV-produksjonsmarkedet i Norden i 2003 18

19 Video- og DVD-distribusjon i sterk vekst i Norden – men svakt kino-år svekker resultatet for Sandrew Metronome Omsetningsvekst på 12,5 % i 2002 til SEK mill. Vekst i 2002 innen video og DVD, og med god inntjening – DVD vokser kraftig, Sandrew Metronome med ca. 20 % av markedet i Norden i 2002 Svært få publikumssuksesser på kino – med ett markant unntak - gav underskudd på kinodriften i årets tre første kvartaler Sterkt 4. kvartal med ”Harry Potter og mysteriekammeret”, sett av 2,4 mill. kinogjengere i de nordiske land ved utgangen av 2002 Morten Kongrød (44) med bakgrunn fra Schibsted ansatt som ny konsernsjef i Sandrew Metronome fra 1. mars 2003 19

20 Forlag Rekordresultat for Schibsteds forlagsselskaper
Forlag leverte samlet sitt beste årsresultat noensinne i 2002: NOK 34 mill. mot NOK 19 mill. i 2001 Omsetningsvekst på 5,7 % til NOK 339 mill. - driftsmargin på 10,1 %, opp fra 5,9 % i 2001 Forventer fortsatt vekst og god lønnsomhet ved hjelp av rendyrking av nisjer innen forleggeriet og utvidet samarbeid mellom de eksisterende selskapsenhetene 20

21 TV Et av de beste år i TV 2s historie
TV 2 Gruppen med driftsinntekter på NOK mill. i 2002, en økning på 3,9 % fra året før Driftsmargin for året på 13,3 % Resultat etter skatt for 2002 på NOK 166 mill. mot NOK -29 mill. i 2001 Rekordhøye reklameinntekter i 4. kvartal Betydelig bedring i datterselskaper Høyeste gjennomsnittlig seermarkedsandel noensinne: 32,2 % Positiv snuoperasjon og utvikling i TVNorge God annonsetilgang i begynnelsen av 2003 21

22 Driftsresultat Schibstedkonsernet
GW = Goodwill 22

23 Annonseutvikling - Papiraviser
1) Spaltemeter 2) SEK mill. 23

24 Utvikling i eiendoms- og stillingsmarkedet (rullerende 12 mndr.)
24

25 Kostnadsutvikling 2002 - sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001
Tall i NOK mill. Endring kostnader 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal pr Svenska Dagbladet -28 -18 -31 -32 -110 Aftenposten inkl. avis1 * -33 -26 -35 -127 Øvrige, ekskl. TV/Film -55 -22 -5 -113 Total eff. prod.- og lønnsomhetsprogr. -94 -99 -86 -72 -350 Valutaeffekter SEK (SvD) -16 -14 -13 -56 TV/Film ** 27 64 15 50 Schibsted Totalt -83 -49 -84 -141 -356 * Proforma resultat for Aftenposten-konsernet inkl. andel av resultat Schibsted Trykk ** Kjøp av European Film Group 2. halvår 2001 25

26 Schibsted-avisenes nettaktiviteter
FINN Norge er inkludert i tallene 1) Inkluderer alle kostnader utenom redaksjonelt innhold 26

27 Tilknyttede selskaper
Schibsteds andel: 27

28 20 Minutter – proforma 1) – Tilknyttet selskap
1) Konsolidering av Schibsteds totale investering i 20 Minutter. Schibsteds eierandel i 20 Min Holding AG og 20 Minutes France SAS er 41%. 28

29 Finansielle nøkkeltall
1) Ikke omregnet iht. ny klassifisering av driftsresultat 1997 2) Rentebærende gjeld 29

30 Finansielle poster 30

31 Kontantstrøm / Investeringer
31

32 Utvikling netto rentebærende gjeld
32

33 Balanse 33

34 Balanse 34

35 Fremtidsutsikter Fokus på forbedring av kjernevirksomheten samt posisjonere for mulige strukturendringer i bransjen Finansiell fleksibilitet betydelig bedret Planlegger ut fra svake annonsemarkeder i 2003 Forventer at VG og Aftonbladet opprettholder sine klare lederposisjoner på det norske og svenske løssalgsmarkedet Svenska Dagbladet med fortsatt opplagsvekst Positiv utvikling i Eesti Meedia og 20 Minutter fortsetter Selskaper innen TV/Film-området ventes å opprettholde sine markedsposisjoner – utsiktene for 2003 er noe bedre enn året før 35

36 Vedlegg 36

37 Opplagsutvikling Tall i NOK mill. Tall i SEK mill. 37

38 Driftsresultat GW: Goodwill 38

39 Kontantstrøm 39

40 Avis – Driftsresultat GW: Goodwill 40

41 Driftsresultat Proforma resultat for Aftenposten-konsernet inkl. andel av resultat Schibsted Trykk. 41

42 Annonseinntekter pr. marked
42

43 Annonseinntekter - Stilling og Eiendom
4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 43

44 Driftsresultat 44

45 Driftsresultat Resultatet inkluderer VG AS, VG Multimedia AS og Avisretur AS 45

46 Driftsresultat Resultat for Aftonbladet-konsernet 46

47 Driftsresultat Resultat for Svenska Dagbladet-konsernet 47

48 Driftsresultat 48

49 Annonseutvikling regionaviser
1) Spaltemeter 49

50 Driftsresultat Estland
GW: Goodwill 50

51 Driftsresultat Estland
GW: Goodwill Valutakurs NOK / EEK , ,45 51

52 Driftsresultat - TV / Film
GW: Goodwill 52

53 Driftsresultat Driftsresultatet er for Metronome konsern. 100% inngår i konsernregnskapet. Schibsteds eierandel er 65%. 53

54 Driftsresultat Driftsresultatet er for Sandrew Metronome konsern. Schibsteds eierandel er 50%. 54

55 Driftsresultat TV Gruppen
Tallene gjelder TV 2 Gruppen (konsern). Schibsteds eierandel er 33,3%. 55

56 Driftsresultat - Forlag
GW: Goodwill 56

57 Positive resultater på månedsbasis i 4. kvartal i Spania og Sveits
daglige lesere (anslag per 4. kvartal er , bare Blick er større) Unik leserstruktur: 55 % av leserene er i aldersgruppen år Inntektsvekst på 27 % fra 2001 til 2002 (mens markedet har falt %) Nest største internettavis i Sveits med 14 mill. månedlige sidevisninger Usikkerhet forbundet med TAMedias planer om lansering av konkurrent i mars 2003 Spania: Vekst i annonseinntektene på 68 % fra 2001 til 2002 i et fallende marked Økte priser samt noe økt annonsemarkedsandel (volum) fra 4 % i 2001 til 5 % i 2002 Metro like store i lesertall som 20 Minutos i Spania, men 20 Min vokser raskere Kun El Pais og El Mundo er større enn 20 Min / Metro 57

58 Kostnadsdekning i Paris på ca. 50 % i 4. kvartal
Lesertall på gjør 20 Minutes til nest største avis i Paris-regionen (Metro: lesere) 20 Minutes er største avis i Paris-regionen i aldersgruppen 15-34 God inntektsvekst gjennom 3. og 4. kvartal. God tilvekst av store merkevareannonsører Lesertallene forventes å stabilisere seg utover 2003, mens trenden i inntektsvekst vil å holde seg 58

59 Markedet Latvia/Litauen Norge Polen Innbyggere (ca.) Sverige
Schibsted Telecom - mobile tjenester Polen Pol-Nordica Publishing - forlag Innbyggere (ca.) Norge: 4.5 mill. Sverige: 8.9 mill. Danmark: 5.3 mill. Sveits (tysk): 4 mill. Paris: 10 mill. Madrid: 5.2 mill. Barcelona: 2.5 mill. Estland: 1.4 mill. Norge VG – største avis Aftenposten – ledende morgenavis Sandrew Metronome – filmdistribusjon/produksjon Scanpix – billedbyrå TV 2 – største kommersielle TV-kanal Finn.no – rubrikkportal Bokkilden – internettbokhandel Schibsted Telecom – mobile tjenester Chr. Schibsted Forlag – forlag Bladkompaniet – forlag Sverige Aftonbladet - største avis Svenska Dagbladet – ledende morgenavis Metronome – tv/film produksjon Danmark/Finland Sandrew Metronome- film distribusjon/produksjon Sveits/Spania/Frankrike 20 Min – gratisavis Estland Eesti Meedia – medieselskap Kanal 2 – ledende kommersiell TV-kanal                  

60 Schibsteds historie 1839 Chr. Schibsted Forlag grunnlagt
1860 Christiania Adresseblad lansert i Oslo – omdøpt til Aftenposten i 1861 1966 Overtakelse av VG 1989 Reorganisering fra privat selskap til aksjeselskap og konsern 1992 Notering på Oslo Børs 1992 De første investeringer innen TV og film 1995 De første investeringer innen Internett og nye medier 1995 De første investeringer i Kanal 2 1996 Kjøp av Aftonbladet 1998 Kjøp av Svenska Dagbladet 1998 Investering i Eesti Meedia Group 1999 Gratisaviskonseptet 20 Minutter lanseres 60

61 Key statistics Schibsted’s newspapers - daily readership: 8.3 million1) / daily circulation: more than 3 million1) VG – / Aftenposten – / Aftonbladet – / Svenska Dagbladet – / Estonia – / Minutes Paris / 20 Minuten Swiss – )/ Minutos Spain – ) / Schibsted’s websites - unique visitors January 2003: 13.6 million Daily newspaper reach Penetration rates Internet/mobile Sweden 88% Norway Internet 72% Norway 86% Norway mobile 85% Germany 78% Sweden Internet 71% Estonia 68% Sweden mobile 84% Spain 36% France 33% USA 57% Source: Gallup, Statistisk Sentralbyrå, Statistiska Centralbyrån, World Press Trends 2002, company statistics 1) incl. regional newspapers 2) Schibsted’s estimates 61

62 Internet activities Aftenposten Multimedia 100% VG Multimedia 100%
Aftonbladet Nya Medier 100% Svenska Dagbladet Nya Medier 99% Eesti Meedia % Schibsted Telecom 100% Bokkilden 100% European Media Ventures* 100% BiljettDirekt Ticnet AB Startsiden AS Crossroads AB Hugin AS Basefarm AS Skiinfo AS Datek Wireless AS Safetel ASA Web Game Corporation Acta Holding ASA Strukturkapital AS Ekonomi 24 AB Lensway AB Lovesearch AB Ingo AB Mediafabriken AB Sweden United AB Future House AS *EMV listed companies are minority owned companies/financial investments 62

63 Development of the largest online classifieds Norway
* No official statistics released in Q1 and Q2 2001 Source: Gallup - figures in 1000 – unique visitors monthly ( calculated) 63

64 Development of the largest online newspapers in Norway
VG Dagbladet Aftenposten Nettavisen Source: Gallup - figures in 1000 – unique visitors monthly ( calculated) 64

65 Unique visitors at Schibsted (partially) owned sites Jan 2003
Newspapers Other VG.no Aftenposten Aftonbladet.se ) Svenska Dagbladet.se Adresseavisen.no Bergens Tidende.no Stavanger Aftenblad.no 20Minuten.ch 20Minutos.es ) 20Minutes.fr TV2.no Nettavisen FINN.no Ticnet.se ) Bokkilden ABC Startsiden Total: Please note that there is a certain overlap between the sites. Schibsted partially owned sites are included 100%. 1) Figure as of December )Schibsted’s estimates 3)Calculated Source: Gallup, WIS 65

66 Norway – top list unique visitors Jan. 2003
Source: Gallup – figures in 1000 66

67 Aftonbladet – unique visitors (monthly)
Source: WIS - figures in 1000 67

68 VG - Unique visitors (monthly)
Source: Gallup - figures in ( average & calculated) 68

69 Aftenposten - Unique visitors (monthly)
Source: Gallup - figures in 1000 including ( average & calculated) 69

70 FINN - unique visitors (monthly)
Source: Gallup - figures in 1000 70

71 Web Addresses www.schibsted.no
ww.sandrewmetronome.se European Media Venture’s companies: www-swedenunited.com

72

73 Schibsteds 10 største aksjonærer
Antall utestående aksjer¹: Antall aksjonærer: Utenlandsandel: ,99% ¹ Herav aksjer i eget eie 73

74 Investorinformasjon Besøk Schibsteds hjemmesider: www.schibsted.no
Registrering av abonnement på pressemeldinger Stein Yndestad, Finansdirektør Elisabeth Blom Tindlund, Investor Relations Officer Tel: 74


Laste ned ppt "Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google