Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR

2 Årsresultat 2002 2 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Virksomhetsområdene Gjennomgang av resultat Fremtidsutsikter

3 Årsresultat 2002 3 Ambisiøse mål for 2002 innfridd Driftsmargin (EBITA) i 2002 på 7 % på tross av journaliststreiken i 2. kvartal og et svakt annonsemarked Forbedret finansiell fleksibilitet Netto rentebærende gjeld betydelig redusert Opprettholdt og bedret markedsposisjon i offline og online markeder

4 Årsresultat 2002 4 Hovedpunkter Ytterligere resultatforbedrende tiltak i Aftenposten iverksatt Salg av eiendommer i Akersgaten til en samlet verdi av NOK 370 mill. Gode resultater for løssalgsavisene som følge av sterke opplagstall Aftonbladet og Svenska Dagbladet med forbedrede konkurranseposisjoner

5 Årsresultat 2002 5 Hovedpunkter 20 Minutter med positive resultater på månedsbasis i 4. kvartal i Spania og Sveits Betydelig resultatforbedring for nettaktivitetene (inkl. Finn.no) TV 2 med et av de beste år i kanalens historie Styrets forslag til utbytte: NOK 2,- pr. aksje Virksomhetsstyring (Corporate Governance)

6 Årsresultat 2002 6 Nøkkeltall Tall i NOK mill. 4. kvartal 2002 4. kvartal 2001 Pr. 31.12. 2002 Pr. 31.12. 2001 Driftsinntekter2 0552 0777 8727 972 Driftsresultat (EBITA) 13617549 272 Res. f. skatt115(105)329(387) Res. e. skatt76(58)198(423) EPS1,10(0,87)2,87(6,28)

7 Årsresultat 2002 7 Driftsresultat (EBIT) Avis 1) Tall i NOK mill. 2) Tall i SEK mill. 4. kvartal 2002 4. kvartal 2001 Pr. 31.12. 2002 Pr. 31.12. 2001 Aftenposten 1) (23)(38)38(17) VG 1) 5931270265 SvD 2) (3)(60)(50)(232) Aftonbladet 2) 363816498

8 Årsresultat 2002 8 Produktivitets- og lønnsomhetsprogram gjennomført i en vanskelig markedssituasjon Annonseinntekter i 2002 var ned 10 % sammenlignet med 2001 Markedet for eiendomsannonser er fortsatt meget sterkt og veier delvis opp for det svake stillingsmarkedet Flytting til mer kostnadseffektive lokaler i Biskop Gunnerus gt. 14 gir ny giv Opplag i 2002 på 263.016 eksemplarer på hverdager, en økning på 384 eksemplarer sammenlignet med 2001 avis1 med et driftsresultat i 2002 på NOK -22 mill, en bedring på NOK 19 mill. fra 2001

9 Årsresultat 2002 9 Ytterligere resultatforbedrende tiltak i Aftenposten iverksatt Lønnsomhetsforbedring på NOK 200 mill., hvorav NOK 160 mill. er knyttet til kostnadsreduserende tiltak Resultatforbedring i 2003 på NOK 80-90 mill. ekskl. inflasjon Reduksjon av ytterligere 100 ansatte

10 Årsresultat 2002 10 Salg av eiendom til Entra Eiendom til en samlet verdi av NOK 370 mill. Netto gevinst på ca. NOK 80 mill. Årlig forbedring i resultat før skatt for konsernet på ca. NOK 30 mill, hovedsaklig pga reduserte lokalkostnader for Aftenposten Entra Eiendom overtar også Schibsted Drift AS til bokførte verdier med ca. 30 ansatte Frigjør ca. 10.000 m 2 Eiendom

11 Årsresultat 2002 11 Driftsmargin (EBIT) på 24 % for 2002 og økende Driftsresultat på NOK 11 mill. i 4. kvartal og NOK 25 mill. for året 2002 mot NOK -4 mill. og NOK -6 mill. i tilsvarende perioder året før Driftsinntektene økt med 95 % i 4. kvartal og 64 % for året sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 Markedsposisjonen styrket i alle områder Etablering av selskapet FinnTech i samarbeid med engelske Daily Mail General Trust i 4. kvartal

12 Årsresultat 2002 12 Befester markedsposisjonen med et rekordopplag i 2002 på 390.510 eksemplarer Dobbelt så stor som konkurrenten Nedgang i annonseinntekter på 9 % i 2002 sammenlignet med året før Driftskostnader redusert for 4. kvartal og året sammenlignet med 2001 – sterk kostnadskontroll Prisøkning fra 1. november for ukedagene mandag til fredag VG Multimedia med fortsatt sterk trafikkutvikling og bedrede resultater

13 Årsresultat 2002 13 Betydelig reduserte kostnader samtidig som markedsposisjonen forbedres Lavere kostnadsnivå etablert - driftskostnader ned SEK 43 mill. i 4. kvartal og SEK 136 mill. pr. 4. kvartal (ekskl. engangskostnader) sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 Opplag på hverdager 184.600, en økning på 11.655 eksemplarer i forhold til 2001 Kraftig økning i opplagsinntekter i 4. kvartal fra SEK 77 mill. i 2001 til SEK 87 mill. i 2002 Opplagsinntekter kun marginalt økt for året 2002 som følge av en høyere andel rabatterte abonnementer Annonseinntekter redusert med 4 % i 2002 sammenlignet med 2001 – bedre enn utvikling i totalannonsemarkedet forøvrig

14 Årsresultat 2002 14 Nordens største avis og beste driftsresultat noensinne Opprettholder sin sterke posisjon vis-à-vis Expressen/GT/Kvällsposten Opplaget på hverdager på 435.900, utgjør en økning på 34.400 eksemplarer fra 2001 Gap vs. Expressen ved utgangen av året: 87.000 eksemplarer Opplagsinntektene økt fra SEK 1 364 i 2001 til SEK 1 451 i 2002 Annonseinntektene 6 % høyere i 2002 sammenlignet med 2001, bl.a. grunnet høyere snittpris på annonsene Aftonbladet.se befester sin lederposisjon – flere besøk enn de øvrige største nyhetsnettsidene tilsammen

15 Årsresultat 2002 15 Fortsatt positiv utvikling og bedret kostnadsdekning i alle land 20 Minutter totalt er nå Europas 8. mest leste avis med ca. 3 mill. daglige lesere Totalopplag på 1,25 mill. eksemplarer På tross av svake annonsemarkeder i hele Europa viser 20 Min sterk vekst i inntekter og markedsandeler i alle tre land Schibsteds andel av resultatet NOK -20 mill. i 4. kvartal og NOK -117 mill. for året 2002 sammenlignet med NOK -41 mill. og NOK -154 mill. i tilsvarende perioder i 2001 APAX investerte i prosjektet til en overkurs og har i den forbindelse en nedsidebeskyttelse Strukturelle endringer i løpet av 2003 ikke usannsynlig

16 Årsresultat 2002 16 Tall i EEK mill. Resultatutvikling i Estland 1998 - 2002

17 Årsresultat 2002 17 Driftsresultat (EBITA) TV/Film & Forlag 1) Tall i NOK mill. 2) Tall i SEK mill. 4. kvartal 2002 4. kvartal 2001 Pr. 31.12. 2002 Pr. 31.12. 2001 Metronome 2) 8171534 Sandrew Metronome 2) *) 3837 51 Forlag 1) 20163419 TV 2 1) **) 14349208125 *) Tallene er for Sandrew Metronome konsern. Schibsteds eierandel er 50 %. **) Tallene gjelder TV 2 konsern. Schibsteds eierandel er 33,3 %

18 Årsresultat 2002 18 Bedret nordisk markedsposisjon for Metronome-selskapene i et tungt marked for TV/film-produksjon Omsetningen opp 5,6 % i 2002 i forhold til året før – hovedsakelig pga. oppkjøp av European Film Group (reklamefilm) årsskiftet 2001/2002 Metronome-vekst innen TV-produksjon i Sverige, men tilbakegang i Norge og Danmark – reklamefilm-produksjon svak i hele Skandinavia i 2002 Avvikling av produksjonsselskap for digitalt innhold belaster regnskapet i 2002 med SEK 11 mill. Forventning om en viss bedring i TV-produksjonsmarkedet i Norden i 2003

19 Årsresultat 2002 19 Video- og DVD-distribusjon i sterk vekst i Norden – men svakt kino-år svekker resultatet for Sandrew Metronome Omsetningsvekst på 12,5 % i 2002 til SEK 1.270 mill. Vekst i 2002 innen video og DVD, og med god inntjening – DVD vokser kraftig, Sandrew Metronome med ca. 20 % av markedet i Norden i 2002 Svært få publikumssuksesser på kino – med ett markant unntak - gav underskudd på kinodriften i årets tre første kvartaler Sterkt 4. kvartal med ”Harry Potter og mysteriekammeret”, sett av 2,4 mill. kinogjengere i de nordiske land ved utgangen av 2002 Morten Kongrød (44) med bakgrunn fra Schibsted ansatt som ny konsernsjef i Sandrew Metronome fra 1. mars 2003

20 Årsresultat 2002 20 Forlag Rekordresultat for Schibsteds forlagsselskaper Forlag leverte samlet sitt beste årsresultat noensinne i 2002: NOK 34 mill. mot NOK 19 mill. i 2001 Omsetningsvekst på 5,7 % til NOK 339 mill. - driftsmargin på 10,1 %, opp fra 5,9 % i 2001 Forventer fortsatt vekst og god lønnsomhet ved hjelp av rendyrking av nisjer innen forleggeriet og utvidet samarbeid mellom de eksisterende selskapsenhetene

21 Årsresultat 2002 21 TV Et av de beste år i TV 2s historie TV 2 Gruppen med driftsinntekter på NOK 1.561 mill. i 2002, en økning på 3,9 % fra året før Driftsmargin for året på 13,3 % Resultat etter skatt for 2002 på NOK 166 mill. mot NOK -29 mill. i 2001 Rekordhøye reklameinntekter i 4. kvartal Betydelig bedring i datterselskaper Høyeste gjennomsnittlig seermarkedsandel noensinne: 32,2 % Positiv snuoperasjon og utvikling i TVNorge God annonsetilgang i begynnelsen av 2003

22 Årsresultat 2002 22 GW = Goodwill Driftsresultat Schibstedkonsernet

23 Årsresultat 2002 23 Annonseutvikling - Papiraviser 1) Spaltemeter 2) SEK mill.

24 Årsresultat 2002 24 Utvikling i eiendoms- og stillingsmarkedet (rullerende 12 mndr.)

25 Årsresultat 2002 25 Kostnadsutvikling 2002 - sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 * Proforma resultat for Aftenposten-konsernet inkl. andel av resultat Schibsted Trykk ** Kjøp av European Film Group 2. halvår 2001 Tall i NOK mill.Endring kostnader 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartalpr. 31.12 Svenska Dagbladet-28-18-31-32-110 Aftenposten inkl. avis1 *-33-26-33-35-127 Øvrige, ekskl. TV/Film-33-55-22-5-113 Total eff. prod.- og lønnsomhetsprogr.-94-99-86-72-350 Valutaeffekter SEK (SvD)-16-14-13 -56 TV/Film **276415-5650 Schibsted Totalt-83-49-84-141-356

26 Årsresultat 2002 26 Schibsted-avisenes nettaktiviteter FINN Norge er inkludert i tallene 1) Inkluderer alle kostnader utenom redaksjonelt innhold

27 Årsresultat 2002 27 Tilknyttede selskaper Schibsteds andel:

28 Årsresultat 2002 28 20 Minutter – proforma 1) – Tilknyttet selskap 1) Konsolidering av Schibsteds totale investering i 20 Minutter. Schibsteds eierandel i 20 Min Holding AG og 20 Minutes France SAS er 41%.

29 Årsresultat 2002 29 Finansielle nøkkeltall 1) Ikke omregnet iht. ny klassifisering av driftsresultat 1997 2) Rentebærende gjeld

30 Årsresultat 2002 30 Finansielle poster

31 Årsresultat 2002 31 Kontantstrøm / Investeringer

32 Årsresultat 2002 32 Utvikling netto rentebærende gjeld

33 Årsresultat 2002 33 Balanse

34 Årsresultat 2002 34 Balanse

35 Årsresultat 2002 35 Fremtidsutsikter Fokus på forbedring av kjernevirksomheten samt posisjonere for mulige strukturendringer i bransjen Finansiell fleksibilitet betydelig bedret Planlegger ut fra svake annonsemarkeder i 2003 Forventer at VG og Aftonbladet opprettholder sine klare lederposisjoner på det norske og svenske løssalgsmarkedet Svenska Dagbladet med fortsatt opplagsvekst Positiv utvikling i Eesti Meedia og 20 Minutter fortsetter Selskaper innen TV/Film-området ventes å opprettholde sine markedsposisjoner – utsiktene for 2003 er noe bedre enn året før

36 Årsresultat 2002 36 Vedlegg

37 Årsresultat 2002 37 Opplagsutvikling a)Tall i NOK mill. b)Tall i SEK mill.

38 Årsresultat 2002 38 Driftsresultat GW: Goodwill

39 Årsresultat 2002 39 Kontantstrøm

40 Årsresultat 2002 40 Avis – Driftsresultat GW: Goodwill

41 Årsresultat 2002 41 Driftsresultat Proforma resultat for Aftenposten-konsernet inkl. andel av resultat Schibsted Trykk.

42 Årsresultat 2002 42 Annonseinntekter pr. marked

43 Årsresultat 2002 43 Annonseinntekter - Stilling og Eiendom 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal

44 Årsresultat 2002 44 Driftsresultat

45 Årsresultat 2002 45 Driftsresultat Resultatet inkluderer VG AS, VG Multimedia AS og Avisretur AS

46 Årsresultat 2002 46 Driftsresultat Resultat for Aftonbladet-konsernet

47 Årsresultat 2002 47 Driftsresultat Resultat for Svenska Dagbladet-konsernet

48 Årsresultat 2002 48 Driftsresultat

49 Årsresultat 2002 49 Annonseutvikling regionaviser 1) Spaltemeter

50 Årsresultat 2002 50 Driftsresultat Estland GW: Goodwill

51 Årsresultat 2002 51 Driftsresultat Estland GW: Goodwill Valutakurs NOK / EEK 48,00 51,45

52 Årsresultat 2002 52 Driftsresultat - TV / Film GW: Goodwill

53 Årsresultat 2002 53 Driftsresultatet er for Metronome konsern. 100% inngår i konsernregnskapet. Schibsteds eierandel er 65%. Driftsresultat

54 Årsresultat 2002 54 Driftsresultatet er for Sandrew Metronome konsern. Schibsteds eierandel er 50%. Driftsresultat

55 Årsresultat 2002 55 Tallene gjelder TV 2 Gruppen (konsern). Schibsteds eierandel er 33,3%. Driftsresultat TV Gruppen

56 Årsresultat 2002 56 Driftsresultat - Forlag GW: Goodwill

57 Årsresultat 2002 57 Positive resultater på månedsbasis i 4. kvartal i Spania og Sveits Sveits: 526.000 daglige lesere (anslag per 4. kvartal er 650.000, bare Blick er større) Unik leserstruktur: 55 % av leserene er i aldersgruppen 14-34 år Inntektsvekst på 27 % fra 2001 til 2002 (mens markedet har falt 25-30 %) Nest største internettavis i Sveits med 14 mill. månedlige sidevisninger Usikkerhet forbundet med TAMedias planer om lansering av konkurrent i mars 2003 Spania: Vekst i annonseinntektene på 68 % fra 2001 til 2002 i et fallende marked Økte priser samt noe økt annonsemarkedsandel (volum) fra 4 % i 2001 til 5 % i 2002 Metro like store i lesertall som 20 Minutos i Spania, men 20 Min vokser raskere Kun El Pais og El Mundo er større enn 20 Min / Metro

58 Årsresultat 2002 58 Kostnadsdekning i Paris på ca. 50 % i 4. kvartal Lesertall på 1.260.000 gjør 20 Minutes til nest største avis i Paris-regionen (Metro: 969.000 lesere) 20 Minutes er største avis i Paris-regionen i aldersgruppen 15-34 God inntektsvekst gjennom 3. og 4. kvartal. God tilvekst av store merkevareannonsører Lesertallene forventes å stabilisere seg utover 2003, mens trenden i inntektsvekst vil å holde seg

59 Markedet Latvia/Litauen Schibsted Telecom - mobile tjenester Polen Pol-Nordica Publishing - forlag Innbyggere (ca.) Norge: 4.5 mill. Sverige: 8.9 mill. Danmark: 5.3 mill. Sveits (tysk): 4 mill. Paris: 10 mill. Madrid: 5.2 mill. Barcelona: 2.5 mill. Estland: 1.4 mill. Norge VG – største avis Aftenposten – ledende morgenavis Sandrew Metronome – filmdistribusjon/produksjon Scanpix – billedbyrå TV 2 – største kommersielle TV-kanal Finn.no – rubrikkportal Bokkilden – internettbokhandel Schibsted Telecom – mobile tjenester Chr. Schibsted Forlag – forlag Bladkompaniet – forlag Sverige Aftonbladet - største avis Svenska Dagbladet – ledende morgenavis Sandrew Metronome – filmdistribusjon/produksjon Metronome – tv/film produksjon Schibsted Telecom – mobile tjenester Danmark/Finland Sandrew Metronome- film distribusjon/produksjon Sveits/Spania/Frankrike 20 Min – gratisavis Estland Eesti Meedia – medieselskap Kanal 2 – ledende kommersiell TV-kanal

60 Årsresultat 2002 60 Schibsteds historie 1839Chr. Schibsted Forlag grunnlagt 1860Christiania Adresseblad lansert i Oslo – omdøpt til Aftenposten i 1861 1966 Overtakelse av VG 1989Reorganisering fra privat selskap til aksjeselskap og konsern 1992Notering på Oslo Børs 1992 De første investeringer innen TV og film 1995De første investeringer innen Internett og nye medier 1995De første investeringer i Kanal 2 1996 Kjøp av Aftonbladet 1998 Kjøp av Svenska Dagbladet 1998 Investering i Eesti Meedia Group 1999 Gratisaviskonseptet 20 Minutter lanseres

61 Årsresultat 2002 61 Key statistics Schibsted’s newspapers - daily readership: 8.3 million 1) / daily circulation: more than 3 million 1) VG – 1 400 000 / 390 510Aftenposten – 738 000 / 263 016 Aftonbladet – 1 438 000 / 435 900Svenska Dagbladet – 454 000/ 184 600 Estonia – 600 000 / 172 000 20 Minutes Paris - 1 260 000 / 450 000 20 Minuten Swiss – 650 000 2) /320 00020 Minutos Spain – 1 039 000 2) / 500 000 Schibsted’s websites - unique visitors January 2003: 13.6 million Daily newspaper reachPenetration rates Internet/mobile Sweden88%Norway Internet 72% Norway86%Norway mobile 85% Germany78%Sweden Internet 71% Estonia 68%Sweden mobile 84% Spain 36% France33% USA 57% Source: Gallup, Statistisk Sentralbyrå, Statistiska Centralbyrån, World Press Trends 2002, company statistics 1) incl. regional newspapers 2) Schibsted’s estimates

62 Årsresultat 2002 62 Aftenposten Multimedia 100% VG Multimedia 100% Aftonbladet Nya Medier 100% Svenska Dagbladet Nya Medier 99% Eesti Meedia 93% Schibsted Telecom 100% Bokkilden 100% European Media Ventures* 100% *EMV listed companies are minority owned companies/financial investments BiljettDirekt Ticnet AB Startsiden AS Crossroads AB Hugin AS Basefarm AS Skiinfo AS Datek Wireless AS Safetel ASA Web Game Corporation Acta Holding ASA Strukturkapital AS Ekonomi 24 AB Lensway AB Lovesearch AB Ingo AB Mediafabriken AB Sweden United AB Future House AS Internet activities

63 Årsresultat 2002 63 Development of the largest online classifieds Norway * No official statistics released in Q1 and Q2 2001 Source: Gallup - figures in 1000 – unique visitors monthly (1999-2001 calculated)

64 Årsresultat 2002 64 VG Dagbladet Nettavisen Aftenposten Development of the largest online newspapers in Norway Source: Gallup - figures in 1000 – unique visitors monthly (1996-2001 calculated)

65 Årsresultat 2002 65 Unique visitors at Schibsted (partially) owned sites Jan 2003 TV2.no 512 000 Nettavisen1 039 000 FINN.no 660 000 Ticnet.se 150 000 3) Bokkilden 74 000 ABC Startsiden 2 043 000 4 478 000 VG.no2 037 000 Aftenposten 1 247 000 Aftonbladet.se3 966 000 1) Svenska Dagbladet.se 517 000 Adresseavisen.no Bergens Tidende.no 587 000 Stavanger Aftenblad.no 20Minuten.ch 20Minutos.es 770 000 2) 20Minutes.fr 9 124 000 Total: 13 602 000 Other Please note that there is a certain overlap between the sites. Schibsted partially owned sites are included 100%. 1) Figure as of December 2002 2 )Schibsted’s estimates 3) Calculated Source: Gallup, WIS Newspapers

66 Årsresultat 2002 66 Norway – top list unique visitors Jan. 2003 Source: Gallup – figures in 1000

67 Årsresultat 2002 67 Aftonbladet – unique visitors (monthly) Source: WIS - figures in 1000

68 Årsresultat 2002 68 VG - Unique visitors (monthly) Source: Gallup - figures in 1000 (1998-2001 average & calculated)

69 Årsresultat 2002 69 Aftenposten - Unique visitors (monthly) Source: Gallup - figures in 1000 including www.oslopuls.no (1998-2001 average & calculated)

70 Årsresultat 2002 70 FINN - unique visitors (monthly) Source: Gallup - figures in 1000

71 Web Addresses www.schibsted.no www.tv2.no www.nettavisen.no ww.sandrewmetronome.se www.sandrewmetronome.dk www.sandrewmetronome.no www.sandrewmetronome.fi www.kinopalatsi.fi www.metronome.se www.meterfilm.se www.mekano.se www.mekaniken.se www.filmlance.se www.rubicontv.no www.nordicent.no www.moland.com www.metronome.dk www.bsl.dk www.bullet.dk www.metronome.fi www.witit.se www.europeanfilmgroup.com www.bigbrother.no www.svenskaforlaget.com www.schibsted-forlag.no www.sch-ib.no www.bladkompaniet.no www.dinepenger.no www.inpoc.com www.bokkilden.no www.primetime.net www.dagensmedisin.no www.tique.no European Media Venture’s companies: www.skiinfo.no www.ticnet.se www.ticnet.no www.startsiden.no www.huginonline.no www.datek.no www.basefarm.no www.safetel.no www.yabet.com www.acta.no www.crossroads.se www.lovesearch.com www.ekonomi24.se www.lensway.se www.ingo.se www.mediafabriken.com www-swedenunited.com www.aftenposten.no www.finn.no www.mediearkivet.no www.oslopuls.no www.vg.no www.avis1.no www.aftonbladet.se www.mediearkivet.se www.svd.se www.postimees.ee www.sloleht.ee www.kroonika.ee www.kanal2.ee www.adresseavisen.no www.trondheimpuls.no www.bergens-tidende.no www.bergenpuls.no www.aftenbladet.no www.stavangerpuls.no www.fedrelandsvennen.no www.20min.ch www.20min.fr www.20minutos.es www.ntb.no www.scanpix.com www.picturegate.com www.tt.se

72

73 Årsresultat 2002 73 Schibsteds 10 største aksjonærer Antall utestående aksjer¹: 69 250 000 Antall aksjonærer: 5 429 Utenlandsandel: 38,99% ¹ Herav 1 133 000 aksjer i eget eie

74 Årsresultat 2002 74 Investorinformasjon Besøk Schibsteds hjemmesider: www.schibsted.no Registrering av abonnement på pressemeldinger Stein Yndestad, Finansdirektør stein.yndestad@schibsted.no Elisabeth Blom Tindlund, Investor Relations Officer elisabeth.blom.tindlund@schibsted.no Tel: +47 23106600


Laste ned ppt "Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google