Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR

2 Årsresultat Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Virksomhetsområdene Gjennomgang av resultat Fremtidsutsikter

3 Årsresultat Ambisiøse mål for 2002 innfridd Driftsmargin (EBITA) i 2002 på 7 % på tross av journaliststreiken i 2. kvartal og et svakt annonsemarked Forbedret finansiell fleksibilitet Netto rentebærende gjeld betydelig redusert Opprettholdt og bedret markedsposisjon i offline og online markeder

4 Årsresultat Hovedpunkter Ytterligere resultatforbedrende tiltak i Aftenposten iverksatt Salg av eiendommer i Akersgaten til en samlet verdi av NOK 370 mill. Gode resultater for løssalgsavisene som følge av sterke opplagstall Aftonbladet og Svenska Dagbladet med forbedrede konkurranseposisjoner

5 Årsresultat Hovedpunkter 20 Minutter med positive resultater på månedsbasis i 4. kvartal i Spania og Sveits Betydelig resultatforbedring for nettaktivitetene (inkl. Finn.no) TV 2 med et av de beste år i kanalens historie Styrets forslag til utbytte: NOK 2,- pr. aksje Virksomhetsstyring (Corporate Governance)

6 Årsresultat Nøkkeltall Tall i NOK mill. 4. kvartal kvartal 2001 Pr Pr Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) Res. f. skatt115(105)329(387) Res. e. skatt76(58)198(423) EPS1,10(0,87)2,87(6,28)

7 Årsresultat Driftsresultat (EBIT) Avis 1) Tall i NOK mill. 2) Tall i SEK mill. 4. kvartal kvartal 2001 Pr Pr Aftenposten 1) (23)(38)38(17) VG 1) SvD 2) (3)(60)(50)(232) Aftonbladet 2)

8 Årsresultat Produktivitets- og lønnsomhetsprogram gjennomført i en vanskelig markedssituasjon Annonseinntekter i 2002 var ned 10 % sammenlignet med 2001 Markedet for eiendomsannonser er fortsatt meget sterkt og veier delvis opp for det svake stillingsmarkedet Flytting til mer kostnadseffektive lokaler i Biskop Gunnerus gt. 14 gir ny giv Opplag i 2002 på eksemplarer på hverdager, en økning på 384 eksemplarer sammenlignet med 2001 avis1 med et driftsresultat i 2002 på NOK -22 mill, en bedring på NOK 19 mill. fra 2001

9 Årsresultat Ytterligere resultatforbedrende tiltak i Aftenposten iverksatt Lønnsomhetsforbedring på NOK 200 mill., hvorav NOK 160 mill. er knyttet til kostnadsreduserende tiltak Resultatforbedring i 2003 på NOK mill. ekskl. inflasjon Reduksjon av ytterligere 100 ansatte

10 Årsresultat Salg av eiendom til Entra Eiendom til en samlet verdi av NOK 370 mill. Netto gevinst på ca. NOK 80 mill. Årlig forbedring i resultat før skatt for konsernet på ca. NOK 30 mill, hovedsaklig pga reduserte lokalkostnader for Aftenposten Entra Eiendom overtar også Schibsted Drift AS til bokførte verdier med ca. 30 ansatte Frigjør ca m 2 Eiendom

11 Årsresultat Driftsmargin (EBIT) på 24 % for 2002 og økende Driftsresultat på NOK 11 mill. i 4. kvartal og NOK 25 mill. for året 2002 mot NOK -4 mill. og NOK -6 mill. i tilsvarende perioder året før Driftsinntektene økt med 95 % i 4. kvartal og 64 % for året sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 Markedsposisjonen styrket i alle områder Etablering av selskapet FinnTech i samarbeid med engelske Daily Mail General Trust i 4. kvartal

12 Årsresultat Befester markedsposisjonen med et rekordopplag i 2002 på eksemplarer Dobbelt så stor som konkurrenten Nedgang i annonseinntekter på 9 % i 2002 sammenlignet med året før Driftskostnader redusert for 4. kvartal og året sammenlignet med 2001 – sterk kostnadskontroll Prisøkning fra 1. november for ukedagene mandag til fredag VG Multimedia med fortsatt sterk trafikkutvikling og bedrede resultater

13 Årsresultat Betydelig reduserte kostnader samtidig som markedsposisjonen forbedres Lavere kostnadsnivå etablert - driftskostnader ned SEK 43 mill. i 4. kvartal og SEK 136 mill. pr. 4. kvartal (ekskl. engangskostnader) sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 Opplag på hverdager , en økning på eksemplarer i forhold til 2001 Kraftig økning i opplagsinntekter i 4. kvartal fra SEK 77 mill. i 2001 til SEK 87 mill. i 2002 Opplagsinntekter kun marginalt økt for året 2002 som følge av en høyere andel rabatterte abonnementer Annonseinntekter redusert med 4 % i 2002 sammenlignet med 2001 – bedre enn utvikling i totalannonsemarkedet forøvrig

14 Årsresultat Nordens største avis og beste driftsresultat noensinne Opprettholder sin sterke posisjon vis-à-vis Expressen/GT/Kvällsposten Opplaget på hverdager på , utgjør en økning på eksemplarer fra 2001 Gap vs. Expressen ved utgangen av året: eksemplarer Opplagsinntektene økt fra SEK i 2001 til SEK i 2002 Annonseinntektene 6 % høyere i 2002 sammenlignet med 2001, bl.a. grunnet høyere snittpris på annonsene Aftonbladet.se befester sin lederposisjon – flere besøk enn de øvrige største nyhetsnettsidene tilsammen

15 Årsresultat Fortsatt positiv utvikling og bedret kostnadsdekning i alle land 20 Minutter totalt er nå Europas 8. mest leste avis med ca. 3 mill. daglige lesere Totalopplag på 1,25 mill. eksemplarer På tross av svake annonsemarkeder i hele Europa viser 20 Min sterk vekst i inntekter og markedsandeler i alle tre land Schibsteds andel av resultatet NOK -20 mill. i 4. kvartal og NOK -117 mill. for året 2002 sammenlignet med NOK -41 mill. og NOK -154 mill. i tilsvarende perioder i 2001 APAX investerte i prosjektet til en overkurs og har i den forbindelse en nedsidebeskyttelse Strukturelle endringer i løpet av 2003 ikke usannsynlig

16 Årsresultat Tall i EEK mill. Resultatutvikling i Estland

17 Årsresultat Driftsresultat (EBITA) TV/Film & Forlag 1) Tall i NOK mill. 2) Tall i SEK mill. 4. kvartal kvartal 2001 Pr Pr Metronome 2) Sandrew Metronome 2) *) Forlag 1) TV 2 1) **) *) Tallene er for Sandrew Metronome konsern. Schibsteds eierandel er 50 %. **) Tallene gjelder TV 2 konsern. Schibsteds eierandel er 33,3 %

18 Årsresultat Bedret nordisk markedsposisjon for Metronome-selskapene i et tungt marked for TV/film-produksjon Omsetningen opp 5,6 % i 2002 i forhold til året før – hovedsakelig pga. oppkjøp av European Film Group (reklamefilm) årsskiftet 2001/2002 Metronome-vekst innen TV-produksjon i Sverige, men tilbakegang i Norge og Danmark – reklamefilm-produksjon svak i hele Skandinavia i 2002 Avvikling av produksjonsselskap for digitalt innhold belaster regnskapet i 2002 med SEK 11 mill. Forventning om en viss bedring i TV-produksjonsmarkedet i Norden i 2003

19 Årsresultat Video- og DVD-distribusjon i sterk vekst i Norden – men svakt kino-år svekker resultatet for Sandrew Metronome Omsetningsvekst på 12,5 % i 2002 til SEK mill. Vekst i 2002 innen video og DVD, og med god inntjening – DVD vokser kraftig, Sandrew Metronome med ca. 20 % av markedet i Norden i 2002 Svært få publikumssuksesser på kino – med ett markant unntak - gav underskudd på kinodriften i årets tre første kvartaler Sterkt 4. kvartal med ”Harry Potter og mysteriekammeret”, sett av 2,4 mill. kinogjengere i de nordiske land ved utgangen av 2002 Morten Kongrød (44) med bakgrunn fra Schibsted ansatt som ny konsernsjef i Sandrew Metronome fra 1. mars 2003

20 Årsresultat Forlag Rekordresultat for Schibsteds forlagsselskaper Forlag leverte samlet sitt beste årsresultat noensinne i 2002: NOK 34 mill. mot NOK 19 mill. i 2001 Omsetningsvekst på 5,7 % til NOK 339 mill. - driftsmargin på 10,1 %, opp fra 5,9 % i 2001 Forventer fortsatt vekst og god lønnsomhet ved hjelp av rendyrking av nisjer innen forleggeriet og utvidet samarbeid mellom de eksisterende selskapsenhetene

21 Årsresultat TV Et av de beste år i TV 2s historie TV 2 Gruppen med driftsinntekter på NOK mill. i 2002, en økning på 3,9 % fra året før Driftsmargin for året på 13,3 % Resultat etter skatt for 2002 på NOK 166 mill. mot NOK -29 mill. i 2001 Rekordhøye reklameinntekter i 4. kvartal Betydelig bedring i datterselskaper Høyeste gjennomsnittlig seermarkedsandel noensinne: 32,2 % Positiv snuoperasjon og utvikling i TVNorge God annonsetilgang i begynnelsen av 2003

22 Årsresultat GW = Goodwill Driftsresultat Schibstedkonsernet

23 Årsresultat Annonseutvikling - Papiraviser 1) Spaltemeter 2) SEK mill.

24 Årsresultat Utvikling i eiendoms- og stillingsmarkedet (rullerende 12 mndr.)

25 Årsresultat Kostnadsutvikling sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 * Proforma resultat for Aftenposten-konsernet inkl. andel av resultat Schibsted Trykk ** Kjøp av European Film Group 2. halvår 2001 Tall i NOK mill.Endring kostnader 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartalpr Svenska Dagbladet Aftenposten inkl. avis1 * Øvrige, ekskl. TV/Film Total eff. prod.- og lønnsomhetsprogr Valutaeffekter SEK (SvD) TV/Film ** Schibsted Totalt

26 Årsresultat Schibsted-avisenes nettaktiviteter FINN Norge er inkludert i tallene 1) Inkluderer alle kostnader utenom redaksjonelt innhold

27 Årsresultat Tilknyttede selskaper Schibsteds andel:

28 Årsresultat Minutter – proforma 1) – Tilknyttet selskap 1) Konsolidering av Schibsteds totale investering i 20 Minutter. Schibsteds eierandel i 20 Min Holding AG og 20 Minutes France SAS er 41%.

29 Årsresultat Finansielle nøkkeltall 1) Ikke omregnet iht. ny klassifisering av driftsresultat ) Rentebærende gjeld

30 Årsresultat Finansielle poster

31 Årsresultat Kontantstrøm / Investeringer

32 Årsresultat Utvikling netto rentebærende gjeld

33 Årsresultat Balanse

34 Årsresultat Balanse

35 Årsresultat Fremtidsutsikter Fokus på forbedring av kjernevirksomheten samt posisjonere for mulige strukturendringer i bransjen Finansiell fleksibilitet betydelig bedret Planlegger ut fra svake annonsemarkeder i 2003 Forventer at VG og Aftonbladet opprettholder sine klare lederposisjoner på det norske og svenske løssalgsmarkedet Svenska Dagbladet med fortsatt opplagsvekst Positiv utvikling i Eesti Meedia og 20 Minutter fortsetter Selskaper innen TV/Film-området ventes å opprettholde sine markedsposisjoner – utsiktene for 2003 er noe bedre enn året før

36 Årsresultat Vedlegg

37 Årsresultat Opplagsutvikling a)Tall i NOK mill. b)Tall i SEK mill.

38 Årsresultat Driftsresultat GW: Goodwill

39 Årsresultat Kontantstrøm

40 Årsresultat Avis – Driftsresultat GW: Goodwill

41 Årsresultat Driftsresultat Proforma resultat for Aftenposten-konsernet inkl. andel av resultat Schibsted Trykk.

42 Årsresultat Annonseinntekter pr. marked

43 Årsresultat Annonseinntekter - Stilling og Eiendom 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal

44 Årsresultat Driftsresultat

45 Årsresultat Driftsresultat Resultatet inkluderer VG AS, VG Multimedia AS og Avisretur AS

46 Årsresultat Driftsresultat Resultat for Aftonbladet-konsernet

47 Årsresultat Driftsresultat Resultat for Svenska Dagbladet-konsernet

48 Årsresultat Driftsresultat

49 Årsresultat Annonseutvikling regionaviser 1) Spaltemeter

50 Årsresultat Driftsresultat Estland GW: Goodwill

51 Årsresultat Driftsresultat Estland GW: Goodwill Valutakurs NOK / EEK 48,00 51,45

52 Årsresultat Driftsresultat - TV / Film GW: Goodwill

53 Årsresultat Driftsresultatet er for Metronome konsern. 100% inngår i konsernregnskapet. Schibsteds eierandel er 65%. Driftsresultat

54 Årsresultat Driftsresultatet er for Sandrew Metronome konsern. Schibsteds eierandel er 50%. Driftsresultat

55 Årsresultat Tallene gjelder TV 2 Gruppen (konsern). Schibsteds eierandel er 33,3%. Driftsresultat TV Gruppen

56 Årsresultat Driftsresultat - Forlag GW: Goodwill

57 Årsresultat Positive resultater på månedsbasis i 4. kvartal i Spania og Sveits Sveits: daglige lesere (anslag per 4. kvartal er , bare Blick er større) Unik leserstruktur: 55 % av leserene er i aldersgruppen år Inntektsvekst på 27 % fra 2001 til 2002 (mens markedet har falt %) Nest største internettavis i Sveits med 14 mill. månedlige sidevisninger Usikkerhet forbundet med TAMedias planer om lansering av konkurrent i mars 2003 Spania: Vekst i annonseinntektene på 68 % fra 2001 til 2002 i et fallende marked Økte priser samt noe økt annonsemarkedsandel (volum) fra 4 % i 2001 til 5 % i 2002 Metro like store i lesertall som 20 Minutos i Spania, men 20 Min vokser raskere Kun El Pais og El Mundo er større enn 20 Min / Metro

58 Årsresultat Kostnadsdekning i Paris på ca. 50 % i 4. kvartal Lesertall på gjør 20 Minutes til nest største avis i Paris-regionen (Metro: lesere) 20 Minutes er største avis i Paris-regionen i aldersgruppen God inntektsvekst gjennom 3. og 4. kvartal. God tilvekst av store merkevareannonsører Lesertallene forventes å stabilisere seg utover 2003, mens trenden i inntektsvekst vil å holde seg

59 Markedet Latvia/Litauen Schibsted Telecom - mobile tjenester Polen Pol-Nordica Publishing - forlag Innbyggere (ca.) Norge: 4.5 mill. Sverige: 8.9 mill. Danmark: 5.3 mill. Sveits (tysk): 4 mill. Paris: 10 mill. Madrid: 5.2 mill. Barcelona: 2.5 mill. Estland: 1.4 mill. Norge VG – største avis Aftenposten – ledende morgenavis Sandrew Metronome – filmdistribusjon/produksjon Scanpix – billedbyrå TV 2 – største kommersielle TV-kanal Finn.no – rubrikkportal Bokkilden – internettbokhandel Schibsted Telecom – mobile tjenester Chr. Schibsted Forlag – forlag Bladkompaniet – forlag Sverige Aftonbladet - største avis Svenska Dagbladet – ledende morgenavis Sandrew Metronome – filmdistribusjon/produksjon Metronome – tv/film produksjon Schibsted Telecom – mobile tjenester Danmark/Finland Sandrew Metronome- film distribusjon/produksjon Sveits/Spania/Frankrike 20 Min – gratisavis Estland Eesti Meedia – medieselskap Kanal 2 – ledende kommersiell TV-kanal

60 Årsresultat Schibsteds historie 1839Chr. Schibsted Forlag grunnlagt 1860Christiania Adresseblad lansert i Oslo – omdøpt til Aftenposten i Overtakelse av VG 1989Reorganisering fra privat selskap til aksjeselskap og konsern 1992Notering på Oslo Børs 1992 De første investeringer innen TV og film 1995De første investeringer innen Internett og nye medier 1995De første investeringer i Kanal Kjøp av Aftonbladet 1998 Kjøp av Svenska Dagbladet 1998 Investering i Eesti Meedia Group 1999 Gratisaviskonseptet 20 Minutter lanseres

61 Årsresultat Key statistics Schibsted’s newspapers - daily readership: 8.3 million 1) / daily circulation: more than 3 million 1) VG – / Aftenposten – / Aftonbladet – / Svenska Dagbladet – / Estonia – / Minutes Paris / Minuten Swiss – ) / Minutos Spain – ) / Schibsted’s websites - unique visitors January 2003: 13.6 million Daily newspaper reachPenetration rates Internet/mobile Sweden88%Norway Internet 72% Norway86%Norway mobile 85% Germany78%Sweden Internet 71% Estonia 68%Sweden mobile 84% Spain 36% France33% USA 57% Source: Gallup, Statistisk Sentralbyrå, Statistiska Centralbyrån, World Press Trends 2002, company statistics 1) incl. regional newspapers 2) Schibsted’s estimates

62 Årsresultat Aftenposten Multimedia 100% VG Multimedia 100% Aftonbladet Nya Medier 100% Svenska Dagbladet Nya Medier 99% Eesti Meedia 93% Schibsted Telecom 100% Bokkilden 100% European Media Ventures* 100% *EMV listed companies are minority owned companies/financial investments BiljettDirekt Ticnet AB Startsiden AS Crossroads AB Hugin AS Basefarm AS Skiinfo AS Datek Wireless AS Safetel ASA Web Game Corporation Acta Holding ASA Strukturkapital AS Ekonomi 24 AB Lensway AB Lovesearch AB Ingo AB Mediafabriken AB Sweden United AB Future House AS Internet activities

63 Årsresultat Development of the largest online classifieds Norway * No official statistics released in Q1 and Q Source: Gallup - figures in 1000 – unique visitors monthly ( calculated)

64 Årsresultat VG Dagbladet Nettavisen Aftenposten Development of the largest online newspapers in Norway Source: Gallup - figures in 1000 – unique visitors monthly ( calculated)

65 Årsresultat Unique visitors at Schibsted (partially) owned sites Jan 2003 TV2.no Nettavisen FINN.no Ticnet.se ) Bokkilden ABC Startsiden VG.no Aftenposten Aftonbladet.se ) Svenska Dagbladet.se Adresseavisen.no Bergens Tidende.no Stavanger Aftenblad.no 20Minuten.ch 20Minutos.es ) 20Minutes.fr Total: Other Please note that there is a certain overlap between the sites. Schibsted partially owned sites are included 100%. 1) Figure as of December )Schibsted’s estimates 3) Calculated Source: Gallup, WIS Newspapers

66 Årsresultat Norway – top list unique visitors Jan Source: Gallup – figures in 1000

67 Årsresultat Aftonbladet – unique visitors (monthly) Source: WIS - figures in 1000

68 Årsresultat VG - Unique visitors (monthly) Source: Gallup - figures in 1000 ( average & calculated)

69 Årsresultat Aftenposten - Unique visitors (monthly) Source: Gallup - figures in 1000 including ( average & calculated)

70 Årsresultat FINN - unique visitors (monthly) Source: Gallup - figures in 1000

71 Web Addresses ww.sandrewmetronome.se European Media Venture’s companies: www-swedenunited.com

72

73 Årsresultat Schibsteds 10 største aksjonærer Antall utestående aksjer¹: Antall aksjonærer: Utenlandsandel: 38,99% ¹ Herav aksjer i eget eie

74 Årsresultat Investorinformasjon Besøk Schibsteds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Stein Yndestad, Finansdirektør Elisabeth Blom Tindlund, Investor Relations Officer Tel:


Laste ned ppt "Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google