Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PAGE 1 - Presentasjon 2. kvartal 2003 21. august 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PAGE 1 - Presentasjon 2. kvartal 2003 21. august 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 PAGE 1 - Presentasjon 2. kvartal 2003 21. august 2003

2 PAGE 2 - Hovedpunkter Driftsinntektene i 2.kvartal ble NOK 101,5 mill(+10,6%) Valutakorrigert utgjorde veksten 17,5% Driftsinntektene i 1.halvår ble NOK 215,5 mill, (+7,2%) Korrigert for valutaeffekter var veksten 15,6% Driftsresultatet i 2. kvartal ble NOK -0,6 mill(0,0 mill) og for 1.halvår NOK 7,4 mill (1,2 mill) Resultat før skatt ble NOK -1,5 mill i 2. kvartal (2,7 mill) og NOK 5,9 mill(1,8 mill) i 1.halvår Rullerende 12 måneders resultat før skatt er NOK 48,2 mill, mot NOK 44,1 mill for hele 2002

3 PAGE 3 - Salgsutvikling pr. 2 kvartal 1996-2003 (Beløp i mill. NOK)

4 PAGE 4 - Salgsinntekter pr. 2. kvartal 1999- 2003 (Beløp i mill. NOK)

5 PAGE 5 - Rullerende årlige salgsinntekter målt pr. kvartal

6 PAGE 6 - Driftsresultat pr. 2. kvartal 1996-2003 (Beløp i mill. NOK)

7 PAGE 7 - Resultat før skatt pr. 2. kvartal 1996-2003 (Beløp i mill. NOK)

8 PAGE 8 - Resultat før skatt pr. kvartal 1999- 2003 (Beløp i mill. NOK)

9 PAGE 9 - Varelagerutvikling pr. kvartal

10 PAGE 10 - Rentebærende gjeld pr. kvartal

11 PAGE 11 - Resultatregnskap pr. 2. kvartal 2003

12 PAGE 12 - Balanse pr. 30.06.2003

13 PAGE 13 - Markedsområdene Norden Salgsinntekter i 1.halvår ble NOK 85,3 mill(+22,0%), +23,9% i 2.kvartal Spesielt god utvikling på frittstående vedovner, +39% hittil iår Høye strømpriser, spesielt i Norge og Sverige påvirker markedet positivt Godt fungerende markedskonsept som fortsatt er under utvikling Meget høyt trykk i markedet i forhold til 3.kvartal ifjor Ny peisinnsats og omramminger, samt kleberstensomramminger er under lansering

14 PAGE 14 - Markedsområdene USA Salgsinntektene i 1.halvår økte med 16,4% i USD, (-4,5% i NOK) til NOK 67,2 mill. Spesielt god vekst på vedovner og gasspeis Sterk vekst i ordreinngang under Early buy programmet Høy ordrebeholdning for levering i 3.kvartal Sterk fokus på produktivitetsforbedringer og kostnadsreduksjoner

15 PAGE 15 - Markedsområdene Frankrike Salgsinntektene 1.halvår økte med 1% i EUR (+2,5% i NOK) til NOK 18,7 mill Noe bedre salg av store vedpeiser Ny daglig leder ansatt Forventer et fortsatt vanskelig marked fremover

16 PAGE 16 - England Salgsinntektene 1.halvår økte med 41% i GBP (+ 28,9% i NOK) til NOK 9,8 mill God vekst på nylanserte gassovner Godt vekstpotensiale Øvrige markeder Salgsreduksjon i 1.halvår på 7% til NOK 33,4 mill, +9,5% i 2.kvartal Lagersituasjonen hos importørene er normalisert Vekst i salg fra importør til forhandler Markedsområdene

17 PAGE 17 - Salgsinntekt pr. markedsområde pr. 2. kvartal 2003

18 PAGE 18 - Produktområdene Frittstående vedovner Salgsøkning 1.halvår på 11,2% til NOK 105,5 mill., valutajustert vekst på 19,1% 39% vekst i Norden, +11,6% valutakorrigert i USA Vedpeiser Viser vekst på 4% i NOK hittil iår Noe tilbakegang i Europa, mens USA viser vekst Ny peisinnsats m/omramminger lanseres i disse dager Arbeider med en ny produktportefølje primært for Latin- og Øst-Europa for lansering 2004

19 PAGE 19 - Ny peisinnsats Jøtul I 160

20 PAGE 20 - Nye moderne peisomramminger i klebersten Jøtul S 160 lav Jøtul S 160 høy

21 Sidetekst PAGE 21 - Ny klassisk peisomramming i klebersten Jøtul S 120

22 PAGE 22 - Nye moderne elementpeiser Jøtul S 28 C Jøtul S 28 W med sideelementer

23 PAGE 23 - Nye moderne elementpeiser Jøtul S 27 123 cm høy Jøtul S 27 181 cm høy

24 PAGE 24 - Produktområdene Frittstående gassovner Salgsreduksjon på 15,8% hittil i år til NOK 25,5 mill, korrigert for valutaeffekter er det en vekst på 1% Sterk vekst i England, svakt ned i USA Ordreinngang i USA på nye gassovner for skipning i 3.kvartal tilsier god vekst på gassovner på årsbasis Gasspeiser Salgsinntektene i 1.halvår ble 29% over fjoråret regnet i USD, omregnet til NOK ble salget 8,2 mill, (+5,1%) Vil lansere gasspeiser i Norge i 3.kvartal Forventer fortsatt høy vekst

25 PAGE 25 - Salgsinntekter pr. produktgruppe 2. kvartal 2003

26 PAGE 26 - Produksjon Kråkerøy Produksjonen på støperilinjen har ligget noe over kapasitetsgrensen. Dette har medført høyere uplanlagt stopp og vedlikehold som har forplantet seg til etterfølgende avdelinger Inngått leveringsavtale med støperiunderleverandør. Leveranser er igang Igangsatt utredningsarbeide for utvidelse av støperikapasiteten på Kråkerøy Fokus på redusert bearbeidingstid pr. enhet Fortsatt betydelig forbedringspotensiale

27 PAGE 27 - Produksjon Portland Verdianalyser gir lavere materialkostnader og redusert timeforbruk i gassproduktene Ny gassbrenner forventes å gi lavere materialkost pr. enhet Fortsatt forbedringspotensiale både på lønn- og materialsiden

28 PAGE 28 - Bemanningsutvikling Jøtul gruppen

29 PAGE 29 - Fremtid Salgsinntektene for 3. kvartal forventes å bli betydelig over fjoråret Resultatet for 2.halvår forventes å bli bedre enn ifjor Fortsatt rom for driftsmarginforbedringer Intern målsetting om 15% driftsmargin i 2004 Vil legge større vekt på vekst gjennom fortsatt videreutvikling av markedskonsept basert på merkevaren Jøtul Styret forventer at arbeidet med å finne ny hovedeier til hele eller deler av virksomheten vil være avsluttet i inneværende år

30 PAGE 30 - Spørsmål?


Laste ned ppt "PAGE 1 - Presentasjon 2. kvartal 2003 21. august 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google