Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PAGE 1 - Presentasjon 4.kvartal 2001 27 februar 2002 v/adm.dir. Erik Moe og økonomidir. Gunnar Hjortaas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PAGE 1 - Presentasjon 4.kvartal 2001 27 februar 2002 v/adm.dir. Erik Moe og økonomidir. Gunnar Hjortaas."— Utskrift av presentasjonen:

1 PAGE 1 - Presentasjon 4.kvartal 2001 27 februar 2002 v/adm.dir. Erik Moe og økonomidir. Gunnar Hjortaas

2 PAGE 2 - Jøtuls historie og bakgrunn for dagens situasjon Etablert som en avdeling i Kværner Brug i 1853 Etablert som selvstendig selskap i 1920 og solgt til Gahr-familien i 1927 Overtatt av Norcem i 1977 Rask ekspansjon gjennom oppkjøp på 80-tallet Betydelige økonomiske problemer på slutten av 80-tallet Forsiktig utvikling og vekst gjennom 90-tallet Børsnotert i 1994 Betydelige investeringer i produksjon og produktutvikling 1998/99

3 PAGE 3 - Jøtuls historie og bakgrunn for dagens situasjon Vesentlige produksjonsproblemer som følge av investeringene Underskudd på ca. NOK 20 mill i 2000 Fortsatte å produktutvikle nye salgskraftige produkter Forbedringstiltak og kostnadsreduksjoner har bidratt til å snu utviklingen i 2001 Whitecliffe kjøpt seg opp til ca. 58% NIBE AB kjøpt 10,9%, opsjon på ytterligere 10,8%

4 PAGE 4 - Jøtuls Forretningside Jøtul skal oppnå lønnsom vekst gjennom å utvikle, produsere og markedsføre ovner, peiser og peisomramminger basert på innovasjon og god design. Produktene skal være tilpasset et internasjonalt marked og markedsføres som en merkevare fra det midtre til øvre prissegmentet. Markedsføringen skal rettes mot forhandlere og i enkelte markeder mot sluttbrukere. Jøtul skal distribuere sine produkter gjennom forhandlere.

5 PAGE 5 - Jøtuls Forretningside Jøtulproduktene skal utvikles med tanke på differensierbare brukerfordeler. Produktene skal kjennetegnes ved modularisering, standardisering på komponentnivå, produksjons-, installasjons- og servicevennlighet. Jøtuls målsetninger skal oppnås gjennom opplæring, delegering av ansvar og delaktighet i beslutninger. Vi vil utvikle motiverte og forandringsvillige medarbeidere.

6 PAGE 6 - Hovedpunkter 4.kvartal Kostnadsreduksjoner og interne forbedringsprosjekter gir kraftig marginforbedring God salgsvekst i Norge Kraftig vekst i England og Øst Europa Tilbakegang i USA og Frankrike Forbedret kapitalstyring gir vesentlig lavere finanskostnader og bedret kapitalstruktur

7 PAGE 7 - Resultatregnskap 4. kvartal (mill NOK)4Q/20014Q/2000 Driftsinntekter176,1180,9 Driftsresultat 34,0 13,9 Netto finanskostnader 3,1 8,6 Res.før skatt 30,9 5,3 Nøkkeltall: Salgsvekst -2,7% 12,2% Driftsmargin 19,3% 7,7%

8 PAGE 8 - Salgsinntekter pr. år (Beløp i mill. NOK)

9 PAGE 9 - Salgsinntekter pr. kvartal (Beløp i mill. NOK)

10 PAGE 10 - Driftsresultat pr. år (Beløp i mill. NOK)

11 PAGE 11 - Resultat før skatt pr. år (Beløp i mill. NOK)

12 PAGE 12 - Resultat pr. kvartal (Beløp i mill. NOK)

13 Sidetekst PAGE 13 - Rullerende resultat før skatt pr. kvartal 1998-2001

14 PAGE 14 - Produksjon Kråkerøy Produksjonseffektiviteten er i klar bedring Fortsatt betydelig forbedringspotensiale Forbedret planlegging og -styringssystem gir bedre oversikt og lavere varelager Portland Kostnadsreduksjoner på 15% på egentilvirkning i USA er oppnådd, og har gitt god regnskapsmessig effekt Bemanningen i USA totalt er redusert med 13 personer, målt mot samme periode i fjor

15 PAGE 15 - Bemanningsutvikling Jøtul gruppen

16 PAGE 16 - Varelagerutvikling pr kvartal

17 PAGE 17 - Rentebærende gjeld pr. kvartal

18 PAGE 18 - Salgsinntekt pr. markedsområde 2001

19 PAGE 19 - Endring i salgsinntekt pr. markedsområde 2001

20 PAGE 20 - Salgsinntekter pr. produktgruppe 2001

21 PAGE 21 - Endring i salgsinntekt pr. produktgruppe 2001

22 PAGE 22 - Markedsdrivere Energipriser (substitusjonseffekt) Ved er en rimelig oppvarmingsbærer Gassprisene påvirker salget av gassovner Miljøhensyn/lovregulering(eksempler) Forbud mot salg av ikke rentbrennende produkter i Norge fra 01.01.97 Ifølge SSB finnes det over 1 mill ikke rentbrennende produkter i Norge Fyringsforbud i ikke rentbrennende ildsteder i spesielle perioder i enkelte deler av California Makroøkonomisk situasjon Utskiftningsmarkedet Nybyggingsmarkedet

23 PAGE 23 - Oversikt over totalmarkedet, utvalgte markeder og Jøtuls posisjon Jøtul har utarbeidet en oversikt over totalmarkedet innenfor de produktkategorier vi konkurrerer I mangel av godt statistisk materiale i de fleste markedet er markedstallene basert på Jøtuls estimater innhentet fra diverse kilder Alle tall er basert på pris inn til forhandler Vi tror tallmaterialet gir en god indikasjon på markedenes størrelse, produktgruppenes størrelse og Jøtuls posisjon I Jøtuls importørmarkeder er våre tall tillagt importørens margin for å gi et riktig bilde av markedsposisjonen

24 Sidetekst PAGE 24 - Totalmarkedet og Jøtuls markedsandeler 1999-2001

25 PAGE 25 - Markedsandeler Jøtul og totalmarked pr. markedsområde 1999-2001

26 PAGE 26 - Salgsinntekt pr. markedsområde 1999-2001

27 PAGE 27 - Totalmarkedet fordelt pr. produktgruppe 1999-2001

28 PAGE 28 - Jøtuls salgsfordeling pr. produktgruppe 1999-2001(%-fordeling)

29 PAGE 29 - Jøtuls markedsandeler pr. produktgruppe 1999-2001

30 PAGE 30 - Marked Norge 21% vekst i 4.kvartal, 22% vekst på årsbasis Jøtul har tatt markedsandeler i Norge i 2001 Over 50% vekst på vedovner, liten tilbakegang på vedinnsatser og omramminger. F100, ny vedovn i det lavere prissegmentet har blitt meget godt mottatt. Vellykket omlegging av markedsstrategi Kraftige økninger i strømprisene er positivt for salget av Jøtul-produkter.

31 PAGE 31 - Totalmarked Norge fordelt pr. produktgruppe 1999-2001

32 PAGE 32 - Jøtul salgsfordeling pr. produktgruppe Norge 1999-2001

33 PAGE 33 - Marked USA Salgsreduksjon 6% i 2001, reduksjonen kom i 4.kvartal(-19%) Markedet påvirket av usikkerheten i amerikansk økonomi og sterk fluktuerende energipriser gjennom året Størst fall innenfor frittstående gassovner, der markedet viste betydelig tilbakegang God vekst innenfor gasspeiser Mindre vekst på frittstående vedovner

34 Sidetekst PAGE 34 - Totalmarked USA fordelt pr produktgruppe 1999-2001

35 PAGE 35 - Jøtul salgsfordeling produktgrupper USA 1999-2001

36 PAGE 36 - Marked Frankrike Ca. 5% salgsreduksjon for året, -16% i 4.kvartal Fall i markedet p.g.a. generell økonomisk tilbakegang Markedsaksepterte produkter, sterke på vedovner, noe svakere på vedinnsatser

37 Sidetekst PAGE 37 - Totalmarked Frankrike fordelt pr. produktgruppe 1999-2001

38 Sidetekst PAGE 38 - Jøtul salgsfordeling produktgrupper Frankrike 1999-2001

39 PAGE 39 - Marked England Salgsvekst på 25% i 4.kvartal, 33% vekst 2-4 kvartal 2001 Markedsaksepterte produkter. Gode marginer. Godt vekstpotensiale.

40 Sidetekst PAGE 40 - Totalmarked UK fordelt pr produktgruppe 1999-2001

41 PAGE 41 - Jøtul salgsfordeling produktgrupper UK 1999-2001

42 PAGE 42 - Tyskland Salgsreduksjon på 13% i 2001 Kostnadsnivået i selskapet er redusert Støpejernprodukter er ”nisjeprodukter” i Tyskland Ikke fornøyd med utviklingen i Tyskland selv om totalmarkedet også viser en reduksjon Marked

43 PAGE 43 - Øvrige markeder Salgsvekst på 2% i 2001 Sterk økning i Øst-Europa (+47%) Tilbakegang i bl.a. Italia og Spania Ser spesielt gode vekstmuligheter i øst-Europa Marked

44 PAGE 44 - Resultatregnskap pr. 4.kvartal

45 PAGE 45 - Balanse pr. 31.12.2001

46 PAGE 46 - Kursutvikling Jøtul-aksjen målt mot Kapitalvareindeksen (SG2010GI)

47 PAGE 47 - Aksjonæroversikt pr. 21.02.02 Whitecliff ASA57,9% Reiten & Co klientkonto10,9% Storebrand Liv AS 8,2% Tine Pensjonskasse 1,7% Nordås Invest 1,1% Sykehjelp & Pensjonsk. for leger 1,0%

48 PAGE 48 - Fokus fremover Sterkt fokus på marginforbedring gjennom stram kostnadsstyring ”hverdagsrasjonalisering” Høy operasjonell gearing gir bedre driftsmarginer ved høyere volum Vekst forventes å komme innenfor ved- og gasspeis Økte markedsandeler i eksisterende markeder Aktiv balansestyring

49 PAGE 49 - Spørsmål?


Laste ned ppt "PAGE 1 - Presentasjon 4.kvartal 2001 27 februar 2002 v/adm.dir. Erik Moe og økonomidir. Gunnar Hjortaas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google