Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. Moralsk hasard, insitamentsproblemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. Moralsk hasard, insitamentsproblemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. Moralsk hasard, insitamentsproblemer

2 2 Introduksjon Drøfte insitamentsproblemet i en økonomisk modell Forklare hvorfor prismekanismen ikke gir et godt resultat under asymmetrisk informasjon Beskrive bonusfunksjoner med relativt gode egenskaper

3 3 Insitamentsproblemer n Kontrahering n Desentralisering n Forsikring n Skatt n Kreditor - Aksjonær

4 4 Problemdefinisjon n Er det tilstrekkelig at noen oppnår goder på bekostning av andre for at et insitamentsproblem skal være tilstede; Nei n Samlet verdiskaping må bli lavere for at et insitamentsproblem skal være tilstede. n Null - sum spill er ikke et problem, sub pareto optimale beslutninger er et problem n Paretoforbedring; Noen får det bedre uten at andre blir verre stilt. En insitamentsmekanisme paretoforbedrer en beslutning ved å modifisere konsekvensene av beslutningen.

5 5 Priser som insitamentsmekanisme n X = Kvantum n Kostnad C(x) Kjøperens nytte n Inntekt R(x) Selgerens nytte n Betaling S(x) = p x + q n Pris p 0 er en optimal insitamentsmekanisme, q kan tilordnes en passende inntektsfordeling n Max R(x) - px - q

6 6 Prismekanismens begrensinger n Garantiordning. Produsent dekker skaden. n Kostnadsbaserte kontrakter velter risiko på kjøperen under usikkerhet n Kontrakt basert på utfall og ikke innsats. n Vanskelig å ha utfallsbaserte kontrakter som både forsikrer mot uflaks og oppmuntrer til effektivitet. n To grunner til at priskontrakt ikke kan løse insitamentsproblemet, usikkerhet og asymmetrisk informasjon

7 7 En generell insitamentsmodell n Agent C(.), Prinsipal R(.) n Kontrollsystem Y(.), belønning S(Y) n Agent beslutninger, b n f(R,C,Y | b) = sanns. fordeling gitt beslutning n Y og S er tilsammen en insitamentsmekanisme n U( ) og V(.) er h.h.v. prinsipal og agent nytte

8 8 Uformelle insitamentsmekanismer

9 9 Kostnadsbaserte kontrakter n Riktig kostnad er vanskelig å finne da det er umulig å fordele felleskostnader rettferdig n Optimal kostnad avveier agentens rimelige belønning og insitaments virkningen. n Verifisering av informasjons systemet er revisoren

10 10 Lineære belønningsfunksjoner

11 11 Optimalløsningen

12 12 Eksempel 1: Linær kontrakt

13 13 Egenandel ved forsikring

14 14 Spesielle problemer n New sovjet mek. n Mange målsettinger

15 15 Avslutning n 1. Best vanligvis ikke mulig n 2. Best verden vi lever i og de fleste løsninger er basert på mange hensyn n Men, noen sub - optimale løsninger er verre enn andre.


Laste ned ppt "1 Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. Moralsk hasard, insitamentsproblemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google