Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre vurderingspraksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre vurderingspraksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre vurderingspraksis

2 Smestad ungdomsskole:
Ca 370 elever, fra fire forskjellige barneskoler over et geografisk stort område Ca 40 årsverk pedagogisk personale Hver lærer er knyttet til ett trinn og har i utgangspunktet all sin undervisning på dette trinnet

3 Linjeledelse Smestad ungdomsskole
Lillehammer Mars Merete Eskelund

4 Før: Vi jobbet i trinnteam med fag og utarbeidelse av prøver og årsplaner, men hver for oss med gjennomføringen. Vurderingssamarbeidet besto stort sett i mer eller mindre tilfeldig kryssretting (”Kan du kikke på denne?”) Kjennetegnene var ikke så tydelige hverken for lærere eller for elever.

5 Lokalt læreplanarbeid 06-07
Vi brukte to planleggingsdager på å lage et treårshjul, som delte skoleåret inn i seks perioder. Hver periode har en hovedoverskrift (tema). Tema / hovedoverskrift er ment som et utgangspunkt for å kunne skape tverrfaglig samarbeid, men alle fag skal ikke tvinges inn under denne paraplyen.

6 Mal for treårshjul Hovedoverskrift 1 Hovedoverskrift 2
Sosiale ferdigheter og studieteknikk. Drama Universet Kart Perspektiv Norsk skjønnlitteratur Innhold Hovedoverskrift 7 Hovedoverskrift 8 Hovedoverskrift 9 Hovedoverskrift 10 Hovedoverskrift 11 Hovedoverskrift 12 Engelsk skjønnlitteratur Avis Grunnstoffene Historie før 1814 Historie etter 1814 Matematikk i dagliglivet Hovedoverskrift 13 Hovedoverskrift 14 Hovedoverskrift 15 Hovedoverskrift 16 Hovedoverskrift 17 Hovedoverskrift 18 Vi og verden Min framtid Tall og algebra Spesialisering

7 Fordeler ved årshjul Det er lettere å tilpasse fagene til hverandre
Alle lærerne vet hva de andre driver med, og kan dermed samarbeide bedre Elevene får bedre mulighet til å oppdage at det er sammenheng mellom fagene Man kan spare seg litt arbeid ved å slippe å gjøre det samme flere ganger Det er mulig å vurdere samme elevarbeid ut fra forskjellige faglige ståsteder

8 Utfordringer ved årshjul
Fagets egenart og progresjon må ivaretas. Noen fag har en sterkere forankring i spiralprinsipp for eksempel; matte og engelsk grammatikk. Andre deler av faget kan man derimot lettere sjonglere uten at det påvirker fagets progresjon. Finne gode overskrifter. Fagseksjonene på trinnet trenger mye tid til forarbeidet og felles gjennomgang av periodene.

9 Prosjekt Bedre Vurdering

10 August 2007 Oppstartsamling for hele skolen på Gjøvik august 2007
Vi hadde ikke samme forståelse og motivasjon for piloteringsprosjektet Brukte noe tid på å definere oppdraget, og på å finne hensiktsmessig organisasjonsform I starten jobbet vi for å finne tolkningsfellesskapet i fagseksjoner på tvers av trinn. Konklusjonen ble at vi valgte å kjøre piloteringen på 10. trinn.

11 Pause- aktivitet!

12 Pauseaktivitet For å få karakteren 2:
- Ølet smaker ganske bestemt "øl" - Noen snakker med deg undervegs - Jeg er trygt hjemme igjen innen to døgn For å få karakterene 3 eller 4: - Ølet smaker pils/eksport - Flere snakker vennlig med deg undervegs - Det er fortsatt mye penger igjen på lønnskontoen etter besøket på Mikrobryggeriet - Jeg er trygt hjemme igjen hos ei ikke altfor småsur kone innen 12 timer For å få karakterene 5 eller 6: - Ølet smaker godt - og gir samtidig ikke altfor kraftig rus - Flere både snakker vennlig med deg og gir deg ros undervegs - Det er praktisk talt ingen bevegelse på lønnskontoen etter besøket på Mikrobryggeriet - Jeg er trygt hjemme igjen innen 6 timer - og kona stråler over at jeg endelig kom meg ut en kveld

13 November 2007 Utprøving Hensikt ( fra Udir.)
Hvordan tolkes, konkretiseres og realiseres kompetansemålene i læreplanene? Hvordan vurdere lærerne og skolen om kompetansemålene er nådd? På hvilken måte gir lærene faglige tilbakemeldinger til elevene om hvor de står i forhold til kompetansemålene? Hvordan involveres elevene i vurderingsarbeidet? Hvordan følges vurderingen av elevene opp?

14

15 Skoleåret 2007-2008 Slik gjorde vi det på Smestad
Vi jobbet på tvers av fag innenfor trinnet. Vi tilpasset kjennetegnene noe til hverandre, slik at det vi gjorde kunne brukes i flere fag. Vi brukte mer tid enn tidligere på samarbeid, men mye av arbeidsmengden ble flyttet fra etterarbeid til forarbeid. Vi arbeidet videre med å finne et tolkningsfellesskap som gjorde oss mer bevisst på ord og uttrykk vi brukte i planer og tilbakemeldinger. Vurderingsarbeidet ble enklere fordi vi allerede i planleggingsfasen ble enige om hva vi så etter og hvordan vi vurderte det.

16 Oppgave Felles forståelse og fortolkning er viktig for å utarbeide gode kjennetegn der ordet/uttrykket ikke gir rom for misforståelser.

17 Oppgave 1 Hva legger du i ordet; TRIVELIG

18 Oppgave 2 Hva legger du i uttrykkene; Lav grad Vite om

19

20 VURDERINGS-KRITERIER
Mal for fagplan Høst 2007 Fag: Tema: Periode: MÅL FRA L-06 VURDERINGS-KRITERIER MINE MÅL ARBEIDSMÅTER VURDERINGSFORMER HUSK:

21 VURDERINGS-KRITERIER
Utgangspunktet: Fag: Norsk Tema: MIN FRAMTID Periode: Uke MÅL FRA L-06 VURDERINGS-KRITERIER MINE MÅL ARBEIDSMÅTE VURDERINGSFORMER -uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon - vurdere egne og andres muntlige framføringer - gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere - formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon - bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid - bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster - vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder - gjøre rede for prinsipper for opphavsrett og personvern Du skal kunne: Sette deg inn i skriftlig materiell, reflektere over innholdet og gi uttrykk for din personlige mening om temaet Skrive og holde en tale Følge med på, vurdere og gi tilbakemelding på andres taler Skrive referat fra en debatt Vite om virkemidler som brukes for å påvirke Kjenne igjen og vurdere virkemidlene partiene bruker for å overbevise velgerne Skrive en tekst i selvvalgt sjanger som illustrerer en aktuell sak Lærergjennomgang Klasseaktiviteter Individuelt arbeid Samarbeid i grupper Uke 39: Du skal holde en tale. Denne vurderes med karakter (muntlig). Få tilbakemelding fra medelever på talen Uke 37: Du skal skrive en tekst i selvvalgt sjanger. Vurderes med karakter (skriftlig) Før høstferien (husk å avtale tid med norsklærer): Du skal sammenligne tekster om en person/et tema. Du velger selv om du vil presentere skriftlig eller muntlig. Vurderes uten karakter.

22 En nærmere titt på vurderingskriteriene:
Du skal kunne: Sette deg inn i skriftlig materiell, reflektere over innholdet og gi uttrykk for din personlige mening om temaet Skrive og holde en tale Følge med på, vurdere og gi tilbakemelding på andres taler Skrive referat fra en debatt Vite om virkemidler som brukes for å påvirke Kjenne igjen og vurdere virkemidlene partiene bruker for å overbevise velgerne Skrive en tekst i selvvalgt sjanger som illustrerer en aktuell sak

23 KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE
Neste trinn: Fag: Norsk Tema: MIN FRAMTID Periode: Uke MÅL FRA L-06 KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Arbeidsmåter VURDERINGSFORMER - uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon - vurdere egne og andres muntlige framføringer -gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere - formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon - bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid - bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster - vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder - gjøre rede for prinsipper for opphavsrett og personvern 2: -Du skal vite hva en tale er -du skal kunne bruke kilder for å finne informasjon -du skal kunne framføre din egen tekst 3/4: -Du skal kunne skrive en tale -du skal kunne bruke kilder på en nokså selvstendig måte -du skal kunne vurdere kildene (mene noe om dem) -du skal kunne fylle grunnleggende sjangerkrav -du skal kunne framføre teksten delvis frigjort fra manuset ditt 5/6: -Du skal ha funnet relevant kildestoff og gjort en god research -du skal kunne velge bort unyttig/irrelevant stoff -du skal kunne dokumentere kilder -du skal kunne tolke og vurdere kildestoff og sette det i sammenheng med andre kilder, og vise at du reflekterer over det du leser og lærer -Du skal kunne arbeide selvstendig -du skal fylle sjangerkravene -du skal kunne framføre teksten din godt frigjort fra manus -du skal kunne vise god presentasjonsteknikk (pusteteknikk, snakke tydelig, kontakt med publikum) -du skal gjennom framføringen vise at du kan stoffet ditt skikkelig - Lærergjennomgang - Klasseaktiviteter - Individuelt arbeid - Samarbeid i grupper Uke 39: Du skal holde en tale. Denne vurderes med karakter (muntlig). Få tilbakemelding fra medelever på talen Uke 37: Du skal skrive en tekst i selvvalgt sjanger. Vurderes med karakter (skriftlig) Før høstferien (husk å avtale tid med norsklærer): Du skal sammenligne tekster om en person/et tema. Du velger selv om du vil presentere skriftlig eller muntlig. Vurderes uten karakter.

24 En nærmere kikk kjennetegnene:
2 -Du skal vite hva en tale er -du skal kunne bruke kilder for å finne informasjon -du skal kunne framføre din egen tekst 3 eller 4 -Du skal kunne skrive en tale -du skal kunne bruke kilder på en nokså selvstendig måte -du skal kunne vurdere kildene (mene noe om dem) -du skal kunne fylle grunnleggende sjangerkrav -du skal kunne framføre teksten delvis frigjort fra manuset ditt

25 En nærmere kikk kjennetegnene:
5 eller 6 -Du skal ha funnet relevant kildestoff og gjort en god research -du skal kunne velge bort unyttig/irrelevant stoff -du skal kunne dokumentere kilder -du skal kunne tolke og vurdere kildestoff og sette det i sammenheng med andre kilder, og vise at du reflekterer over det du leser og lærer -Du skal kunne arbeide selvstendig -du skal fylle sjangerkravene -du skal kunne framføre teksten din godt frigjort fra manus -du skal kunne vise god presentasjonsteknikk (pusteteknikk, snakke tydelig, kontakt med publikum) -du skal gjennom framføringen vise at du kan stoffet ditt skikkelig

26 Viktige forutsetninger for å lykkes:
Det må settes av TID! Hos oss måtte vi sette av et fast tidspunkt for å få gjennomført dette. Må forankres i ledelsen – et så ressurskrevende arbeid må man ha støtte til! Det må informeres godt til elever og foresatte for at de skal støtte og bidra til endringen dette medfører Oppfølging fra fagmiljøer, noen som kan stille de riktige spørsmålene, er viktig for at vi ikke skal stoppe opp i utviklingen

27 Vurdering Vurdering sett igjennom 6 uker
Vurdering av enkeltarbeider i perioden Sluttvurdering

28 Vurdering sett igjennom 6 uker
Fagplan Mat og helse Kjennetegn Vurderingsskjema

29 Vurdering i perioden Fagplan Engelsk Oppgavevurdering Vurderingsskjema

30 Sluttvurdering Fagplan Samfunnsfag Oppgavetekst med kjennetegn
Eksempler på tilbakemelding

31 Hva har vi oppnådd? Lærerne samarbeider mer og bedre
Elevene ser bedre hva som skal gjøres og hvilke mål som kan nåes, blir derfor mer bevisst på egen læring Elever og foreldre blir mer bevisste på at det er det faglige som måles, ikke hvor mye tid de har brukt Foreldre får et mer realistisk syn på sine barns læring og måloppnåelse Vurderingen blir mer ”rettferdig” og vi kan lettere hjelpe hverandre med vurderingsarbeid

32 Pause!

33 Status August: Ulik praktisering av årshjulet og temaplanene på trinnene. Oktober: Tilbake til felles malstruktur.

34 Blooms kognitive taksonomi
Faktakunnskap Forståelse Anvendelse Analysere Syntetisere Vurdering

35 1. Faktakunnskap Kjenne igjen Definere Gjengi Presentere

36 2. Forståelse Karakterisere Bevise Forklare Tolke

37 3. Anvendelse Anvende kunnskaper Bruke Demonstrere Måle

38 4. Analyse Forklare hva som er kjent og bryte ned helheten i deler.
Identifisere Klassifisere Sammenligne

39 5. Syntese Foreslå/ løsningsforslag Generalisere Organisere
Trekke slutninger

40 6. Vurdering Avgjøre Bedømme Velge

41 Øvelse MÅL FRA L-06 Sammenlikne og regne om hele tall, desimaltall, prosent og brøk og uttrykke slike tall på varierte måter Bruka faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger Utvikle, bruke og gjøre greie for metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene

42 Eksempler Fagplan matte Kjennetegn matte Kjennetegnsprøve
Elevvurdering av kjennetegn

43 Siste nytt Kjennetegn på måloppnåelse i orden og oppførsel.
Hva kjennetegner en Smestad elev som har god orden og oppførsel. Fra fokus på det negative til fokus på det positive Involvering av foresatte og elever

44 Takk for oss og lykke til med arbeidet videre.
Hilsen oss på Smestad ungdomsskole.


Laste ned ppt "Bedre vurderingspraksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google