Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring."— Utskrift av presentasjonen:

1 SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring. Opplæringsloven § 13-3a: Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp i helseinstitusjoner. Oppland fylkeskommune kjøper denne tjenesten av Lillehammer kommune.

2 SYKEHUSUNDERVISNINGEN
ELEVENE: har ulike sykdommer, skader/funksjonshemminger og får et individuelt tilpasset opplæringstilbud mens de er på sykehuset. Skolen samarbeider med sykehusavdelinger, foresatte og hjemmeskole. Vi tar hensyn til helsetilstand, behandling og undersøkelsesprogram. har tilbud om undervisning under hele sykehusoppholdet. Vi har ca. 200 elever per år i alderen De er på skolen fra en dag til ca. 3 måneder, noen kommer flere ganger per år – over flere år. er hovedsaklig fra Oppland fylke, men også fra andre deler av landet. De representerer ulike nasjoner og språk. ligger på ulike avdelinger på sykehuset, men hovedsaklig på barneavdelingen. undervises på skolen, eventuelt kan undervisningen foregå på rommet. Søsken kan etter avtale også få et skoletilbud hos oss.

3 SYKEHUSUNDERVISNINGEN
SAMFUNN OG RAMMEBETINGELSER Lovgrunnlag: Opplæringsloven § 13-3a: Grunnskoleopplæring. Spesialundervisning førskolebarn §5-7 og grunnskoleelever §5-1. Oppland fylkeskommune kjøper tjenester av Lillehammer kommune som driver skolen. LK-06 og lokale planer styrer vår virksomhet. Strategi- og utviklingsplan for Lillehammerskolen - tilpasset vår skole. Læremidlene er oppdaterte og varierte. Spesialpedagogene har høy og omfattende kompetanse. 2 stillingshjemler og 20% administrasjonsressurs. Uka og dagen er planlagt slik at elevenes rettigheter ivaretas. For barn under skolepliktig alder med behov for spesialpedagogisk hjelp, gjøres avtaler med leger, pleiepersonale og foresatte. Lokalene er funksjonelle og miljøvennlige. Sambruk med barneavdelingens sanserom og multimediarom. Miljøet er tilrettelagt for trivsel, mestring og læring.

4 SYKEHUSUNDERVISNINGEN
PROSESSER: All undervisning skal, i henhold til Kunnskapsløftet -06, være tilpasset opplæring. Kontaktlærer har ansvar for kontakt/rapportering til foresatte, avdeling, hjemmeskole mv. Innholdet i undervisningen bygger på hjemmeskolens planer. Undervisningen legges opp i samarbeid med elev/foresatte og kontaktsykepleier. Vi tar hensyn til den enkeltes sykdom, dagsform, behandlings- og undersøkelsesprogram. I tillegg til grunnskoleundervisning, arbeider vi med rehabiliteringsopplegg, observasjon og kartlegging i et tverrfaglig samarbeid med sykehusavdelingen, PPT, BUP og Øverby kompetansesenter. Vi deltar i nettverk for skoleledere og lærere lokalt, regionalt og nasjonalt (institusjonsskoler). Dokumentasjon: Elevmapper med bl.a. planer, elevarbeider, mv. Melding/rapport til hjem og hjemmeskole om undervisningen; tidsramme, omfang og innhold evt. med forslag til tiltak. Rapporter vedrørende observasjoner, utredninger og testing. Årsrapporter til Oppland fylkeskommune med kopi til pasientjournal.

5 SYKEHUSUNDERVISNINGEN
KOMPETANSE OG HOLDNINGER: Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring. Vi arbeider mot målet gjennom økt læreplanforståelse, fag- og spesialpedagogisk kompetanse. En forutsetning for å kunne tilpasse opplæringa til den enkelte elev er kunnskap om- og pedagogiske følger av ulike sykdommer skader funksjonshemminger Vurdering: Uformell, løpende vurdering og tilbakemelding til elever, foresatte og hjemmeskole. Formell, skriftlig rapportering ved observasjoner, utredninger og tester. Elever og foresatte skal møtes med åpenhet, tillit og respekt.

6 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2011 - 2012
Visjon for Lillehammerskolen. Elevene i Lillehammerskolen opplever en skole der de blir møtt med åpenhet, tillit og respekt, og de får støtte og utfordring i sin utvikling og læring. I Lillehammerskolen er det rom for alle og blikk for den enkelte.

7 Ledelse Gjennom en klar og tydelig, faglig og personlig ledelse på alle nivå, skape grunnlag for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Mål Tiltak Ansvar Vurdering Elevene skal få oppfylt retten til opplæring mens de er på sykehuset. Organisere året, uka og dagen slik at flest mulig elever kan få et opplæringstilbud på sykehuset. Aktiv informasjon på ulike avdelinger samt info-brosjyre og hjemmeside. Organisere elevene i grupper i den grad det er mulig. Aldersblandede grupper. Undervisningstiden ligger flytende innenfor 33.5 t bunden tid. Dvs lærerne underviser etter elevenes behov og antall. Undervisningsleder og lærere. Kontaktlærere i samarbeid med sykepleiere på barneavdelingen. Samarbeidsmøter/vurderings- møte med barneavdelingens ledelse. Høst og vår 2012 Samtaler med foresatte og elever. Elevene skal få et godt tilpasset tilbud mens de er på skolen. Det skal bl.a. tilpasses elevens helsetilstand, behandlings – og undersøkelsesprogram. Elevene skal møte faglig dyktige lærere. Legge til rette for faglig etter- og videre- utdanning av lærerne. øke kunnskapen om faglige og pedagogiske konsekvenser av ulike sykdommer, skader og funksjonshemminger. Lærerne skal kunne utvikle faglig styrke og trygghet i sin arbeidssituasjon. Legge til rette for erfaringsdeling og drøftinger. Ukentlig oppsummering.

8 Ledelse av grupper og enkeltelever.
Gjennom en klar og tydelig, faglig og personlig ledelse på alle nivå, skape grunnlag for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Mål Tiltak Ansvar Vurdering Bidra til faglig framgang og positive opplevelser. Styrke det friske i barnet. Raskt opprette et tillitsforhold til eleven. Kartlegge hva elevene har behov for og kan mestre. Bruke motiverende og tilpassede læremidler. Samarbeide med foresatte og hjemmeskole. Sammen med elevene utarbeide dagplaner med målsettinger. I den grad det er mulig, organisere arbeidet i grupper. Oppsummering av dagen. Kontaktlærerne. Uformell vurdering og kartlegging. Formell vurdering, kartlegging, utredning og testing. Samtale med elev og foresatte. Melding til hjemmet og hjemmeskolen etter hjemreise.

9 Læring og utvikling Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring. Mål Tiltak Ansvar Vurdering Språk; tale, lese og skrive Bidra til å bedre elevens språk, skriftlig og muntlig. Raskt opprette et tillitsforhold til eleven Kartlegge, formelt/ uformelt hva elevene har behov for og kan klare. Bruke motiverende, tilpassede læremidler. Samarbeide med foresatte og hjemmeskole. Fokus på begreper og begrepsforståelse. Bruk av mini-pc, Nintendo DS/Wii for styrking av matematikk, norsk og engelsk. Kompetanseheving: Kurs i språk/kommunikasjon Kurs digital kompetanse Kontaktlærerne. Formell og uformell vurdering. Faglig vurdering skriftlig og/eller muntlig. Samtale med elev og foresatte. Melding til hjemmet og hjemmeskolen etter hjemreise. Engelsk; Ta fatt i – for eleven - aktuelle tema, og arbeide med dem. Videreføre og styrke elevens kunnskap. Digital kompetanse; Øke faglig utbytte ved bruk av digitale verktøy.

10 Skolevurdering Skolene vurderer sentrale sider ved sin virksomhet og iverksetter tiltak etter grundig refleksjon. Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring. Ukentlig planleggings- og utviklingsarbeid ved skolen. Løpende oppfølging av tiltaksrekke; Ledelse, ledelse av grupper og enkeltelever og læring og utvikling. Halvårlig gjennomgang av tiltaksrekke (se pkt. ovenfor). Kontaktlærere og leder. Halvårlig vurdering; høst 2011 og vår 2012.


Laste ned ppt "SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google