Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomisk risiko og boligeie Kim Astrup, NIBR Kristin Aarland, NOVA NIBR-rapport 2013:28.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomisk risiko og boligeie Kim Astrup, NIBR Kristin Aarland, NOVA NIBR-rapport 2013:28."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomisk risiko og boligeie Kim Astrup, NIBR Kristin Aarland, NOVA NIBR-rapport 2013:28

2 Disposisjon Noen hovedfunn Virkemidler i praksis: Erfaringer fra syv kommuner Finansiell sårbarhetsanalyse Bostøtten

3 Noen hovedfunn Fem prosent av boligeierne har negativ økonomisk margin. Både rentesjokk og arbeidsledighetssjokk påvirker andelen lite Få (≈700) gjennomførte tvangssalg per år Skyldes trolig godt sikkerhetsnett –Inntektssikring, høy kvinnelig arbeidslivsdeltakelse –Gjeldsrådgivning, gjeldsordning og refinansiering med startlån. Boliglån er ikke problemet, men sekundærgjeld (forbruksgjeld) Private banker lite bekymret for økonomisk tilbakeslag Kommunene: lite mislighold og lite tap på startlånet, men lave tapsfond

4 Gjeldsordning (Namsmann) –«Varig ute av stand» til å betjene sin gjeld –Varig løsning på økonomiske problemer –Sikkerhetsventil –Få eier bolig –De fleste av dem som eier bolig, beholder den i gjeldsordning –Tvangssalgsbegjæring ofte utløsende faktor

5 Forts. gjeldsordning –Hvis forbruksgjeld er misligholdt og det er blitt tatt utleggspant i bolig, kan det være vanskelig å beholde boligen (og heller ikke så gunstig) rentebetjening av pantesikret gjeld 110 prosent –Varierende hvor mye friverdi som tillates i eid bolig støtende element eller overskudd til fordeling –Livsoppholdssatsene romslige –Kan gi ”feil signaler” Forbruksgjeld saneres selv om det er luksusforbruk Kan komme ut av gjeldsordning i pluss Intet ”oppdragende” element

6 Utleggsforretning Kreditor begjærer utleggsforretning hvis krav ikke blir betalt Trekk og/eller pant. Pant i bolig begjæring om tvangssalg. Livsoppholdssatsen varierer; generelt mye lavere enn satsene i gjeldsordning Dobbelttrekk eller for høyt trekk – skyldner må på banen Noen tar tak i saker med mye trekk eller der skyldner er veldig ung Forebyggende tiltak?

7 Økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning Folk venter for lenge med å ta kontakt Private banker samarbeider hvis god historikk, ellers ikke Privat betalingsavtale Ingen egne virkemidler, men spiller på startlån og gjeldsordning For boligeiere: refinansiering med startlån viktigste virkemiddel

8 Startlånet Todelt rolle: –Refinansiering Gjeld kan betjenes Grunnlag for begjæring av tvangssalg forsvinner –Praksis ved søknader om startlån Kartlegging av søkers situasjon Vurdering av betjeningsevne og motivasjon Vurdering av evne til å ivareta eierforholdet «Kontrollere» bolig Følge med betalingshistorikk og følge opp avvik Vurdere avtaler for frivillig forvaltning og/eller – kredittsperre Lange fastrenter Bruk av tilskudd

9 Finansiell sårbarhet basert på levekårsundersøkelsen Dagens omfang Sosioøkonomiske karakteristikker Etter renteøkninger Etter økt arbeidsledighet

10 Finansiell sårbarhet blant enslige u/barn Brutto inntekt Belånings- grad (Lånebeløp/ Brutto inntekt) ØM ved syssel- setting ØM etter arbeids- ledighet ØM etter arb.ledighet og avdrags- utsettelser ØM etter arb.ledighet, avdrags- utsettelser og rentekutt , , , , , ,

11 Finansiell sårbarhet blant enslige med ett barn Brutto inntekt Belånings- grad (Lånebeløp/ Bruttoinnt.) ØM ved syssel- setting ØM etter arbeids- ledighet ØM etter arb.ledighet og avdrags- utsettelser ØM etter arb.ledighet, avdrags- utsettelser og rentekutt , , , , , ,

12 Finansiell sårbarhet og husholdssammensetning Kompensasjonsgrader for arbeidsledighetstrygd Enslig Par - 50/50 1 arbeidsledig Par - 75/25 1 arbeidsledig Par - 50/50 Begge arbeidsledige ,6240,8120,7180, ,5800,8120,7180, ,4910,8120,7180, ,4260,8120,6760, ,3940,8120,6440,624

13 Bostøtten som sikkerhetsnett Den boligsosiale ordningen som omfatter flest Lite velegnet ved midlertidige inntektssvingninger –Inntekt må reduseres med minst 10 % –Anslått årsinntekt < inntektsgrense kr –Følger kalenderåret, ikke periode med inntektsbortfall

14 Ant. persÉn voksenTo voksne - begge blir arbeidsledigeTo voksne - Hovedforsørger blir arbeidsledig Oslo /3 - 2/ /3 - 2/ Kommunegruppe Kommunegruppe Kommunegruppe

15 Takk for oss!


Laste ned ppt "Økonomisk risiko og boligeie Kim Astrup, NIBR Kristin Aarland, NOVA NIBR-rapport 2013:28."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google