Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koalisjonens forslag til endringer av budsjettet vedtatt av formannskapet Fremsatt av bystyrerepresentantene for Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koalisjonens forslag til endringer av budsjettet vedtatt av formannskapet Fremsatt av bystyrerepresentantene for Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Koalisjonens forslag til endringer av budsjettet vedtatt av formannskapet Fremsatt av bystyrerepresentantene for Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet og Venstre

2 Hovedtrekk Betydelig styrking av omsorgssektoren Betydelig styrking av omsorgssektoren Betydelig styrking av skole Betydelig styrking av skole –Ungdomsskolen – investeringer –Barneskolen – forebygging Styrking av kultur Styrking av kultur Styrking av næring Styrking av næring Inndekning der det svir minst og merkes minst på tjenestetilbudet Inndekning der det svir minst og merkes minst på tjenestetilbudet

3 Omsorg Pluss kr 2,6 millioner Pluss kr 2,6 millioner Avdeling 1 med 6 sengeposter på Frydenborg opprettholdes Avdeling 1 med 6 sengeposter på Frydenborg opprettholdes Dagsenter opprettholdes Dagsenter opprettholdes

4 Barneskolen Pluss kr 500.000 til støtte til elever med særskilte behov. Pluss kr 500.000 til støtte til elever med særskilte behov.

5 Næring, kultur, forebygging, teknisk mv. Pluss kr 60.000 til MF Øisang Pluss kr 60.000 til MF Øisang Pluss kr 20.000 til ”Vi over 60” Pluss kr 20.000 til ”Vi over 60” Pluss kr 15.000 til Frivillighetssentralen Pluss kr 15.000 til Frivillighetssentralen Pluss kr 25.000 til Risør Røde Kors kvinnegruppe Pluss kr 25.000 til Risør Røde Kors kvinnegruppe Pluss kr 25.000 til Kirkens SOS Pluss kr 25.000 til Kirkens SOS Pluss kr 50.000 til Krisesenteret Pluss kr 50.000 til Krisesenteret Pluss kr 180.000 til varme i svømmebassenget Pluss kr 180.000 til varme i svømmebassenget Pluss kr 90.000 til vedlikehold private veier Pluss kr 90.000 til vedlikehold private veier

6 Ungdomsskolen - investeringsbudsjettet Kr 2 millioner til IKT Kr 2 millioner til IKT Kr 1 million til oppgradering av fagrom. Kr 1 million til oppgradering av fagrom. Kr 500.000 til oppgradering av toaletter. Kr 500.000 til oppgradering av toaletter.

7 Teknisk - investeringsbudsjettet Kr 1 million til fortau fra Hope skole til Karolina. Kr 1 million til fortau fra Hope skole til Karolina.

8 Oppsummering Pluss kr 3.565.000 på driftsbudsjettet. Pluss kr 3.565.000 på driftsbudsjettet. Pluss kr 4.500.000 på investeringsbudsjettet. Pluss kr 4.500.000 på investeringsbudsjettet.

9 Inndekningen Kr 1.300.000 i lavere renteutgifter Kr 1.300.000 i lavere renteutgifter Kr 875.000 i økt mva-kompensasjon Kr 875.000 i økt mva-kompensasjon Kr 200.000 i politikergodtgjørelse/aktivitet Kr 200.000 i politikergodtgjørelse/aktivitet Kr 50.000 fjernes fra tilleggsbevilgning bystyret Kr 50.000 fjernes fra tilleggsbevilgning bystyret Kr 90.000 mindre til vedlikehold kommunale veier Kr 90.000 mindre til vedlikehold kommunale veier Kr 50.000 i konsulentbistand i forbindelse med ruspolitisk handlingsplan inndras. Kr 50.000 i konsulentbistand i forbindelse med ruspolitisk handlingsplan inndras. Kr 1.000.000 lavere utgifter i planavd/administrasjonen Kr 1.000.000 lavere utgifter i planavd/administrasjonen –Må liste opp hva som ikke skal berøres her.


Laste ned ppt "Koalisjonens forslag til endringer av budsjettet vedtatt av formannskapet Fremsatt av bystyrerepresentantene for Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google