Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koalisjonens forslag til endringer av budsjettet vedtatt av formannskapet Fremsatt av bystyrerepresentantene for Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koalisjonens forslag til endringer av budsjettet vedtatt av formannskapet Fremsatt av bystyrerepresentantene for Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Koalisjonens forslag til endringer av budsjettet vedtatt av formannskapet Fremsatt av bystyrerepresentantene for Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet og Venstre

2 Hovedtrekk Betydelig styrking av omsorgssektoren Betydelig styrking av omsorgssektoren Betydelig styrking av skole Betydelig styrking av skole –Ungdomsskolen – investeringer –Barneskolen – forebygging Styrking av kultur Styrking av kultur Styrking av næring Styrking av næring Inndekning der det svir minst og merkes minst på tjenestetilbudet Inndekning der det svir minst og merkes minst på tjenestetilbudet

3 Omsorg Pluss kr 2,6 millioner Pluss kr 2,6 millioner Avdeling 1 med 6 sengeposter på Frydenborg opprettholdes Avdeling 1 med 6 sengeposter på Frydenborg opprettholdes Dagsenter opprettholdes Dagsenter opprettholdes

4 Barneskolen Pluss kr til støtte til elever med særskilte behov. Pluss kr til støtte til elever med særskilte behov.

5 Næring, kultur, forebygging, teknisk mv. Pluss kr til MF Øisang Pluss kr til MF Øisang Pluss kr til ”Vi over 60” Pluss kr til ”Vi over 60” Pluss kr til Frivillighetssentralen Pluss kr til Frivillighetssentralen Pluss kr til Risør Røde Kors kvinnegruppe Pluss kr til Risør Røde Kors kvinnegruppe Pluss kr til Kirkens SOS Pluss kr til Kirkens SOS Pluss kr til Krisesenteret Pluss kr til Krisesenteret Pluss kr til varme i svømmebassenget Pluss kr til varme i svømmebassenget Pluss kr til vedlikehold private veier Pluss kr til vedlikehold private veier

6 Ungdomsskolen - investeringsbudsjettet Kr 2 millioner til IKT Kr 2 millioner til IKT Kr 1 million til oppgradering av fagrom. Kr 1 million til oppgradering av fagrom. Kr til oppgradering av toaletter. Kr til oppgradering av toaletter.

7 Teknisk - investeringsbudsjettet Kr 1 million til fortau fra Hope skole til Karolina. Kr 1 million til fortau fra Hope skole til Karolina.

8 Oppsummering Pluss kr på driftsbudsjettet. Pluss kr på driftsbudsjettet. Pluss kr på investeringsbudsjettet. Pluss kr på investeringsbudsjettet.

9 Inndekningen Kr i lavere renteutgifter Kr i lavere renteutgifter Kr i økt mva-kompensasjon Kr i økt mva-kompensasjon Kr i politikergodtgjørelse/aktivitet Kr i politikergodtgjørelse/aktivitet Kr fjernes fra tilleggsbevilgning bystyret Kr fjernes fra tilleggsbevilgning bystyret Kr mindre til vedlikehold kommunale veier Kr mindre til vedlikehold kommunale veier Kr i konsulentbistand i forbindelse med ruspolitisk handlingsplan inndras. Kr i konsulentbistand i forbindelse med ruspolitisk handlingsplan inndras. Kr lavere utgifter i planavd/administrasjonen Kr lavere utgifter i planavd/administrasjonen –Må liste opp hva som ikke skal berøres her.


Laste ned ppt "Koalisjonens forslag til endringer av budsjettet vedtatt av formannskapet Fremsatt av bystyrerepresentantene for Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google