Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til PETS 2013 Tema:  Rotaryskolen i D2250  Serviceprosjekter PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til PETS 2013 Tema:  Rotaryskolen i D2250  Serviceprosjekter PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til PETS 2013 Tema:  Rotaryskolen i D2250  Serviceprosjekter PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"1

2 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"2 Informasjon om Rotary Kurs for potensielle og nye medlemmer ”Rotaryskolen i D2250” Del 1: Rotary. Hva er det? Del 2: Rotaryklubb. Hva er det? Del 3: Komitéarbeid. Hva er det? Del 4: Prosjekter i Rotary. Hva er det? Del 5: The Rotary Foundation. Hva er det? Del 6: Nye generasjoner. Hva er det?

3 Hvordan lage klubbens egen Rotaryskole? I denne presentasjonen er målsettingen å gi noen tips på hvordan dere kan lage klubbens egen Rotaryskole ved hjelp av presentasjonsprogrammet PowerPoint. Forutsetninger: 1) 1)Installer PowerPoint på PCn 2) 2)Opprett en mappe i bildearkivet med aktuelle rotarybilder 3) 3)Last ned Rotaryskolen i D2250 fra distriktets hjemmeside http://www.d2250.rotary.no http://www.d2250.rotary.no Det går for langt å vise PowerPoints mange muligheter og finesser i denne presentasjonen, men kun gi dere en liten smakebit for å komme i gang. I denne omgangen ser vi på:   Tekstbokser   Sette inn tekst og bilder   Animasjoner Med dette har dere et godt grunnlag for å gå videre. Sett i gang! Lykke til! PETS 2013John Ivar Solvik, Askøy RK3

4 Tekstbokser Gå til neste lysbilde, sett pekeren i den gule ellipsen og klikk. Da kommer det fram en ramme (tekstboks) - som du kan skrive tekst i, flytte rundt og vri på. Flyttingen gjør du slik: Klikk i det gule feltet og du får fram rammen. Sett pekeren på rammen, hold musetasten nede og beveg musen dit du ønsker å plassere tekstboksen. Ved å klikke på den grønne sirkelen over tekstboksen og holde musetasten nede, kan dere rotere tekstboksen. For å sette inn en ny tekstboks går du på «Sett inn» og videre til «Tekstboks». Sett pekeren der du ønsker at tekstboksen skal stå, klikk, dra ut og skriv inn tekst. For å slette en tekstboks klikker du på teksten slik at rammen kommer opp. Sett pekeren på rammen, klikk og klikk på «Delite» på PCn. PETS 2013 John Ivar Solvik, Askøy RK4

5 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"5 Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Rotary

6 Sette inn, endre størrelse og flytte et bilde Forrige lysbilde viser en klubbanonym side hvor du kan sette inn bilde av klubbens banner, slik: – –Sett pekeren i bilderammen, klikk på «Delete» og rammen forsvinner. Gjør det samme med tekstboksen i rammen. – –Sett inn bilde av klubbens banner slik: Klikk på «Sett inn» og deretter «Bilde». Finn fram bildet i bildemappen din, klikk på bildet og klikk på «Sett inn» (nederst til høyre) – –For å endre størrelsen på bildet, gjør du slik: Sett pekeren i bildet og klikk med venstre musetast. Da kommer det fram en ramme med små firkanter på sidene og små sirkler i hjørnene. Sett pekeren i en av sikelene (hjørnene), klikk på venstre musetast, hold den nede og trekk ut bildet til ønsket størrelse. – –For å flytte bildet, gjør du slik: Sett pekeren i bildet, hold musetasten ned og trekk bildet til ønsket posisjon. Hvis du nå har gjort dette riktig, skulle du nå ha et klubboppslag som vist på neste bilde PETS 2013John Ivar Solvik, Askøy RK 6

7 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik7 Velkommen til informasjon om Rotary

8 Animasjoner På de to neste lysbildene viser vi noen enkle animasjoner. Gå til neste lysbilde og klikk på «Animasjoner » i listen øverst i bildet. Da kommer det fram tre tall i bildet og en list med flere stjerner over bildet. Stjernene viser ulike animasjoner. Klikk på et av tallene og du ser at stjernene blir aktivert (blir grønne). Sett pekeren på de ulike animasjonene og se hvordan teksten forandrer seg. Slik lager du animasjon av en tekst: Lys opp teksten med venstre musetast og animasjons-listen blir aktivert. Sett pekeren på en av stjernene og finn den animasjonen du ønsker for denne teksten. For å se resultatet kan du klikke på «Lysbildeframvisning» og videre på «Fra gjeldende lysbilde» eller «Fra begynnelsen» Slik fjerner du animasjon av tekst: Klikk på tallet ved teksten og stjernene blir aktivert. Klikk på «Ingen» PETS 2013John Ivar Solvik, Askøy RK8

9 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"9 INFORMASJON INFORMASJON   www.askoy.rotary.no   Månedsbrev Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250 Rotary iVest Rotary Norge: www.rotary.no Rotary Norden Rotary International: www.rotary.org Om Askøy RK: Om Rotary:

10 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"10 ROTARY. Hva er det? 1 223 400 medlemmer 1 223 400 medlemmer 34 300 klubber 34 300 klubber 165 land 165 land En verdensomspennende organisasjon

11 På de neste lysbildene tar vi en kjapp repetisjon på innsetting av bilder og animasjon. Sett pekeren i bilderammen og klikk på venstre musetast. Bilderammen aktiveres. Klikk på «Delete» og rammen forsvinner. Gjør det samme med tekstboksen i bilderammen. Sett inn bilde ved å klikke på «Sett inn» deretter «Bilde» og mappen med bildene dine. Finn fram det bildet du vil sette inn og klikk «Sett inn». Du kan også bare sette inn bildet og legge det over bilderammen som skal erstattes. Bildet vil da skjule rammen og teksten i rammen. Ønsker du å legge en ramme rundt bildet klikker du på bildet (aktiviserer). Legg merke til at det kommer opp en boks øverst som heter «Bildeverktøy». Klikk på denne og det kommer opp en list med ulike rammer. Velg ramme og klikk. Bruk de neste lysbildene på å øve inn teknikken. PETS 2013John Ivar Solvik, Askøy RK11

12 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"12 Rotaryåret 2012 - 2013 Johannes Hausken Guvernør D-2250 NN Klubbpresident Sakuji Tanaka Verdenspresident Bilde av presidenten

13 18.07.2014Askøy RK / John I. Solvik13 Rotaryåret 2012 - 2013 Johannes Hausken Guvernør D-2250 Eli Lexander Klubbpresident Sakuji Tanaka Verdenspresident

14 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik14 Rotary milepæler 1905Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 1905Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 1910 Første Rotary Convention 1910 Første Rotary Convention 1910Første klubb utenfor USA i Canada 1910Første klubb utenfor USA i Canada 1917Rotary Foundation etableres 1917Rotary Foundation etableres 1932”4-spørsmåls-prøven” formulert 1932”4-spørsmåls-prøven” formulert 1945Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 1945Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 1947 Paul Harris dør 1947 Paul Harris dør 1965Matching Grant & GSE 1965Matching Grant & GSE 1979Askøy Rotary Klubb stiftet 1979Askøy Rotary Klubb stiftet 1985”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1985”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1989Rotary åpnes for kvinner 1989Rotary åpnes for kvinner 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 2001Klubb 30.000 etablert 2001Klubb 30.000 etablert 2005Rotary’s 100 års jubileum 2005Rotary’s 100 års jubileum 2013 2013 Askøy Rotary Klubb stiftet 27/12-1979 DU ble rotarianer i 2013

15 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"15......... ROTARY KLUBB  Charterdato..........  Charterklubb...................  Første kvinnelige medlem i.......... .... medlemmer (... kvinner og... menn)  Møte tid:.......dag kl........ -........  Sted:...................................... Bilde fra charterfersten Klubb- vimpel

16 PETS 2013Askøy RK / John I. Solvik16 ASKØY ROTARY KLUBB  Charterdato 27.12.79 – 26 menn  Charterklubb Bergen Rotary Klubb  Første kvinnelige medlem i 1996  38 medlemmer (5 kvinner og 33 menn)  Torsdag kl 19.15 - 20.15  Aktivitetshuset ”Shoddyen” i Strusshamn

17 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"17 Bilde av møtelokalet Kart Klubb- vimpel

18 PETS 2013Askøy RK / John I. Solvik18 Aktivitetshuset ”Shoddyen” Pakkhussalen (1.etg) Møllestuen (3.etg) Havna i Strusshamn

19 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"19.......... ROTARY KLUBB AKTIVITETER:   Sett inn aktiviteter/prosjekter som klubben har gjennomført og/eller driver med   …..  ..... Klubb- vimpel

20 PETS 2013Askøy RK / John I. Solvik20 ASKØY ROTARY KLUBB AKTIVITETER:  Støtte til etterlatte etter brann i Florvåg -83  Opprettelse av parkområde ved Vatnavatnet  Anskaffelse av to hjertestarter til ambulansene på Askøy  Kommuneboken HVEM, HVA, HVOR i 1994 og 1996  Yrkesmessen – første gang i 1998  Sammen med Askøy Fenring ga støtte til Norsk Folkehjelps anskaffelse av buss  Bidrag til årlig Røde Kors sommerleir for vanskeligstilte barn  Innstiftet lokal pris for frivillig innsats ”Frivillighetsprisen” – senere omdøpt til ”Årets ildsjel”  Økonomisk støtte til enkeltpersoner, lag og organisasjoner

21 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"21 Styret........... Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse................................... president Bilde av årets president Klubb- vimpel

22 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik22 Styret Askøy Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse. Eli Lexander president

23 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"23 Klubbtjenesten Klubbtjenesten dreier seg om: ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” Den omfatter aktiviteter som:  Klassifikasjon  Medlemskapsarbeid  Programutvikling  Opplysnings- og referatarbeid  Kameratskapsaktiviteter og samarbeid  Fest- og sosiale aktiviteter

24 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"24 Samfunnstjenesten Samfunnstjenesten dreier seg om: Den omfatter aktiviteter som: Samfunnsarbeid Ungdomsarbeid Støtte til vanskeligstilte Miljøvern Prosjekter Vann, sult, helse Yrkesmesser PolioPlus «Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger»

25 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"25 Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Styret Kommunikasjon og opplæring Medlemskaps- utvikling og opplæring Serviceprosjekt The Rotary Foundation TRF STYRET (matriseorganisring)… Komitéene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKTER = Oppdrag + medlemmer Tjenester - Komitéer - Prosjekter Nye generasjoner

26 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"26 Verdt å legge merke til: Rotary er ikke ment å være et ”folkeakademi”, der vi sitter avslappet og tilbakelent og lar oss underholde av foredrag. Rotary er en yrkesbasert og tjenesteytende organisasjon Der formålet er å gagne andre

27 Rotary Foundations programmer Humanitære program Utdannings- program PolioPlus PETS 201327"Rotaryskolen i D2250"

28 Noen gode råd til slutt: Denne presentasjonen er laget for demonstrasjon/opplæring. Når du nå skal lage klubbens egen Rotaryskole bør du huske på:   Ikke bruk for mange ulike skrifttyper og størrelser   Ikke overdriv bruken av animasjoner og overganger.   Ikke bruk for mange lysbilder i en presentasjon. Vurder målgruppen.   Ikke vær redd for å gjøre feil.   Ikke lagre dokumentet før du er sikker på at du vil ta vare på det du har laget. Når du har laget noe ferdig, er det lurt å klikke på «Lysbildeframvisning» for se om resultatet ble slik du hadde tenkt. Tilslutt lagrer du Rotaryskolen i «Rotary-mappen» under «Mine dokumenter». LYKKE TIL PETS 2013John Ivar Solvik, Askøy RK28

29 PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"29 John Ivar Solvik Askøy Rotary Klubb Mob: 957 48 803Mail: jisolvik@online.no


Laste ned ppt "Velkommen til PETS 2013 Tema:  Rotaryskolen i D2250  Serviceprosjekter PETS 2013"Rotaryskolen i D2250"1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google