Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PETS 2011 | 1Distrikt 2250John Ivar Solvik Velkommen til PETS Stasjon: Serviceprosjekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PETS 2011 | 1Distrikt 2250John Ivar Solvik Velkommen til PETS Stasjon: Serviceprosjekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 PETS 2011 | 1Distrikt 2250John Ivar Solvik Velkommen til PETS Stasjon: Serviceprosjekter

2 PETS 2011 | 2Distrikt 2250 John Ivar Solvik Serviceprosjekter Rotary vil finne nye muligheter til å yte sine humanitære tjenester og til å bygge broer for bedre internasjonal forståelse Vann/Sult Yrkesmesser Lokale Nasjonale Internasjonale Ungdomsutveksling Yrkesmesser

3 PETS 2011 | 3Distrikt 2250 John Ivar Solvik Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunika- sjon Service- programmer The Rotary Foundation TRF Rotary Klubb MEDLEMMENE

4 PETS 2011 | 4 Distrikt 2250 John Ivar Solvik Klubbkomité for serviceprosjekter Ressurs til hjelp for å gjennomføre et vellykket serviceprosjekt. Utvikle og gjennomføre prosjekter som tilgodeser behov lokalt og internasjonalt.

5 Å gagne andre er idealet for Rotary, og serviceprosjekter er måten dette idealet virkeliggjøres. I tillegg er det gjennom samarbeid og virkelig- gjøring av prosjektene at kameratskap utvikles og klubbens indre liv styrkes. Håndboken John I. Solvik, Askøy RK PETS 2011 | 5Distrikt 2250 John Ivar Solvik Serviceprosjekter

6 Strategi for Rotary i Norge John I. Solvik, Askøy RK Det må satses generelt på å få et økt engasjement i klubbene. Det må i større grad legges vekt på Rotary som organisasjon og bevegelse internt i klubbvirksomheten. PETS 2011 | 6Distrikt 2250John Ivar Solvik

7 Mål for prosjektvirksomhet Hver klubb må ha minst ett levende prosjekt gående. Klubber og distrikter bør vurdere aktuelle samarbeidspartnere. John I. Solvik, Askøy RK Strategi forts. PETS 2011 | 7Distrikt 2250John Ivar Solvik

8 Mål for denne stasjonen 1.Forstå hvilke trinn som må tas for å få til et vellykket serviceprosjekt. 2.Utforme et forslag (en skisse) til et balansert serviceprogram for klubben. PETS 2011 | 8Distrikt 2250 John Ivar Solvik

9 PETS 2011 | 9 Distrikt 2250 John Ivar Solvik Rotarys motto:

10 Har du vært med på å planlegge og gjennomføre et vellykket service- prosjekt i klubben? Hva var din rolle i prosjektet? Har du ønske om å komme med forslag til et nytt prosjekt i klubben? Hvilket? Snakk sammen om dette to og to PETS 2011 | 10Distrikt 2250John Ivar Solvik

11 PETS 2011 | 11 Distrikt 2250John Ivar Solvik Trinn å ta for å få til et vellykket serviceprosjekt Gjennomføre en behovsprøving Utforme en plan Gjennomføre prosjektet Evaluere prosjektet

12 Lokale prosjekter * Tiltak for barn og unge* Tiltak for eldre * Yrkesorientering* Yrkesmesser * «Våre nye landsmenn» * Flerkulturelle tiltak * Turstier* Lokalhistorie* Trivselstiltak - m.m. PETS 2011 | 12Distrikt 2250John Ivar Solvik

13 Internasjonale prosjekter * Elevutveksling* Skole/Utdanning * PolioPlus* TRF* GSE team * Innsamlingsaksjoner* Matching Grant * Vann/helse/sult* ShelterBox - med flere PETS 2011 | 13Distrikt 2250John Ivar Solvik

14 Ungdomsutveksling Rotary Youth Exchange PETS 2011 | 14Distrikt 2250John Ivar Solvik 1 elev ut - 1 elev inn 1 års elevutveksling

15 UNGDOMSUTVEKSLING DYEO – District Youth Exchanges Offiser Ove Midtskog Karmøy Vest RK ovmidtsk@online.no PETS 2011 | 15Distrikt 2250John Ivar Solvik

16 Samarbeid med andre klubber og andre organisasjoner * Naboklubber * Røde Kors* Redd Barna * Norsk Folkehjelp* Handikapforbundet * Kirken* Frivillighetssentralen * Leksehjelp * Folkehelsen* Lions* Kiwanis - med flere PETS 2011 | 16Distrikt 2250John Ivar Solvik

17 Tenk på et vellykket serviceprosjekt i klubben din? Hva var suksessfaktorene i akkurat det serviceprosjektet? Snakk sammen om dette to og to Hva legger klubben din i begrepet «vellykket serviceprosjekt»? PETS 2011 | 17Distrikt 2250John Ivar Solvik

18 PETS 2011 | 18 Distrikt 2250 John Ivar Solvik Spørsmål å tenke over: Svarte prosjektet til behovet for samholdet i klubben? Deltok alle klubbmedlemmene? Fikk prosjektet dekning i mediene? Klarte klubben å finansiere prosjektet?

19 Er prosjekter i klubben noe som bare Komite for serviceprosjekter har ansvaret for? PETS 2011 | 19Distrikt 2250John Ivar Solvik

20 Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Styret Kommunikasjon og opplæring Medlemskaps- utvikling og opplæring Serviceprosjekt The Rotary Foundation TRF STYRET Komitéene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKTER = Oppdrag + medlemmer Tjenester - Komitéer - Prosjekter PETS 2011 | 20Distrikt 2250John Ivar Solvik

21 StyretKomm. / Oppl. Medl. / Kam. Service- prosj. TRF Klubb- tjeneste  Registrering  Fremmøte  Program  3-års plan  Referater  Internt ”blad”  Kvartalsbrev  Rotary Norden  3-års plan  Medlems- utvikling  Beholde medlemmene  3-års plan  Kam.skaps arbeid  Møte- forberedelse  3-års plan  Skaffe midler  Annual giving  3-års plan Yrkes- tjeneste  Plassering av gjester  RYLA  Rotaryskolen  Intercity arbeid  Klassifikasjon  Fadderoppgaver  Nye medlemmer  Yrkesveiledning  Funkshemmede  Innvandrere  Mentorprogram  GSE Samfunn- tjeneste  Godkjenne aktiviteter  Økonomi  Info int/eks om prosjektene  Innvandrere integrasjon  Eldre medl. transport  Hum.prosjekter - lokale - nasjonale  Handycamp Inter- nasjonal tjeneste  Vennskaps- klubber  Ungd.utveksl.  Økonomi  Info int/eks om prosjektene  Medlemmer fra internasjonale miljøet  Hum.prosjekter Internasjonale  GSE  Ungdomsutv  Roundtripp PETS 2011 | 21Distrikt 2250John Ivar Solvik

22 Gi et eksempel på et serviceprosjekt som berører mer enn en tjenestegren. Vil du foreslå et slikt serviceprosjekt i din klubb? Snakk sammen om dette to og to Hva skal til for at et slikt serviceprosjekt skal bli vellykket? PETS 2011 | 22Distrikt 2250John Ivar Solvik

23 PETS 2011 | 23 Distrikt 2250 John Ivar Solvik Ressurser

24 Idèbanken i D2250 Klikk her PETS 2011 | 24Distrikt 2250John Ivar Solvik

25 Utvalgte prosjekter presenteres på Distriktskonferansen som ide, inspirasjon og motivasjon for klubbene. «House of Friendship» «Rotary Marked» PETS 2011 | 25Distrikt 2250John Ivar Solvik

26 INFORMASJON Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250 Vestlendingen/Rotary Vest Rotary Norge: www.rotary.no Rotary Norden Rotary International: www.rotary.org PETS 2011 | 26Distrikt 2250John Ivar Solvik

27 Oppsummering Jobb individuelt eller to og to og fyll ut skjemaet. Skjemaet er ditt eie og skal ikke leveres inn! PETS 2011 | 27Distrikt 2250John Ivar Solvik

28 Lykke til PETS 2011 | 28Distrikt 2250John Ivar Solvik


Laste ned ppt "PETS 2011 | 1Distrikt 2250John Ivar Solvik Velkommen til PETS Stasjon: Serviceprosjekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google